Images-loading

Використання мультимедійних дощок в процесі формування та розвитку ІК-компетентності педагогів

 

Загальна інформація

Дослідження проводиться у рамках наукової теми НДЛ інформатизації освіти.

Мета: створити та експериментально перевірити науково обґрунтовану методичну систему використання інтерактивних дощок в процесі підготовки майбутніх вчителів початкової школи задля підвищення позитивної мотивації студентів до навчально-методичної діяльності та виявити шляхи реалізації комплексного підходу у підготовці освітян до підвищення ефективності навчального процесу та реалізації компетентнісного підходу через впровадження у навчальний процес програмного забезпечення SMART Notebook.

Гіпотеза: Демонстрація ефективності принципів віртуальної взаємодії учасників освітнього процесу завдяки використанню ПЗ SMART Notebook спонукатиме викладачів систематично та ефективно використовувати SMART Board при проведенні лекцій та семінарів, розробці ЕНК.

Для його реалізації запроваджено два проекти «Навчання і підготовка НПП до впровадження у навчальний процес SMART Technologies» та «Інтерактив SMART– стиль навчання».

Документація:

1. Меморандум про співробітництво між ПрАТ «Літер» та Київським університетом імені Бориса Грінченка.

2. Лист МОН від 01.03.2013 р. № 1/9-154 «Про організацію проведення тренінгів для освітян з використанням технологій SMART у навчально-виховному процесі».

3. Наказ Київського університету імені Бориса Грінченка від 23.03.2015 р. № 117 «Про реалізацію проекту «Інтерактив SMART – стиль навчання».

Відповідальна - Василенко Світлана Василівна, заступник завідувача з питань змісту і досліджень НДЛ інформатизації освіти

Діяльність

Планом дослідження «Використання мультимедійних дощок в процесі формування та розвитку ІК-компетентності педагогів» передбачено:

 1. Уточнити поняття SMART-технології та шляхи використання інтерактивних дощок в освітньому процесі підготовки майбутніх вчителів початкової школи.
 2. Обґрунтувати компетентнісний підхід при впровадженні SMART-технології в процесі підготовки майбутніх вчителів початкових класів.
 3. Дослідити зміст та структуру ІК-компетентності майбутніх вчителів початкових класів на основі використання інтерактивних дощок..
 4. Розробити та теоретично обґрунтувати модель формування ІК-компетентності майбутніх вчителів початкових класів на основі використання інтерактивних дощок та методику її реалізації у процесі підготовки майбутніх вчителів початкових класів на основі компетентнісного підходу.
 5. Експериментально перевірити ефективність моделі формування у майбутніх вчителів початкових класів досліджуваної компетентності та методики, що її реалізує.

 

Очікувані результати:

 • Портал інтерактивного сучасного контенту: створення е-матеріалів, здійснення їх наукової та методичної експертизи.
 • Методика викладання навчального матеріалу з використанням:
  • інтерактивних технологій,
  • Touch- технологій,
  • Мультимедійних дощок
 • Формування компетентностей ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в моделі електронного навчання «1 учень: 1 комп’ютер» на базі комп’ютерного комплексу шкільних нетбуків INTEL
 • запровадження курсів за вибором для студентів бакалаврату та модулів для студентів магістратури «Використання SMART», «Навчальне середовище «1 учень - 1 комп’ютер»
 • Розширення співпраці між ВНЗ, ЗНЗ, представниками бізнесу, батьками дітей і учнівської молоді.

Результати реалізації дослідження

Дослідження «Використання мультимедійних дощок в процесі формування та розвитку ІК-компетентності педагогів» проводиться систематично та успішно. Про це свідчать певні результати, зокрема:

 • Підготовлено Робочу програму модуля «Використання SMART Notebook» для студентів Педагогічного інституту, як частину курсу з методики викладання у початковій школі.
 • Розробляються методичні рекомендації та технічні умови для створення інтерактивного сучасного контенту у ПЗ SMART Notebook.
 • Організовано експертизу е-матеріалів, розроблених учасниками тренінгів у ПЗ SMART Notebook.
 • Проведено заняття-тренінги SMART Technologies зі студентами 3 курсу ПІ (квітень 2016 року, 100 осіб), 80 з яких подали свої розробки для оцінювання.
 • Створено навчальний клас «1 учень - 1 комп’ютер» у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка: 17 планшетів-трансформерів, викладацький ноутбук, інтерактивна дошка з необхідним програмним забезпеченням від корпорації Intel (вересень 2015 р.).
 • Здійснено підготовку викладачів Педагогічного інституту (19 осіб) під час тренінгу 18-27 вересня 2015 року до включення методичних елементів програми «Навчальне середовище «1 учень - 1 комп’ютер» до робочих програм з методик викладання у початковій школі.
 • Проведено заняття-тренінги «Навчальне середовище «1 учень - 1 комп’ютер» зі студентами 4 курсу ПІ (січень-лютий 2016 року, 100 осіб), 80 з яких подали свої розробки для оцінювання.
 • Проведено моніторинг використання інтерактивних SMART Board та ПЗ SMART Notebook у навчальній діяльності «Досліджуємо впровадження SMART», яке виявило високу зацікавленість педагогів у використанні даного ПЗ, більшість НПП Університету активно використовують SMART Board на заняттях, проте не всі створюють навчальні матеріали у ПЗ. Колеги з інших навчальних закладів відмічають, що не мають достатньо можливостей використовувати SMART Board, через їхню недостатню кількість.
 • Створено ЕНК «Навчальне середовище «1 учень - 1 комп’ютер» для студентів Педагогічного інституту з використанням ПЗ SMART Notebook

За результатами рефлексії студенти Університету Грінченка, які вивчали курс за вибором «Навчальне середовище «1 учень - 1 комп’ютер», відповідаючи на запитання щодо оцінки етапів занять за їх користю для кожного особисто переважна більшість відзначають важливість для їхньої подальшої професійної діяльності та бажання використовувати усіх представлених складових курсу у роботі з молодшими школярами. Деталі у опублікованій статті

Публікації

1. Василенко Світлана Василівна, Кирда Анастасія Вікторівна (2014) Smart Notebook як ІКТ-засіб розвитку дослідницької компетентності Інформаційні технології і засоби навчання (41 № 3). с. 142-150. ISSN 2076-8184

2. Василенко Світлана Василівна (2016) Використання мультимедійних дощок у процесі формування методичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (2). с. 76-90. ISSN 978-617-658-018-8

3. Василенко Світлана Василівна (2017) Experience using multimedia boards for visualization, conducting pedagogical discussions, developing interactive exercises for primary school Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). с. 173-182. ISSN 2414-0325