Images-loading

Реєстр оснновної нормативної бази

 

Перелік розділів реєстру

Перелік документів реєстру

Назва нормативного документу №, дата введення в дію
I. Загальна нормативна база (установчі документи)
1 План роботи Університету на 2017-2018 н. р. Схв. Вч. Радою пр. № 8 від 30.08.2017 р. Наказ № 551 від 08.09.2017 р.
2 Про введення в дію Положення про ректорат

Наказ № 32 від 30.01.2017 р.

 3

Документи надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти:

Ліцензія на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів

Ліцензія на право здійснення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Сертифікати про акредитацію спеціальностей (Університетський коледж)

Наказ МОНУ № 1513 від 23.12.2016 р.

Серія АВ № 533596 від 28.05.2010 р.

Про введення в дію змін до Положення про Вчену раду Університету

Про введення в дію Положення про Вчену раду Університету Грінченка

Наказ № 524 від 05.10.2016 р.

Наказ № 620 від 30.12.2015 р. 

Про введення в дію Кодексу корпоративної культури Університету

Наказ № 515 від 04.10.2016 р.

Зміни і доповнення до Колективного договору

Колективний договір між адміністрацією та Первинною профспілковою організацією Київського університету імені Бориса Грінченка 

Схв . Конференцією ТК 24.12.2015 р., зареєстровано УП СЗН Шевченківської РДА 13.03.2016 р. № 72

Схв. Конференцією ТК 28.08.2013 р., зареєстровано УП СЗН Шевченківської РДА 09.10.2013 р. № 381

Статут Київського університету імені Бориса Грінченка

Рішення Київської міської ради № 132/2035 від 08.10.2015 р.

Про включення університету до Державного реєстру вищих навчальних закладів України IV рівня акредитації

Довідка № 11-Д-775 від 04.06.2010 р.

II. Загальноорганізаційні питання Нагору
1

Про створення та реєстрацію вихідної кореспонденції

Наказ № 209 від 30.03.2018 р.

Про призначення відповідальної особи за застосування електронного цифрового підпису

Наказ № 171 від 22.03.2018 р.

Зміни до структури та введення в дію нового штатного розпису Університету

Наказ № 107 від 23.02.2018 р.

Про введення індексації вихідних листів

Наказ № 55 від 02.02.2018 р.

План роботи Університету на 2018 рік

Наказ № 46 від 31.01.2018 р.

Індексація структурним підрозділам Університету

Наказ № 09 від 12.01.2018 р.

Графік атестації щодо володіння державною мовою 

Наказ № 03 від 02.01.2018 р.

Зміни до структури університету

Про внесення змін до структури Університету

Наказ № 843 від 27.12.2017 р.

Наказ № 512 від 31.08.2017 р.

Положення про атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою 

Склад атестаційної комісії щодо володіння державною мовою (зі змінами)

Наказ № 827 від 18.12.2017 р.

Наказ № 554 від 08.09.2017 р.

10 

Персональний склад Ректорату

Наказ № 716 від 02.11.2017 р.

11 

Щорічний Конкурс на здобуття премії імені Бориса Грінченка

Положення про щорічний Конкурс на здобуття премії імені Бориса Грінченка

Наказ № 552 від 08.09.2017 р.

Наказ № 552 від 08.09.2017 р. (Додаток1)

12 

Забезпечення науково-методичного та організаційного супроводу дослідно-експериментальної роботи «змістовно-методичне забезпечення ціннісно орієнтованого інтегрованого навчання за програмою «Початкова школа: освіта для життя» у загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва

Наказ № 492 від 21.08.2017 р.

13 

Комісія з оцінки корупційних ризиків

Наказ № 424 від 23.06.2017 р.

14 

Спеціалізований тренінг «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» (для управлінців освітньої галузі)

Наказ № 328 від 16.05.2017 р.

15 

Співпраця з ДНУ «Енциклопедичне видання»

Наказ № 305 від 03.05.2017 р.

16 

Інструкція з діловодства в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Наказ № 250 від 10.04.2017 р.

17 

Заходи для розвитку україномовного розділу «Вікіпедія»

Наказ № 212 від 30.03.2016 р.

18 

Положення про ректорат

Наказ № 32 від 30.01.2017 р.

19 

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в університеті

Наказ № 328 від 29.08.2014 р.

20 

Правила внутрішнього розпорядку

Затв. Конференція ТК 28.08.2013 р.

21 

Порядок використання та обслуговування комп’ютерної техніки у КУ імені Бориса Грінченка

Наказ № 221 від 24.04.2013 р.

