Images-loading

Виступ ректора на науково-методологічній конференції професорсько-викладацького складу

У своєму виступі на науково-методологічній конференції професорсько-викладацького складу “Якість освіти, оцінювання компетентностей студентів та стандарти Університету в контексті розвитку корпоративної культури” ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України В.О. Огнев’юк актуалізував проблему якості підготовки фахівців, визначив орієнтири впровадження компетентнісного підходу у вищу освіту та оцінювання результатів навчання (презентаційні матеріали).