Images-loading

Пучков Андрій Олександрович

Пучков Андрій Олександрович

Професор кафедри дизайну

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор мистецтвознавства, професор

Біографія

Закінчив з відзнакою архітектурний факультет Київського інженерно-будівельного інституту (1993). У 1993–2003 працював у Державному НДІ теорії та історії архітектури і містобудування (з 1995 — учений секретар Інституту), у 2003–2004 — заступник головного редактора часопису «А.С.С/А+С», у 2004–2017 — в Інституті проблем сучасного мистецтва НАМ України (з 2009 — заступник директора з наукових питань). З вересня 2017-го — професор кафедри дизайну Інституту мистецтв КУБГ.

Має атестати професора теорії та історії культури (2014), доцента кафедри основ архітектури й архітектурного проектування (1999), старшого наукового співробітника (1996).

Автор близько 700 наукових праць (понад 20 одноосібних монографій).

Серед монографій: «Пространственные окрестности теории архитектуры: Опыт архитектонической жестикуляции и культурный контекст» (Київ, 1994), «Архитектуроведческие этюды» (Київ, 1996), «Габричевский: Концепция архитектурного организма в мыслительном процессе 20-30-х годов» (Київ, 1997), «Парадокс античности: Принцип художественно-пластической телесности античной архитектуры» (Київ, 1998), «Юлиан Кулаковский и его время: Из истории антиковедения и византинистики в России» (Київ, 2000; 2-е вид., переробл. і доп. — СПб, 2004), «Архитектуроведение и культурология: Избранные статьи» (Київ, 2005), «Города: От библейских времен до средневековья» (Київ, 2005), «Архитектурно-культурологические очерки: Феномены. Явления. Вещи» (Київ, 2008), «Эрехтейон и его кариатиды: Идио-номографический этюд» (Київ, 2008), «Поэтика античной архитектуры» (Київ, 2008), «Адольф Сонни, киевлянин: Из истории классической филологии в Императорском университете св. Владимира» (Київ, 2011), «Культура антикварных несходств: Силуэты, профили, личины» (Київ, 2012), «Нарис історії архітектурознавства» (Київ, 2013), «“Киев” Осипа Мандельштама в интонациях, пояснениях, картинках» (Київ, 2015, 2-е вид., переробл. і доп. — Київ, 2017), «О текстах, контекстах и предосудительностях: Пять литературоведческих забав» (Київ, 2016), «Просто неба: Київські нариси» (Київ, 2017).

Професійний і науковий інтерес

Загальна теорія й історії культури і мистецтва, архітектурознавство, антикознавство і візантиністка, історія класичної філології в Російській імперії, бібліографія, видавнича справа.

Інше

Заслужений діяч мистецтв України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури

Дійсний член (академік) Української академії архітектури (академік-секретар відділення архітектурознавства з 2007), член Національної спілки художників України, Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, Мандельштамівського товариства, вченої ради Національного заповідника «Софія Київська», дисертаційних рад у Львівській національній академії мистецтв і Національному університеті «Львівська політехніка», член редколегій низки наукових збірників України та зарубіжжя.

Лауреат Премії НАН України для молодих учених (1995), Премії «Митець» імені Платона Білецького НСХУ (2015), Срібна медаль НАМ України (2011), «Знак Пошани» Київського міського голови (2011).