22 

Про перейменування Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка в Київський університет імені Бориса Грінченка

Рішення Київської міської ради № 328/2397 від 08.10.2009 р.

23 

Про реорганізацію Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Б.Д.Грінченка

Рішення Київської міської ради № 82/82 від 20.06.2002 р.

24 

Про присвоєння імені Б.Д.Грінченка Київському міжрегіональному інституту удосконалення вчителів

Постанова КМУ № 1051 від 17.12.1993 р.

25 

Створено Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів на базі Київського міського та обласного інститутів удосконалення вчителів

Рішення Колегії міністерства народної освіти УРСР Пр. № 4/22 від 10.04.1991 р.

ІІІ. Структурні підрозділи Нагору
1

Місце розташування структурних підрозділів університету, відповідальних осіб за їх збереження та утримання

Наказ № 172 від 22.03.2018 р.

Положення про Бібліотеку університету

Наказ № 150 від 12.03.2018 р.

Положення про НВМ «ГРІНЧЕНКО-ІНФОРМ»

Наказ № 48 від 31.01.2018 р.

Положення про Факультет інформаційних технологій та управління (зі змінами)

Наказ № 295 від 28.04.2017 р.

Наказ № 585 від 01.11.2016 р.

Положення про кафедру навчально-наукового інституту (факультету)

Наказ № 02 від 03.01.2017 р.

Положення про Інститут філології

Наказ № 585 від 01.11.2016 р.

Положення про Інститут журналістики

Наказ № 585 від 01.11.2016 р.

Положення про Педагогічний інститут (нова редакція)

Наказ № 585 від 01.11.2016 р.

Положення про Інститут мистецтв (нова редакція)

Наказ № 585 від 01.11.2016 р.

10 

Положення про Інститут людини (нова редакція)

Наказ № 585 від 01.11.2016 р.

11 

Положення про Історико-філософський факультет

Наказ № 585 від 01.11.2016 р.

12 

Положення про Факультет права та міжнародних відносин

Наказ № 585 від 01.11.2016 р.

13 

Положення про Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту

Наказ № 585 від 01.11.2016 р.

14 

Положення про НДЛ грінченкознавства

Наказ № 226 від 20.04.2016 р.

15 

Положення про НМЦ видавничої діяльності

Наказ № 225 від 20.04.2016 р.

16 

Положення про ремонтно-будівельний відділ

Наказ № 174 від 01.04.2016 р.

17 

Положення про НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

Наказ № 628 від 30.12.2015 р.

18 

Положення про Інтернет-портали та сайти структурних підрозділів КУ імені Бориска Грінченка

Наказ № 377 від 10.09.2014 р.

19 

Положення про Юридичну клініку «АСТРЕЯ»

Наказ № 329 від 24.08.2014 р.

20 

Положення про НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації довкілля студентів

Наказ № 661 від 30.12.2013 р.

21 

Положення про НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності

Наказ № 620 від 19.12.2012 р.

22 

Положення про НДЛ інформатизації освіти

Наказ № 461 від 05.10.2012 р.

23 

Положення про Інститут післядипломної педагогічної освіти

Наказ № 247 від 26.04.2012 р.

24 

Положення про Університетський коледж

Наказ № 247 від 26.04.2012 р.

25 

Положення про відділ кадрів

Наказ № 194 від 29.03.2012 р.

26 

Положення про бухгалтерську службу

Наказ № 77-а від 28.02.2011 р.

27 

Положення про НДЛ освітології

Наказ № 21 від 28.01.2011 р.

28 

Положення про НМЦ акредитації та ліцензування

Наказ № 128 від 12.04.2010 р.

29 

Положення про НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Наказ № 128 від 12.04.2010 р.

30 

Положення про Автогосподарство

Наказ № 128 від 12.04.2010 р.

31 

Положення про Спортивний комплекс

Наказ № 128 від 12.04.2010 р.

32 

Положення про архівну справу

Наказ № 128 від 12.04.2010 р.

33 

Положення про відділ документації та діловодства

Наказ № 298 від 30.12.2009 р.

IV. Кадрове забезпечення Нагору

Про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних і наукових працівників

Наказ № 235 від 10.04.2018 р.

Положення про службові відрядження Київського університету імені Бориса Грінченка в межах України та за кордон

Наказ № 234 від 10.04.2018 р.

Положення про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників

Наказ № 224 від 04.04.2018 р.

Положення про заохочувальні відзнаки Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 593 від 30.11.2012 р.

