Images-loading

Хоружа Людмила Леонідівна

Завідувач кафедри теорії та історії педагогіки

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Біографія

  • Закінчила Херсонський державний педагогічний університет, докторантуру Інституту педагогіки НАПН України.
  • Має 27 років стаж науково-педагогічної діяльності. Працювала вчителем фізики, асистентом, старшим викладачем, доцентом, деканом, заступником директора інституту, проректором з наукової роботи.
  • Автор понад 150 наукових публікацій, серед яких підручники «Етика», «Хрестоматія з етики (з елементами християнської етики)» для учнів 5-6 класів, «Загальна педагогіка»; навчально-методичні посібники для студентів ВНЗ «Педагогічна деонтологія», «Соціологія виховання», «Етичний розвиток педагога»; співавтор вітчизняних та зарубіжних колективних монографій з актуальних проблем розвитку освіти, духовності і моралі особистості.

Професійний і науковий інтерес

Формування професійної етики педагога, професійна педагогічна освіта, міждисциплінарні аспекти розвитку педагогічної науки, академічна культура, наукова етика дослідника, розвиток наукового мислення викладачів та студентів.

Інше