Контактна інформація

(044) 428-34-13
o.bondareva@kubg.edu.ua
вул. М. Тимошенка, 13-Б, каб. 201

Бондарева Олена Євгенівна

Проректор з науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філологічних наук, професор

Біографія

  • Закінчила філологічний факультет Херсонського державного педагогічного інституту (1986), в якому з 1986 р. до вересня 2001 р. працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом, заступником декана філологічного та соціально-правового факультетів.
  • У вересні 2000 р. захистила кандидатську дисертацію “Художня реалізація міфопоетичної свідомості в українській драмі 80-х років ХХ століття” (спеціальність 10.01.01 – українська література).
  • Працювала професором кафедри україністики Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.
  • У березні 2007 р. достроково закінчила докторантуру кафедри новітньої української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у зв’язку із захистом докторської дисертації “Міф та антиміф у жанровому моделюванні української драматургії кінця ХХ – початку ХХІ століття” (спеціальності 10.01.01 – українська література; 10.01.06 – теорія літератури).
  • З 1 вересня 2008 р. працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка.
  • Автор 134 наукових праць, у тому числі 3 монографій, двох навчальних посібників і підручника.
  • Член Національної спілки письменників України, Національної спілки театральних діячів України, автор чотирьох книг поезій і перекладів. Експерт з драматургії, член журі у літературному конкурсі “Коронація слова”. Член журі Міжнародного театрального фестивалю “Мельпомена Таврії”. Автор і науковий координатор Міжнародного науково-театрального проекту «Новітня українська драматургія: моделі теоретичного і сценічного прочитання».