Images-loading

Скрипник Тетяна Вікторівна

Скрипник Тетяна Вікторівна

Професор кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор психологічних наук, старший науковий співробітник

Біографія

Народилася у Киві, 8 січня 1964 р. За першим фахом – філолог (Національний університет імені Тараса Шевченка); за другим – практичний психолог (Інститут практичної психології і соціальної роботи „Психогенез”).

З 2011по 2015 р. обіймала посаду завідувача лабораторією навчання і розвитку дітей з аутизмом в Інституті спеціальної педагогіки НАПН України.

Стажувалася в різних країнах (Росія, Білорусь, Польща, Словаччина, США, Нідерланди) у напрямах роботи з аутичними дітьми та з питань інклюзії.

Є Головою Ради Громадської організація фахівців „Системна допомога дітям з аутизмом „Маленький принц”.

Автор публікацій: монографія „Феноменологія аутизму”, „Стандарти психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом”, „Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі” та ін.

 

Професійний і науковий інтерес

Науковий інтерес – методологія наукового пізнання, педагогічний дизайн та класний менеджмент; психологія розвитку, засади системної допомоги дітям з розладами аутистичного спектра.

Професійний інтерес – сприяння становленню висококваліфікованих кадрів, відповідальних і креативних особистостей, здатних працювати в режимі командної взаємодії і втілювати всесвітньо визнані стандарти корекційно-розвивальної та навчально-виховної роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби.