Images-loading

Ковбасенко Юрій Іванович

Завідувач кафедри світової літератури

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філологічних наук, професор

Біографія

 • Кандидатську дисертацію захистив 21.06.1988 р. у Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка

 • Учене звання доцента присвоєне 24.05.1994 р. в Українському державному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова

 • Учене звання професора присвоєне 01.07.2011 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка

Досвід роботи

 • Учитель, заступник директора середньої школи.

 • Старший науковий співробітник НДІ педагогіки АПН України.

 • Старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри, декан, директор інституту ВНЗ.

 • Експерт-айтемрайтер Українського центру оцінювання якості освіти.

 • Головний редактор Усеукраїнського науково-методичного журналу “Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури”, член редакційної колегії чотирьох науково-методичних часописів.

 • Президент ВГО “Українська асоціація викладачів зарубіжної літератури” (з 1994 р.).

 • Член підкомісії з філології (020303) (українська мова і література) Комісії з педагогічної освіти Науково-методичної ради МОН України.

Публікації:

Автор понад 270 наукових і науково-методичних робіт, у т. ч. загальнодержавних стандартів, концепцій, програм, підручників і посібників із грифом Міністерства освіти і науки України.

Нагороди, відзнаки:

 

Професійний і науковий інтерес

 • зарубіжна та українська література;

 • методика викладання зарубіжної та української літератури;

 • компаративні дослідження світової та української літератури;

 • літературний канон і куррикулум літературної освіти.