Images-loading

Рамський Андрій Юрійович

Завідувач кафедри фінансів та економіки

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор економічних наук, доцент

Біографія

У 2003 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну з відзнакою за спеціальністю «Економіка підприємства» і отримав кваліфікацію магістра.

З 2005 по 2016 р. працював в Київському національному університеті технологій та дизайну на посадах від асистента до професора.

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування інвестиційних ресурсів економіки на основі заощаджень населення» за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему: «Теоретико-методологічні засади формування та реалізації інвестиційного потенціалу домогосподарств».

Автор понад 60 наукових праць.

 

Професійний і науковий інтерес

Розробка теоретико-методологічних засад формування сталого економічного розвитку країни на основі використання внутрішніх інвестиційних ресурсів. Формування інвестиційної привабливості національної економіки.