Images-loading

Олексюк Ольга Миколаївна

Завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Біографія

  • Вищу музичну освіту здобула у Львівській державній консерваторії імені М.В.Лисенка (1973 р.). Після закінчення консерваторії працювала в Київському державному інституті культури імені О.Корнійчука.
  • У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування морально-естетичного досвіду студентів вузів культури в художньо-творчих колективах” (спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки).
  • У 1997 р. захистила докторську дисертацію на тему “Формування духовного потенціалу студентської молоді в процесі професійної підготовки” зі спеціальностей 13.00.01 – теорія та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
  • З 2000 по 2007 рр. – завідувач кафедри теорії музики і музичного виховання Київського національного університету культури і мистецтв.
  • З 2000 по 2006 рр. – член експертної Ради ВАК України.
  • З 2001 р. – член Міжвідомчої Ради з координації наукових досліджень педагогічних і психологічних наук в Україні: наукові спеціальності 13.00.02 – методика навчання, 13.00.09 – теорія навчання.
  • З 2011 року – експерт ДАК Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також член експертної ради ДАКу з питань культури, мистецтва і туризму. Член спеціалізованих вчених рад. 

Професійний і науковий інтерес

  • Автор понад 200 опублікованих наукових праць, серед них: монографії, навчальні посібники та підручники, наукові статті, тези, матеріали доповідей тощо.
  • Під керівництвом професора О.М.Олексюк захищено 5 докторських і 35 кандидатських дисертацій з актуальних проблем педагогічної думки та музичної освіти.