Images-loading

Федюк Лілія Василівна

Професор кафедри публічного та приватного права

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор юридичних наук, професор

Біографія

Кваліфікація

2002 року закінчила юридичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Правознавство” та здобула кваліфікацію юриста, рекомендована до вступу в аспірантуру. 2005 року завершила навчання в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з відривом від виробництва.

2006 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук. У 2012 році Міністерством освіти і науки, молоді та спорту присвоєно вчене звання доцента.

2014 року завершилось прикомандирування до кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка рекомендацією докторської дисертації до захисту в спеціалізованій вченій раді. 2015 року захистила докторську дисертацію у Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.10 Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право і здобула науковий ступінь доктора юридичних наук.

Досвід роботи

З 2002 року працювала юрисконсультом на приватній фірмі до вступу в аспірантуру Прикарпатського національного університу імені Василя Стефаника з відривом від виробництва.

З 2005 року після завершення аспірантури працювала викладачем на кафедрі цивільного права Прикарпатського національного університу імені Василя Стефаника. З 2006 року після захисту кандидатської дисертації працювала на посаді доцента кафедри цивільного права і процесу Прикарпатського національного університу імені Василя Стефаника. З 2009 року в зв’язку з перейменуванням кафедри працювала на посаді доцента кафедри цивільного права Прикарпатського національного університу імені Василя Стефаника.

З 2015 року засновник і керуючий партнер ТОВ “Ана-Лі” з надання юридичних послуг.

З 2017 року професор кафедри публічного та приватного права факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

Протягом 10 років педагогічної роботи викладала дисципліни Цивільне право України, Цивільне процесуальне право України, Сімейне право України, Господарське право України, Інтелектуальна власність, Захист особистих немайнових прав, Актуальні проблеми цивільного права та процесу, Європейський Суд з прав людини: рішення та юрисдикція.

Коло наукових інтересів: особисті немайнові права, юридичні особи, захист прав людини.

Основні праці

1. Особисті немайнові права юридичних осіб : монографія / Лілія Василівна Федюк. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2013. – 500 с.

2. Система особистих немайнових прав: монографія / Лілія Василівна Федюк. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2007. – 144 с.

3. Прогрессивная концепция личных неимущественных прав юридических лиц / Лилия Федюк // Legea şi viaţa : Publicaţie ştiinţifico-practică. – Chişinău. – 2014, Noiembrie. – С. 112–115.

4. Personal non-property rights of legal entities in law science of Ukraine / L. V. Fediuk // Nauka dziś: teoria, metodologia, praktyka, problematyka : zbiór raportów naukowych. – m. Sopot, 30.07.2014–31.07.2014. – Warszawa : Wydawca : Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2014. – S. 16–20.

5. The problem of personal non-property rights of legal entities in the science of civil law / Liliya Fedyuk // Evropský politický a právní diskurz. – Újezd u Brna. – 2014, Svazek 1, vydání 5. – C. 183–190.

Є автором більше 70-ти наукових, навчальних та методичних праць у сфері права.