Images-loading

Вінтонів Михайло Олексійович

Вінтонів Михайло Олексійович

Професор кафедри української мови

Науковий ступінь, вчене звання

доктор філологічних наук, професор

Біографія

  • У 1993 р. закінчив філологічний факультет Донецького державного університету.

  • З вересня 1993 р. до вересня 2016 р. працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедри Донецького національного університету.

  • У вересні 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Типологія форм присудка в сучасній українській мові” (спеціальність 10.02.01 – українська мова).

  • У жовтні 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему “Комунікативна структура речення і тексту в українській літературній мові” (спеціальністі 10.02.01 – українська мова). У грудні 2015 року присвоєно вчене звання професора.

  • Із жовтня 2016 р. працюю в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

  • Автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць.

  • Під керівництвом Михайла Олексійовича захищено 5 кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

 

Професійний і науковий інтерес

 • Актуальні питання граматики, лексикографії та прикладної лінгвістики.