Images-loading

Ректорат Університету обговорив створення дорожньої карти якості освіти

12 лютого 2018 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

12 лютого 2018 року відбулося чергове засідання ректорату, яке розпочалося із доповіді проректора з науково-методичної та навчальної роботи Жильцова О.Б. про етапи розроблення дорожньої карти якості освіти в Університеті та про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Завідувач НМЦ стандартизації якості освіти Леонтьєва О.В., проректор з наукової роботи Віннікова Н.М., проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Морзе Н. В. поінформували про критерії оцінювання діяльності завідувачів кафедр.

На засідання було обговорено питання про результати рейтингу структурних підрозділів у 2017 році. Проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Морзе Н. В. розповіла про бали, які отримали структурні підрозділі за свою роботу в минулому році. У процесі обговорення було вирішено нагородити спеціальними відзнаками підрозділи з найкращими показниками. Також Морзе Н.В. доповіла про нові вимоги до критеріїв рейтингу «Лідер року» на 2018 рік.

Про оплату за навчання у 2018 році поінформували проректор з науково-методичної та навчальної роботи Жильцов О.Б., директори та декани. Також Жильцов О.Б. розповів про оголошення конкурсу щодо переведення на вакантні місця регіонального замовлення.

Проректор з наукової роботи Віннікова Н.М. доповіла про преміювання авторів статей, надрукованих у 2017 році у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science.

Проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Морзе Н. В. презентувала Start-up інкубатор, який планується створити в Університеті.

Окрім цього на засіданні ректорату було обговорено питання щодо планування соціально-гуманітарних заходів на 2 семестр. У ході якого проректор з науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства Бондарева О.Є. розповіла про важливі заходи, які планується провести у першому півріччі 2018 року.

Декан Історико-філософського факультету Александрова О.С. поінформувала про організацію Другого Всеукраїнського турніру з філософії.

На засіданні ректорату розглядалися інші актуальні питання, з яких прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.