Положення про присвоєння звання «Почесний професор (доктор) Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ № 579 від 23.11.2012 р.

V. Підвищення кваліфікації працівників Нагору

Про зарахування навчання в рамках тренінгу «Публікація у виданнях Scopus та Web of Science: від ідеї до реалізації» як підвищення кваліфікації (дослідницький модуль)

Наказ № 370 від 30.05.2018 р.

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за лідерським модулем

Наказ № 290 від 25.04.2018 р.

Наказ № 207 від 30.03.2018 р.

Наказ № 659 від 12.10.2017 р.

Наказ № 659 від 12.10.2017 р.

Наказ № 277 від 21.04.2017 р.

Наказ № 155 від 17.03.2017 р.

Наказ № 90 від 27.02.2017 р.

Наказ № 35 від 01.02.2017 р.

Результати сертифікації ЕНК у березні 2018 р.

Наказ № 264 від 16.04.2018 р.

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за дидактичним модулем

Наказ № 246 від 13.04.2018 р.

Наказ № 782 від 01.12.2017 р.

Наказ № 216 від 03.04.2017 р.

Результати атестації педагогічних працівників Київського університету імені Бориса Грінченка у 2017-2018 н. р.

Наказ № 197 від 28.03.2018 р.

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за модулем ІКТ

Наказ № 139 від 02.03.2018 р.

Наказ № 783 від 01.12.2017 р.

Наказ № 604 від 08.11.2016 р.

Наказ № 140 від 24.03.2016 р.

Графік підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у 2018 році

Наказ № 847 від 28.12.2017 р.

Положення про атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо володіння державною мовою

Наказ № 827 від 18.12.2017 р.

Атестація педагогічних працівників у 2017/2018 н. р.

Наказ № 720 від 02.11.2017 р.

10 

План підвищення кваліфікації за фаховим модулем (стажування науково-педагогічних працівників)

Наказ № 634 від 05.10.2017 р.

11 

План стажування педагогічних працівників Університетського коледжу

Наказ № 633 від 05.10.2017 р.

12 

Перспективний план атестації педагогічних працівників на 2017-2020 р.р.

Наказ № 575 від 15.09.2017 р.

13 

Атестаційна комісія на 2017/2018 н. р.

Наказ № 536 від 05.09.2017 р.

14 

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за дослідницьким модулем

Наказ № 274 від 20.04.2017 р.

Наказ № 689 від 13.12.2016 р.

15 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2017 році

Наказ № 712 від 29.12.2016 р.

16 

Видача сертифікатів викладачам Програми підвищення кваліфікації

Наказ № 688 від 13.12.2016 р.

17 

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Наказ № 49 від 20.02.2015 р.

18 

Положення про атестацію наукових працівників

Наказ № 86 від 21.02.2012 р.

VI. Студентське самоврядуванняНагору
VII. Інформатизація навчально-наукової та адміністративної діяльності Нагору
1

Показники щорічного рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників Університету «Лідер року-2018»

Наказ № 214 від 03.04.2018 р.

Результати рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних та наукових працівників Університету «Лідер року» - 2017

Наказ № 33 від 26.01.2018 р.

Результати сертифікації ЕНК

Наказ № 846 від 28.12.2017 р.

Наказ № 392 від 12.06.2017 р.

Наказ № 249 від 10.04.2017 р.

Про створення адміністративної та академічної груп для реалізації проекту Erasmus + КА2

Наказ № 839 від 27.12.2017 р.

Рейтингове оцінювання 2017

Наказ № 838 від 27.12.2017 р.

 - Зміни до оновлення системи електронного навчання

Оновлення системи електронного навчання

Наказ № 807 від 11.12.2017 р.

Наказ № 472 від 20.07.2017 р.

 - Доповнення до показників

Показники щорічного рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників університету «Лідер року – 2017»

Наказ № 667 від 17.10.2017 р.

Наказ № 288 від 10.04.2017 р.

 

 - Зміни до наказу «Про розміщення інформації на офіційному порталі університету»

Про розміщення інформації на офіційному порталі університету

Наказ № 628 від 02.10.2017 р.

Наказ № 254 від 10.04.2017 р.

Реалізація проекту «Розумний університет» (SMARSY)

Наказ № 417 від 20.06.2017 р.

10 

 - Зміни до Положення про організацію та користування Корпоративною електронною поштою 

Положення про організацію та користування електронною поштою

Наказ № 416 від 20.06.2017 р.

Наказ № 491 від 04.10.2013р.

