Images-loading

Сегеда Тетяна Прокопівна

Професор кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Біографія

У 1974 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю “біофізика”. Трудову діяльність розпочала у 1974 р. в Інституті проблем онкології АН УССР на посаді старшого лаборанта з вищою освітою. З 1977 по 1991 р. працювала в Київському науково-дослідному рентгено-радіологічному і онкологічному інституті МОЗ УССР (з 1989 р. – Київський науково-дослідний інститут онкології МОЗ УССР) спочатку старшим лаборантом з вищою освітою, з 1984 р. – молодшим науковим співробітником, з 1991 р. – науковим співробітником. З травня 1991 р. по січень 1994 р. працювала в Київському НДІ серцево-судинної хірургії на посаді старшого наукового співробітника, а з 1992 р. – провідного наукового співробітника. В 1994-1995 рр. – провідний науковий співробітник проблемної лабораторії екологічної патології Української екологічної академії наук. В 1995-2005 рр. – завідуюча НДЛ електронної мікроскопії та фізико-технічних методів дослідження Інституту екологічної патології людини. З червня 2005 р. по травень 2012 р. – старший науковий співробітник лабораторії ендоекології та техногенно-індукованої патології Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України. З жовтня 2012 р. по червень 2013 р асистент кафедри гістології та ембріології Київського Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З вересня 2013 р. – професор кафедри фізичної культури та спортивної майстерності Київського університету імені Бориса Грінченка, а з 2016 року – професор кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту КУБГ. Науково-педагогічний стаж – 47 років.

Доктор біологічних наук (диплом ДД № 009507), наукове звання – старший науковий співробітник (атестат АС № 006996). Є автором та співавтором понад 140 друкованих праць, зокрема, 9 монографій, 4 навчальних посібників, 7 методичних рекомендацій, свідоцтва на реєстрацію авторських прав на твір № 50813: «Відкриття: Сутність радіаційно-індукованих патологічних процесів в організмі людини» та патента на корисну модель № 83411 «Спосіб патоморфологічної діагностики радіаційно-індукованих змін у людському організмі». Неодноразово брала участь у міжнародних наукових конференціях, де виступала з доповідями.

Досвід педагогічної та науково-педагогічної роботи попередньо отримала в Київському славістичному університеті («Безпека життєдіяльності», «Основи біології та генетики», «Екологія», та Київському Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця. («Гістологія та ембріологія»).

 

Професійний і науковий інтерес

Наукові інтереси зосереджені у сфері біології, а саме – досліджень ультраструктурних змін в органах і тканинах людини та тварин при різних патологічних станах, під впливом лікувальних засобів і несприятливих чинників довкілля, зокрема – внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.