Images-loading

Бурячок Володимир Леонідович

Бурячок Володимир Леонідович

Завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор технічних наук, професор

Біографія

 • Закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони (1985 р.) за спеціальністю «математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем управління». Отримав кваліфікацію «воєнний інженер-математик».
 • З 1985 по 2013 р.р. проходив військову службу на посадах: інженера-програміста відділу алгоритмів і програм оцінки характеристик систем озброєння НДІ МО, наукового співробітника та начальника науково-дослідного відділу науково-дослідного управління воєнно-технічної політики Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України, начальника науково-дослідного управління автоматизації та захисту інформації науково-дослідного інституту Головного управління розвідки МО України.
 • З 2013 по 2017 р.р. працював на посаді завідуючого кафедрою інформаційної та кібернетичної безпеки Державного університету телекомунікацій.
 • З 2017 року працюю в Київському університеті імені Бориса Грінченка на посаді провідного наукового співробітника кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління.
 • У 2001 році захистив кандидатську дисертацію з теми: «Методика обґрунтування рішення на модернізацію зразків зенітних ракетних комплексів шляхом порівняльної воєнно-економічної оцінки їх потенціальної ефективності», за спеціальністю 20.02.14 – «Озброєння і військова техніка».
 • У 2002 році отримав вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 20.02.14 – «Озброєння і військова техніка».
 • У 2013 році захистив докторську дисертацію з теми: «Методологія формування державної системи кібернетичної безпеки», за спеціальністю 21.05.01 – «Інформаційна безпека держави».
 • З 2013 по 2017 р.р. був представником Університету в програмі ЄC “ENGENSEC” з підготовки магістрів у сфері інформаційної та кібербезпеки (проект 544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR).
 • З 2014 по 2017 р.р. очолював спеціалізовану вчену раду Д 26.861.06 при Державному університеті телекомунікацій з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями 21.05.01 “Інформаційна безпека держави” та 05.13.21 “Системи захисту інформації”.
 • З 2014 року й до нині член спеціалізованої вченої ради Д 26.062.17 Національного авіаційного університету
 • З 2015 р. й до нині Голова секретаріату державного комітету в сфері “Технічного захисту інформації” – ТК-107 (в частині формування переліку міжнародних стандартів, стандартів ЄС та НАТО в сфері електронних комунікацій, захисту інформації, інформаційної та кібербезпеки, які потребують перекладу та гармонізації.
 • У 2016 році отримав вчене звання професор за кафедрою «інформаційної та кібернетичної безпеки»
 • З 2016 по 2017 р.р. головний редактор науково-технічного журналу “Сучасний захист інформації” Державного університету телекомунікацій
 • З 2016 р. член (секретар) підкомісії 125 «кібербезпека» науково-методичної комісії з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій (НМК №8) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України).
 • Керівник наукової школи з проблем інформаційної та кібербезпеки. Під керівництвом В.Л.Бурячка захищено чотири дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, з яких три за спеціальністю 21.05.01 “Інформаційна безпека держави”, одна - за спеціальністю 05.13.21 “Системи захисту інформації” та одна дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 “Інформаційні технології”
 • Автор понад сто вісімдесяти наукових праць, серед яких: монографії (2), навчально-методичні та навчальні посібники для студентів ВНЗ з грифом МОН України (3), навчальні підручники та лабораторні практикуми для студентів ВНЗ (7), статті у фахових виданнях України та періодичних виданнях інших держав (143), електронні навчальні курси (3).

Професійний і науковий інтерес

 • системний аналіз;
 • математичне моделювання та програмування;
 • теорії діагнозу та оцінок;
 • теорії прийняття рішень та науково-технічного прогнозування;
 • нові досягнення в галузі інформаційних технологій;
 • інформаційна і кібербезпека
 • навчання на дослідницькій основі.