Images-loading

Про підрозділ

nec

Науково-експертний центр створено у березні 2018 р., як окремий структурний підрозділ Київського університету імені Бориса Грінченка. В своїй діяльності НЕЦ підпорядковується безпосередньо ректору, керується Положенням та Регламентом центру, затверджених на Вченій Раді Університету.

Місія центру – ефективне використання інтелектуального потенціалу університету та створення цілісної системи комплексних експертиз для надання професійних експертних послуг широкому колу осіб (замовників).

Центр здійснює наукову та практичну діяльність в сфері комплексної, в першу чергу соціально-психологічної, експертизи. Основні напрями діяльності - експертний, науково-дослідний, консультативний, освітній, інформаційний та тренінговий.

Експертний напрям діяльності передбачає сприяння об’єктивності та обґрунтованості наукових та експертних досліджень, а також підвищення ролі науково-експертного забезпечення правосуддя та адвокатської діяльності, педагогічної та управлінської діяльності.

Науково-дослідний напрям діяльності спрямований на вивчення, апробацію, адаптацію та впровадження вітчизняних та зарубіжних технологій комплексних експертиз. Цей вид діяльності може бути визначений терміном експертика.

Консультативний напрям діяльності полягає у наданні консультаційних послуг адвокатам та широкому колу громадян щодо практики комплексних експертиз.

Освітній напрям діяльності полягає у створенні освітніх програм з методології та технологій комплексних міждисциплінарних експертиз; розробці та впровадженні навчальних програм підвищення кваліфікації експертів.

Інформаційний напрям діяльності центру полягає у пропаганді та інформуванні широкого кола громадян, насамперед адвокатів та правозахисників, щодо форм та методів комплексних експертиз, кваліфікації фахівців-експертів та регламентів їх роботи.

Тренінговий напрям діяльності полягає у розробці та впровадженні навчальних тренінгових програм ( насамперед для адвокатів та правозахисників, педагогів та управлінців).

Завдання Науково-експертного центру:

  • проведення наукових та експертних досліджень, підготовка науково-експертних та методичних висновків в сфері психологічних експертиз;
  • сприяння об’єктивності та обґрунтованості наукових та експертних досліджень, а також підвищення ролі науково-експертного забезпечення правосуддя та адвокатської діяльності;
  • координація наукової та науково-консультативної діяльності, наукового та експертного забезпечення навчально-методичної роботи інституту;
  • підвищення кваліфікації експертів, фахівців в галузі психології та педагогіки;
  • посилення практичної спрямованості науково-експертних робіт, впровадження їх результатів в діяльність адвокатури України, суміжних правових інститутів та до навчально-кваліфікаційного процесу;
  • розробки в експертиці для зближення її з практикою та навчально-кваліфікаційним процесом.

Очолює Науково-експертний центр доктор філософських наук, доцент Марья Нестерова, міждисциплінарний експерт в сферах методології науки, психології, юриспруденції, управлінського консалтингу та оцінювання (ассессменту).

В команді центру провідні фахівці в сфері права, психології, соціології та педагогіки, власна експертиза яких відповідає завданням та основним напрямкам діяльності НЕЦ.

 

Концепія розвитку 2018-2025