11 

 - Зміни до Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників університету «Лідер року»

 - Зміни та доповнення до «Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників «Лідер року»

Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних та наукових працівників університету «Лідер року»

Наказ № 62 від 08.02.2017 р.

Наказ № 691 від 13.12.2016 р.

Наказ № 371 від 01.07.2016 р.

12 

Положення про Інституційний депозитарій університету (нова редакція)

Наказ № 575 від 02.12.2015 р.

13 

Рекомендації про порядок організації освітнього процесу студентів денної форми з використанням технологій дистанційного навчання

Наказ № 468 від 28.10.2015 р.

14 

Використання обладнання та програмного забезпечення за проектом TEMPUS DESIRE в навчальному процесі підготовки студентів

Наказ № 463 від 23.10.2015 р.

15 

Положення ЕНК: порядок створення, сертифікації та використання у системі е-навчання КУ імені Бориса Грінченка (нова редакція)

Наказ № 462 від 23.10.2015 р.

16 

Реалізація проекту «Інтерактив SMART-стиль навчання» в університеті

Наказ № 117 від 23.03.2015 р.

17 

Запровадження рейтингової системи професорсько-викладацького складу

Наказ № 116 від 20.03.2015 р.

18 

Про участь університету в рейтингу Інтернет-присутності Вебометрікс

Наказ № 556 від 08.12.2014 р.

19 

Про запровадження Е-портфоліо науково-педагогічних працівників

Наказ № 527 від 24.11.2014 р.

20 

Про впровадження корпоративного стандарту ІКТ-компетентності магістрів

Наказ № 252 від 12.06.2014 р.

21 

Про роботу Microsoft IT - Academia в Університеті

Наказ № 70 від 28.02.2014 р.

22 

Про створення Microsoft IT - Academia в Університеті

Наказ № 662 від 30.12.2013 р.

VIІІ. Наукова діяльність Нагору
1

Про затвердження Порядку планування, моніторингу та звітування про результати реалізації наукових досліджень в Університеті

Наказ № 319 від 14.05.2018 р.

Корпоративний стандарт наукової діяльності співробітників університету зі змінами

Наказ № 212 від 02.04.2018 р.

Зміни у персональному складі Вченої ради університету

Зміни у складі Вченої ради університету

Оновлений склад Вченої ради університету

Наказ № 47 від 31.01.2018 р.

Наказ № 842 від 27.12.2017 р.

Наказ № 668 від 17.10.2017 р.

Склад комісій з приймання кандидатських іспитів за спеціальностями

Наказ № 560 від 11.09.2017 р.

Порядок присвоєння вчених звань професора та доцента науково-педагогічним працівникам університету

Наказ № 378 від 01.06.2017 р.

Про внесення доповнень до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в університеті

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті

Наказ № 229 від 04.04.2017 р.

Наказ № 551 від 17.10.2016 р.

 

Відкриття спеціальностей 033 Філософія та 031 Релігієзнавство у докторантурі університету

Наказ № 105 від 01.03.2017 р.

Порядок рекомендації до друку (безкоштовного) статей студентів (магістрів) у періодичних наукових виданнях університету

Наказ № 31 від 30.01.2017 р.

Положення про Вчену раду

Конференція трудового колективу 30.09.2016 р. (протокол 1)

Наказом № 524 від 05.10.2016 р.

10 

Положення про аспірантуру та докторантуру

Наказ № 503 від 24.10.2012 р.

11 

Спеціалізовані Вчені ради Університету Грінченка

Окремий реєстр

IX. Формування контингенту студентів. Приймальна комісія Нагору

Зміни до Правил прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка у 2018 році

Наказ № 211 від 02.04.2018 р.

Про розподіл обов’язків між членами Приймальної та відбіркової комісій Університетського коледжу по роботі ЄДЕБО

Наказ № 134 від 01.03.2018 р.

Про затвердження складу комісій (УК)

Наказ № 131 від 01.03.2018 р.

Про розподіл обов’язків між членами Приймальної та Відбіркових комісій по роботі в ЄДЕБО

Наказ № 111 від 26.02.2018 р.

Про затвердження складу комісій

Наказ № 110 від 26.02.2018 р.

Склад Приймальної комісії Університетського коледжу на 2018 рік

Наказ № 58 від 02.02.2018 р.

Положення про Приймальну комісію

Наказ № 836 від 26.12.2017 р.

Склад Приймальної комісії на 2018 рік

Наказ № 753 від 17.11.2017 р.

X. Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу Нагору

Затвердження освітніх програм та навчальних планів

Наказ № 360 від 25.05.2018 р.

