Images-loading

Сізоненко Катерина Володимирівна

Сізоненко Катерина Володимирівна

Студентка VI курсу Педагогічного інституту

Біографія

Здобуває освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавра” (спеціальність “Початкова освіта”)

Заступник голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених