Ви тут: Головна Про Університет Візитівка Вчена рада Склад Вченої ради Університету Сисоєва Світлана Олександрівна
Контактна інформація

Сисоєва Світлана Олександрівна

Провідний науковий співробітник НДЛ освітології

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Біографія

 • Після закінчення Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Фізика (теоретична ядерна фізика), фізик” (1971 р.) працювала: вчителем фізики; заступником директора школи з навчально-виховної роботи; директором школи; директором Київського міського педагогічного училища №3; завідувачем кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; завідувачем лабораторії педагогіки і психології вищої школи, завідувачем відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (з 20.02.2007 р. – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України). З вересня 2010 року – завідувач НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему “Педагогічні основи координуючої діяльності директора середньої загальноосвітньої школи” зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки захищена у 1987 році.
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему “Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня” зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти захищена у 1997 році.
 • Член-кореспондент НАПН України (з квітня 2003 року). Професор Вищої педагогічної школи Спілки польських вчителів (м. Варшава, Республіка Польща, з травня 2001 року). Почесний професор Запорізького національного університету.
 • Керівник наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті. Підготувала 48 науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, з них: 10 докторів педагогічних наук і 38 кандидатів педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання, 13.00.07 – теорія і методика виховання.
 • Член експертної ради з педагогічних наук ВАК України (з 2000 по 2002 рік, з 2004 по 2006 рік); заступник голови експертної ради з педагогічних наук ВАК України (з 2006 по 2010 рік). Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.133.01 Університету із захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
 • Координатор українсько-польського освітнього проекту “Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції” (з 2008 року).
 • Головний редактор двох фахових наукових видань з педагогіки та психології: “Неперервна професійна освіта: теорія і практика” (з 2001 року) та “Педагогічний процес: теорія і практика” (з 2003 р.). Співредактор українсько-польського щорічника “Освітологія” (з 2012 р.). Член редакційної колегії наукового періодичного видання “Ruch pedagogiczny” (м. Варшава, Республіка Польща, з 2011 р.).
 • Засновник Благодійного фонду імені Антона Макаренка, діяльність якого спрямовано на підтримку наукових досліджень у галузі педагогіки та психології (з 2000 р.).
 • Автор понад 370 наукових праць та публікацій, з них: монографій – 22; словників – 2; підручників – 5; навчальних та навчально-методичних посібників – 19; методичних рекомендацій – 14; навчальних планів та програм – 14; авторських свідоцтв – 6; у міжнародних виданнях – 33. 

Професійний і науковий інтерес

 • Освітологія;
 • теорія і методика професійної освіти;
 • педагогіка творчості;
 • компаративістика у сфері освіти;
 • методологія науково-педагогічних досліджень;
 • інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології в освіті.  

Інше

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Університет Візитівка Вчена рада Склад Вченої ради Університету Сисоєва Світлана Олександрівна