Ви тут: Головна Ресурси Е-середовище Сертифіковані ЕНК Інститут людини (56)

Інститут людини (56)

Кафедра анатомії і фізіології людини

Охорона праці в галузі (6 курс)
(Автор: Полковенко О.В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
наказ №114 від 13.03.2013р. Структура

Антропологія (1 курс)
(Автор: Неведомська Є.О.)

Курс призначений для студентів спеціальності «Практична психологія» та «Психологія» ОКР «Бакалавр»
наказ №114 від 13.03.2013р. Структура

Фізіологія вищої нервової діяльності (2 курс)
(Автор: Волковська Г.І.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
наказ №459 від 05.10.2012р. Структура

Психогенетика (6 курс)
(Автор: Тимчик О.В.)

Курс призначений для студентів спеціальності 7.010107; 8.010107 «Практична психологія», ОКР «Спеціаліст», «Магістр»
наказ №459 від 05.10.2012р. Структура

Екологія (2 курс)
(Автор: Омері І.Д.)

Курс призначений для студентів напряму 6.010102 «Початкова освіта» ОКР «Бакалавр»
наказ №459 від 05.10.2012р. Структура

Психофізіологія (2 курс)
(Автори: Маруненко І.М., Шеремета М.М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
наказ №459 від 05.10.2012р. Структура

Цивільний захист (6 курс)
(Автор: Полковенко О.В.)

Курс призначений для студентів напрямів підготовки 8.01010101 Дошкільна освіта; 8.01010201 Початкова освіта; 8.01010601 Соціальна педагогіка; 8.01020101 Фізичне виховання; 8.02020401 Музичне мистецтво; 8.02020501 Образотворче мистецтво; 8.02030201 Історія; 8.02030301 Українська мова і література; 8.02030302 Мова і література (англійська); 8.02030305 Літературна творчість; 8.03010301 Практична психологія; 8.04030201 Інформатика; 8.04030203 Соціальна інформатика; 8.18010021 Педагогіка вищої школи; 8.18010020 Управління навчальним закладом, ОКР «Магістр»
Наказ №648 від «16» грудня 2013 р. Структура

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (3 курс)
(Автор: Полковенко О.В.)

Курс призначений для студентів напряму підготовки 6.030508 Фінанси, ОКР «Бакалавр»
Наказ №648 від «16» грудня 2013 р. Структура
Анатомія людини (1 курс, з.ф.н.)
(Автор: Неведомська Є.О.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 398 від «01» жовтня 2014 р. Структура
Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики
(Автор: Омері І.Д.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 398 від «01» жовтня 2014 р. Структура
Основи природознавства (1 курс, ПО)
(Автор: Омері І.Д.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 398 від «01» жовтня 2014 р. Структура
Основи валеології (1 курс, з.ф.н.)
(Автор: Тимчик О.В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 398 від «01» жовтня 2014 р. Структура
Вікова фізіологія і валеологія (1 курс, з.ф.н.)
(Автор: Тимчик О.В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 398 від «01» жовтня 2014 р. Структура
Основи біології та генетики (1 курс, з.ф.н.)
(Автор: Маруненко І. М.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 582 від «24» грудня 2014 р. Структура
Анатомія та еволюція нервової системи (5 курс, ПП, з.ф.н.)
(Автор: Маруненко І.М.)
Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст»
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р. Структура
Анатомія та еволюція нервової системи (1 курс, ПП, з.ф.н.)
(Автор: Маруненко І.М.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р. Структура
Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики (1 курс, з.ф.н.)
(Автор: Омері І. Д.) 
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр» 
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р.  Структура 
Основи природознавства (5 курс, ПО(ДВ), з.ф.н.)
(Автор: Омері І.Д.) 
Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст» 
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р.  Структура 
Вікова фізіологія і шкільна гігієна (1 курс, Ф(У), з.ф.н.)
(Автор: Неведомська Є. О.) 
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр» 
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р.  Структура 
Психогенетика (6 курс, ПП, з.ф.н.)
(Автор: Тимчик О.В.) 
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр» 
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р.  Структура 
Психогенетика (5 курс, ПП(ДВ), з.ф.н.)
(Автор: Тимчик О.В.) 
Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст» 
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р.  Структура 
Вікова фізіологія і шкільна гігієна (1 курс, Ф(ІН))
(Автор: Неведомська Є. О.) 
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр» 
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р.  Структура 

Вікова фізіологія і шкільна гігієна (1 курс, Ф(А), з.ф.н.)
(Автор: Петренко О. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (3 курс, з.ф.н.)
(Автор: Полковенко О. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Анатомія і фізіологія людини (1 курс, ПС, денна форма навчання)
(Автори: Неведомська Є. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Кафедра практичної психології

Психологія ментальності клієнта (5 курс)
(Автор: Лозова О.М.)

Курс призначений для студентів напрямів підготовки 7.03010301 та 8.03010301 «Практична психологія» , ОКР «Спеціаліст», «Магістр»
наказ №348 від 27.06.2013 р. Структура

Основи короткотривалої психотерапії (6 курс)
(Автор: Тохтамиш О.М.)

