Images-loading

Чеснокова Ганна Вадимівна

Професор кафедри англійської філології та перекладу

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філологічних наук, професор

Біографія

  • У 1991 р. закінчила з відзнакою Київський національний лінгвістичний університет. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію (Вчена рада філологічного факультету Київського університету імені Т. Шевченка). Випускниця докторантури Київського національного лінгвістичного університету.

  • З 1991 р. працювала в Київському національному лінгвістичному університеті на посадах викладача, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри.

  • З 2012 р. працює на посаді професора в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

  • Проходила стажування в Warner Pacific College (США) і Concordria University за програмою Visiting International Professors (США), а також за програмою International Leadership (США). Навчалася за програмою University Professors Enrichment and Academic Recertification Program та у Літній науковій школі Ludwig-Maximilians-Universität (Німеччина).

  • Автор близько 150 публікацій у наукових виданнях України, Росії, Казахстану, США, Канади, Великобританії, Німеччини, Італії, Бразилії, Нідерландів, Угорщини, Фінляндії, Туреччини, Мальти, серед яких статті в наукометричних базах Scopus, Web of Science, Index Copernicus, РІНЦ тощо, одноосібна монографія, 6 розділів у колективних монографіях у провідних зарубіжних наукових виданнях і 3 навчально-методичні посібники із грифом МОН України.

  • Член PALA (Всесвітньої асоціації поетики та лінгвістики з 2001 р.), IGEL (Всесвітнього товариства емпіричного вивчення літератури з 2006 р.), керівник української секції EDIS (Товариства Емілі Дікінсон з 2000 р.).

  • Підготувала 5 кандидатів наук.

 

Професійний і науковий інтерес

Емпіричне вивчення культурних артефактів, порівняльне дослідження мов і культур.