Images-loading

Засідання НДЛ інформатизації освіти

 

Засідання НДЛ 17.01.2019 р.

Час проведення: 15.00

Аудиторія: 213 

Порядок денний:

1. Про аналіз та виконання завдань НДЛ ІО, зазначених в Стратегії розвитку Університету (Буйницька О.П.)

2. Про виконання корпоративного стандарту наукової діяльності у 2018 р. (Буйницька О.П.) 

3. Про затвердження наукового паспорту НДЛ ІО на 2019 рік (Буйницька О.П.)

4. Про обрання делегатів на Конференцію трудового колективу (Буйницька О.П.)

5. Про обрання керівника Центру комп'ютеризації і технічного обслуговування інформаційних систем (Буйницька О.П.)

6. Різне

 

Засідання НДЛ 21.12.2018 р.

Час проведення: 15.00

Аудиторія: 213 

Порядок денний:

1. Про затвердження плану роботи НДЛ інформатизації освіти на 2019 рік (Буйницька О.П.)

2. Про затвердження плану тематичних видань НДЛ ІО на 2019 рік (Василенко С.В.)

3. Про результати сертифікації ЕНК за грудень 2018 р. (Василенко С.В.)

4. Про результати реалізації індивідуальних наукових тем наукових співробітників НДЛ (Варченко-Троценко Л.І., Настас Д.Л., Гладун М.А., Горбатовський Д. В., Василенко С.В., Грицеляк Б.І., Буйницька О.П.)

5. Про опрацювання замовлень структурних підрозділів щодо придбання компютерної техніки та програмного забезпечення (Кусий А.О.)

6. Про оновлення правил підрахунку рейтингових показників "Лідер року-2018" (Буйницька О.П.)

7. Різне

 

Засідання НДЛ 26.11.2018 р.

Час проведення: 15.00

Аудиторія: 213

Порядок денний:

1. Про підготовку плану роботи НДЛ інформатизації освіти на 2019 рік (Буйницька О.П.)

2. Про проведення занять з викладачами кафедр у рамках експерименту впровадження дистанційного навчання (Василенко С.В.)

3. Про готовність індивідуального плану викладача (Варченко-Троценко Л.І.)

4. Про роботу над звітом-2018 (Буйницька О.П.)

5. Про рекомендацію до друку випуску № 5 електронного наукового видання «ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ», ISSN 2414-0325 за загальною редакцією Морзе Н.В., доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України (Буйницька О.П.)

6. Різне

 

Засідання НДЛ 19.10.2018 р.

Час проведення: 15.00

Аудиторія: 213

Порядок денний:

1. Про розробку електронного індивідуального плану викладача (Буйницька О.П.).

2. Про роботу КТ та ММ-обладнання (Кусий А.О.)

3. Про роботу мережі Інтернет (Буйницька О.П., Грицеляк Б.І.)

4. Про можливості створення Книги памяті (Варченко-Троценко Л.І., Смірнова В.А.)

5. Про підготовку до конкурсу "Словник Борис Грінченка та сучасність" (Настас Д.Л.)

6. Про структурно-функціональну експертизу ЕНК (Василенко С.В.)

7. Різне

 

Засідання НДЛ 21.09.2018 р.

Час проведення: 15.00

Аудиторія: 213

Порядок денний:

1. Про підсумки початку нового навчального року (Буйницька О.П.).

2. Про оновлення та переналаштування КТ (Кусий А.О.)

3. Про оновлення інформації на порталі Університету (Буйницька О.П., Смірнова В.А.)

4. Про зміни в методології розрахунку внутрішнього рейтингу підрозділів Університету (Грицеляк Б.І.)

5. Про створення корпоративних пошт студентам та співробітникам (Тютюнник А.В.)

6. Про затвердження графіку проведення структурно-функціональної експертизи ЕНК (Василенко С.В.)

7. Про атестацію педагогічних працівників НДЛ інформатизації освіти в 2018–2019 навчальному році. (Василенко С.В.)

8. Різне

 

Засідання НДЛ 30.08.2018 р.

Час проведення: 12.30

Аудиторія: 213

Порядок денний:

1. Про виконання Стратегії (Програми) розвитку Університету у першому півріччі 2018 р.

2. Про роль працівників у реалізації нової освітньої стратегії Університету

3. Про підготовку КТ до нового навчального року (Кусий А.О.)

4. Про оновлення обладнання навчального центу SMART (ауд.213) (Василенко С.В.)

5. Про розробку програми підвищення кваліфікації освітян (Василенко С.В.)

6. Про цифровий кабінет викладача та формування індивідуального плану (Варченко-Троценко Л.О.)

7. Різне

 

Засідання НДЛ 30.07.2018 р.

Час проведення: 15.00

Аудиторія: 004-А

Порядок денний:

1. Про технічну підтримку роботи приймальної комісії (Буйницька О.П.)

2. Про результати вебометричного рейтингу у липні 2018 року (Смірнова В.А.)

3. Про роботу над розробкою е-варіанту індивідуального плану та робочої програми (Варченко-Троценко Л.О.)

4. Про здійснення внутрішньої експертизи сайтів структурних підрозділів (Буйницька О.П., Смірнова В.А.)

5. Різне

 

Засідання НДЛ 08.06.2018 р.

Час проведення: 15.00

Аудиторія: 213

Порядок денний:

1. Звіти про виконання наукових досліджень співробітниками НДЛ ІО (Василенко С.В., Буров Ю.О., Варченко-Троценко Л.О., Бучинська Д.Л., Грицеляк Б.І.)

