Images-loading

Лозова Ольга Миколаївна

Завідувач кафедри практичної психології

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор психологічних наук, професор

Біографія

  • Закінчила з відзнакою Сімферопольський державний університет (1983 р.). Навчалася в аспірантурі Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України (1989 р.).
  • 1991-2000 рр. – старший науковий співробітник лабораторії психодіагностики Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України.
  • 2000-2010 рр. – доцент кафедри психології Київського національного лінгвістичного університету.
  • 2000-2011 рр. – доцент кафедри психології, педагогіки та конфліктології НАУ “Києво-Могилянська академія” (за сумісництвом). 

Професійний і науковий інтерес

  • У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Психологічний аналіз реномінативних процесів у мовленнєвому мисленні (на матеріалі професійного мовлення вчителя)” (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). У 2008 р. – докторську дисертацію на тему “Психосемантична структура етнічної свідомості” (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Доцент кафедри психології (2002 р.). Професор кафедри практичної психології (2011 р.). Член двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій. Член редакційних колегій двох фахових журналів.
  • Автор понад 90 наукових праць із проблематики психології свідомості, психології мовлення, психосемантики та психолінгвістики: двох монографій, трьох навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, у т.ч. з грифом МОН України, наукових і науково-популярних статей