Images-loading

Порядок Денний

 1. Результати анкетування магістрантів денної форми навчання та удосконалення магістерських програм.
  Доповідач:
  Олексій Борисович Жильцов

 2. Про розвиток науково-педагогічних працівників Університету.
  Доповідач:
  Світлана Андріївна Калашнікова

 3. Підсумки стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету за 2009 рік.
  Доповідач:
  Людмила Леонідівна Хоружа

 4. Звіт завідувача науково-дослідної лабораторії мультимедійних технологій у мистецтві Педагогічного інституту.
  Доповідач:
  Валерій Йосипович Козлін

 5. Інформація про виконання Тематичного плану видань Університету та 2009р. проект плану видань на 2010р.
  Доповідач:
  Марія Миколаївна Прядко

 6. Затвердження наукових керівників аспірантам першого року навчання.
  Доповідач:
  Людмила Леонідівна Хоружа

 7. Затвердження тем кандидатських досліджень.
  Доповідачі:
  Ірина Олексіївна Линьова
  Марина Павлівна Юрченко
  Січка Марія Львівна
  Ушеренко Дмитро Олександрович
  Баліна Катерина Никифорівна
 8. Різне