2. Про порядок планування, моніторингу та звітування про результати наукових досліджень (наказ №319 від 14.05.2018) (Буйницька О.П.)

3. Про надання додаткових освітніх послуг за період 02-06.2018 року (Василенко С.В.)

4. Про проведення структурно-функціональної експертизи ЕНК (Василенко С.В.)

5. Про підготовку комп'ютерної техніки до нового навчального року (Кусий А.О.)

6. Про встановлення веб-камер та гарнітур (Кусий А.О.)

7. Різне

 

Засідання НДЛ 18.05.2018 р.

Час проведення: 10.00

Аудиторія: 213

Порядок денний:

1. Звіти та планування діяльності співробітників для продовження трудових відносин (Тютюнник А.В., Смірнова В.А., Осмолик К.О., Бутовський Д.С., Шнайдрук П.П., Абрамов С.В.)

2. Про підготовку та проведення тестування НПП щодо знання нормативної бази (Буйницька О.П.)

3. Про підготовку ІТ-інфраструктури Університету до початку навчального року (Буйницька О.П., Кусий А.О.)

4. Про виконання плану заходів щодо оновлення системи "Е-портфоліо" (Варченко-Троценко Л.О.)

5. Про підготовку до проведення міжнародного семінару за проектом MoPED (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) (Буйницька О.П.)

6. Про рекомендацію до друку в мережі Інтернет електронного наукового видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету», 2018 р., №4 (редакційна колегія: Н.В.Морзе, О.П.Буйницька, Є.Смирнова-Трибульська та ін.) (Буйницька О.П.)

7. Різне

 

Засідання НДЛ 06.04.2018 р.

Час проведення: 15.00

Аудиторія: 004-А

Порядок денний:

1. Про виконання оновленого корпоративного стандарту наукової діяльності співробітників (наказ № 212 від 02.04.2018) (Буйницька О.П.)

2. Про шляхи створення та структуру цифрового кабінету викладача (Буйницька О.П., Варченко-Троценко Л.О.)

3. Про проведення змістового модуля "ІКТ в освіті" для викладачів Університету (Буйницька О.П.)

4. Про розробку статистики використання ЕНК студентами (за критеріями "Лідер року - 2018") (Буйницька О.П.)

5. Про проведення іміджевих заходів (Василенко С.В.)

6. Про проведення структурно-функціональної експертизи ЕНК (Василенко С.В.)

7. Про підготовку аудиторії №502 навчального корпусу №1 для студентського інкубатору YEP (Грицеляк Б.І.)

8. Про розробку сайту «Борис Грінченко» (Смірнова В.А.)

9. Про формування QR-кодів для робочих зошитів проекту «Початкова школа освіта для життя» в рамках реалізації концепції «Нової української школи» (Тютюнник А.В.)

10. Про планування відпусток на 2018 рік (Буйницька О.П.)

11. Різне

 

Засідання НДЛ 16.03.2018 р.

Час проведення: 15.00

Аудиторія: 004-А

Порядок денний:

1. Про підготовку рейтингів структурних підрозділів та підготовку проекту нових вимог (Буйницька О.П.)

2. Про планування діяльності щодо виконання завдань Дорожньої карти якості освітнього процесу (Буйницька О.П.)

3. Про оновлення програмного забезпечення в університеті (Грицеляк Б.І., Кусий А.А.)

4. Про роботу над каталогом курсів для вибору студентами (Матасар Є.І.)

5. Про надання додаткових освітніх послуг за період 01-03.2018 (Василенко С.В.)

6. Про підготовку опису ІТ-складової для розробки комплексної системи захисту інформації (Буйницька О.П.)

7. Про результати вебометричного рейтингу в лютому 2018 та розробку рекомендацій щодо його підвищення (Грицеляк Б.І.)

8. Про розгортання системи edX для створення відкритих курсів MOOC (Грицеляк Б.І.)

9. Різне

 

Засідання НДЛ 09.02.2018 р.

Час проведення: 15.00

Аудиторія: 004-А

Порядок денний:

1. Про підготовку корпоративних шаблонів презентацій та розробку методичних рекомендацій (Василенко С.В.)

2. Про підготовку вагових показників для рейтингу "Лідер року - 2018" (Буйницька О.П.)

3. Про проведення сертифікації ЕНК (Василенко С.В.)

4. Про організацію тренінгових занять зі створення відео-лекцій та розробку методичних рекомендацій (Василенко С.В.)

5. Про ведення та просування електронного наукового журналу "Відкрите електронне середовище сучасного університету" (Буйницька О.П.)

6. Про створення нових рубрик структурних підрозділів на порталі університету (Смірнова В.А.)

7. Різне

 

Засідання НДЛ 12.01.2018 р.

Час проведення: 15.00

Аудиторія: 004-А

Порядок денний:

1. Про діяльність співробітників НДЛ ІО впродовж 2017 року (Буйницька О.П.)

2. Про затвердження плану роботи НДЛ ІО на 2018 рік (Буйницька О.П.)

3. Про затвердження наукового паспорту НДЛ ІО на 2018 рік (Буйницька О.П.)

4. Підготовка наукових публікацій за результатами досліджень у 2018 р. (Буйницька О.П., Василенко С.В.)

5. Про придбання та встановлення КТ (Буйницька О.П., Кусий А.О.)

6. Про розробку електронних ресурсів для підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету (Василенко С.В.)

7. Про адміністрування та технічну підтримку електронних ресурсів університету (Смірнова В.А.)

8. Різне