Images-loading

Сисоєва Світлана Олександрівна

Сисоєва Світлана Олександрівна

Провідний науковий співробітник НДЛ освітології

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

Біографія

 • Після закінчення Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Фізика (теоретична ядерна фізика), фізик” (1971 р.) працювала: вчителем фізики; заступником директора школи з навчально-виховної роботи; директором школи; директором Київського міського педагогічного училища №3; завідувачем кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; завідувачем лабораторії педагогіки і психології вищої школи, завідувачем відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (з 20.02.2007 р. – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України). З вересня 2010 року – завідувач НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему “Педагогічні основи координуючої діяльності директора середньої загальноосвітньої школи” зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки захищена у 1987 році.
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему “Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня” зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти захищена у 1997 році.
 • Член-кореспондент НАПН України (з квітня 2003 року). Професор Вищої педагогічної школи Спілки польських вчителів (м. Варшава, Республіка Польща, з травня 2001 року). Почесний професор Запорізького національного університету.
 • Керівник наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті. Підготувала 48 науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, з них: 10 докторів педагогічних наук і 38 кандидатів педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання, 13.00.07 – теорія і методика виховання.
 • Член експертної ради з педагогічних наук ВАК України (з 2000 по 2002 рік, з 2004 по 2006 рік); заступник голови експертної ради з педагогічних наук ВАК України (з 2006 по 2010 рік). Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.133.01 Університету із захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
 • Координатор українсько-польського освітнього проекту “Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції” (з 2008 року).
 • Головний редактор двох фахових наукових видань з педагогіки та психології: “Неперервна професійна освіта: теорія і практика” (з 2001 року) та “Педагогічний процес: теорія і практика” (з 2003 р.). Співредактор українсько-польського щорічника “Освітологія” (з 2012 р.). Член редакційної колегії наукового періодичного видання “Ruch pedagogiczny” (м. Варшава, Республіка Польща, з 2011 р.).
 • Засновник Благодійного фонду імені Антона Макаренка, діяльність якого спрямовано на підтримку наукових досліджень у галузі педагогіки та психології (з 2000 р.).
 • Автор понад 370 наукових праць та публікацій, з них: монографій – 22; словників – 2; підручників – 5; навчальних та навчально-методичних посібників – 19; методичних рекомендацій – 14; навчальних планів та програм – 14; авторських свідоцтв – 6; у міжнародних виданнях – 33. 

Професійний і науковий інтерес

 • Освітологія;
 • теорія і методика професійної освіти;
 • педагогіка творчості;
 • компаративістика у сфері освіти;
 • методологія науково-педагогічних досліджень;
 • інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології в освіті.