Курс призначений для студентів спеціальності «Практична психологія» ОКР «Спеціаліст» , «Магістр»
наказ №114 від 13.03.2013р. Структура

Психологія самосвідомості (6 курс)
(Автор: Таран О.П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ №71 від «28» лютого 2014 р. Структура

Психологія релігії (6 курс)
(Автор: Циганчук Т. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ №600 від «18» грудня 2015 р. Структура
Психологія спілкування (5 курс, з.ф.н.)
(Автори: Старинська Н. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Соціальна-педагогічна робота в ДНЗ з дітьми, які мають особливі потреби (6 курс)
(Автор: Єжова Т.Є.)

Курс призначений для студентів спеціальності "8.010105 Соціальна педагогіка" ОКР «Магістр»
наказ №114 від 13.03.2013р. Структура

Інклюзивна освіта (6 курс)
(Автор: Мартинчук О.В.)

Курс призначений для студентів напряму підготовки "8.01010601 Соціальна педагогіка", ОКР «Магістр»
Наказ №71 від «28» лютого 2014 р. Структура
Інклюзивна освіта (4 курс ДО)
(Автор: Мартинчук О.В.)
Курс призначений для студентів напряму підготовки "6.010101 Дошкільна освіта", ОКР «Бакалавр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Клінічна психологія (4 курс, ПП, з.ф.н.)
(Автор: Савенкова І. І.)
Курс призначений для студентів
Наказ № 582 від «24» грудня 2014 р. Структура
Спецкурс "Освітня інтеграція в сучасному світі" (3 курс, КО(л))
(Автор: Мартинчук О. В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 600 від «18» грудня 2015 р. Структура

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

Організаційно-технологічне забезпечення СПР (6 курс)
(Автор: Тимошенко Н.Є.)

Курс призначений для студентів ОКР «магістр»
Наказ №648 від «16» грудня 2013 р. Структура

Іноваційна діяльність у соціальній сфері (6 курс)
(Автор: Спіріна Т.П.)

Курс призначений для студентів напряму підготовки 7.01010601 «Соціальна педагогіка», ОКР «Магістр»
Наказ №648 від «16» грудня 2013 р. Структура

Особливості рекламно-інформаційної діяльності соціального педагога (5 курс)
(Автор: Фірсова І.М.)

Курс призначений для студентів напрямвів підготовки 7.01010601, 8.01010601 «Соціальна педагогіка», ОКР «Спеціаліст», «Магістр»
Наказ №648 від «16» грудня 2013 р. Структура

Методи соціально-виховної роботи (3 курс)
(Автор: Тимошенко Н.Є.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ №71 від «28» лютого 2014 р. Структура

Методика організації волонтерської діяльності (5 курс)
(Автор: Лях Т.Л.)

Курс призначений для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» ОКР «Спеціаліст», «Магістр»
наказ №459 від 05.10.2012р. Структура

Етика соціально-педагогічної діяльності (2 курс)
(Автор: Спіріна Т. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 582 від «24» грудня 2014 р. Структура

Основи соціально-правового захисту особистості (3 курс, СП, з.ф.н.)
(Автор: Петрочко Ж. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Актуальні проблеми соціальної педагогіки (5 курс, СП, з.ф.н.)
(Автор: Безпалько О. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст», «Магістр»

Наказ № 317 від «08» липня 2015 р

Структура

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

Вікова психологія (2 курс)
(Автор: Столярчук О.А.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
наказ №459 від 05.10.2012р. Структура
Історія психології (5 курс, ПП(ДВ), з.ф.н.)
(Автор: Коханова О. П.)
Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст»
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р. Структура
Психологія вищої школи (5 курс, ІС, з.ф.н.)
(Автор: Столярчук О. А.)
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р. Структура
Вікова психологія (5 курс, ПП, з.ф.н.)
(Автор: Чала О. А.) 
Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст» 
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р.  Структура 
Загальна психологія (5 курс, ПП(ДВ), з.ф.н.)
(Автор: Сорокіна О. А.) 
Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст» 
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р.  Структура 
Психологія соціальних об'єднань (5 курс, ПП)
(Автор: Москальов М. В.) 
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр» 
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р.  Структура 

Психологія загальна (1 курс, Ф(А), з.ф.н.)
(Автор: Коханова О. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Соціальна психологія (2 курс, ПП, з.ф.н.)
(Автор: Кутішенко В. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Психологія загальна (1 курс, СП, з.ф.н.)
(Автор: Сорокіна О. А.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Психологія мас (5 курс, СП, з.ф.н.)
(Автор: Ткачишина О. Р.)

Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст», «Магістр»

Наказ № 317 від «08» липня 2015 р

Структура

Історія психології (4 курс, ПП, з.ф.н.)
(Автор: Коханова О. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 600 від «18» грудня 2015 р

Структура

Акмеологія і психологія професійної діяльності (6 курс, ПС)
(Автор: Шевцова О. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 600 від «18» грудня 2015 р

Структура

Акмеологія (5 курс, ПП, з.ф.н.)
(Автор: Шевцова О. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Ресурси Е-середовище Сертифіковані ЕНК Інститут людини (56)