Наказ № 104 від 22.02.2018 р.

Наказ № 348 від 26.05.2017 р.

Методичні рекомендації з розроблення робочих програм навчальних дисциплін

Наказ № 359 від 25.05.2018 р.

Графік заходів, спрямованих на побудову рейтингу успішності студентів

Наказ № 358 від 25.05.2018 р.

Затвердження складу проектної групи відповідальної за розробку та впровадження освітньої програми «Російська мова та переклад» спеціалізації 035.03 спеціальності 035 (бакалавр)

Наказ № 341 від 21.05.2018 р.

Графік навчального процесу на 2018/2019 навчальний рік для 1 курсу Університетського коледжу

Наказ № 323 від 14.05.2018 р.

Графік навчального процесу на 2018/2019 н. р.

Наказ № 322 від 14.05.2018 р.

Затвердження освітньої програми та навчального плану:

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Освітня програма: 227.00.04 Фізична терапія

Наказ № 218 від 04.04.2018 р.

Методичні рекомендації з розроблення освітніх програм та критеріїв самооцінки діяльності працівників кафедри

Наказ № 206 від 29.03.2018 р.

Положення про організацію освітнього процесу

Наказ № 14 від 15.01.2018 р.

Наказ № 817 від 15.12.2017 р.

10 

Затвердження освітніх програм та навчальних планів

Наказ № 762 від 24.11.2017 р.

11 

Доповнення до нових форм документів про вищу освіту державного зразка та документів до них; академічної довідки

 

Нові форми документів про вищу освіту державного зразка та документів до них; академічної довідки

Наказ № 572 від 15.09.2017 р.

Наказ № 532 від 07.10.2016 р.

12 

Затвердження освітньої програми та навчального плану

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 011 Науки про освіту

Наказ № 368 від 30.05.2017 р.

13 

Графік навчального процесу на 2017/2018 навчальний рік для І курсу Університетського коледжу

Наказ № 363 від 30.05.2017 р.

14 

Графік навчального процесу на 2017/2018 н. р.

Наказ № 354 від 29.05.2017 р.

15 

Перелік показників та балів у рейтингу успішності студентів за участь у науковій, науково-технічній, творчій, спортивній діяльності, громадському житті

Наказ № 350 від 26.05.2017 р.

16 

Порядок підготовки виготовлення та видачі академічних довідок

Наказ № 03 від 03.01.2017 р.

17 

Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін студентами Університету

Наказ № 642 від 25.11.2016 р.

18 

Про ліцензування спеціальностей для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

Наказ № 199 від 13.04.2016 р.

19 

Рекомендації про порядок організації освітнього процесу студентів денної форми з використанням технологій дистанційного навчання

Наказ № 468 від 28.10.2015 р.

Вчена Рада протокол № 11 від 22.10.2015 р.

20 

Зміни до наказу від 18.06.2008 р. № 95 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників КУ імені Бориса Грінченка»

Зміни до наказу від 18.06.2008 р. № 95 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників КУ імені Бориса Грінченка»

Норми часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників КУ імені Бориса Грінченка

Наказ № 372 від 31.08.2015 р.

Вчена Рада (протокол № 9 від 27.08.2015 р.)

Наказ № 111 від 01.09.2008 р.

Наказ № 95 від 18.06.2008 р.

21 

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КУ імені Бориса Грінченка

Наказ № 60 від 27.02.2015 р.

Вчена Рада протокол № 2 від 26.02.2015 р.

22 

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у КУ імені Бориса Грінченка

Наказ № 58 від 27.02.2015 р.

Вчена Рада протокол № 1 від 02.02.2015 р.

23 

Положення про порядок організації навчального процесу студентів заочної форми навчання з використанням технологій дистанційного навчання в КУ імені Бориса Грінченка

Наказ № 235 від 30.05.2014 р.

Вчена Рада протокол № 5 від 29.05.2014 р.

24 

Положення про дистанційне навчання в КУ імені Бориса Грінченка

Наказ № 180 від 28.04.2014 р.

Вчена Рада протокол № 4 від 24.04.2014 р.

25 

Положення про порядок пере зарахування навчальних дисциплін (модулів) та визначення академічної різниці

Наказ № 408 від 30.11.2010 р.

Вчена рада (протокол № 9 від 22.11.2010 р.

26 

Порядок розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт

Наказ № 96 від 22.04.2009 р.

27 

Уніфікована система оцінювання навчальних досягнень студентів університету

Наказ № 38 від 16.02.2009 р.

XI. Позанавчальна робота та дозвілля студентів Нагору