Підвищення кваліфікації за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології» для науково-педагогічних співробітників Університету Грінченка

11, 14, 18 та 21 березня 2016 року в Університеті Грінченка з метою формування та розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних співробітників університету, завідувачем НДЛ інформатизації освіти Буйницькою О.П., заступником завідувача НДЛ інформатизації з питань змісту та дослідження Василенко С.В. та провідним науковим співробітником НДЛ інформатизації освіти Житєньовою Н.В. було проведено курси з підвищення кваліфікації за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології», автором та керівником яких є проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Морзе Наталія Вікторівна.

До участі у підвищенні кваліфікації для здобуття достатнього рівня були запрошені викладачі та старші викладачі (група 1), старші викладачі та доценти (група 2), які не мають сертифікату про підвищення кваліфікації «Використання ІКТ у навчальному процесі 2-й рівень ІК-компетентностей викладача»; для здобуття творчого рівня – викладачі, старші викладачі та доценти які мають сертифікат про підвищення кваліфікації «Використання ІКТ у навчальному процесі 2-й рівень ІК-компетентностей викладача» (група 3), а також професори, завідувачі, заступники, директори та проректори (група 4).

На даних курсах слухачі розглянули наступні теми:

Тема 1. Сучасні освітні тренди та шляхи впровадження у навчальний процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Тема 2. Змішане навчання. Технології е-навчання. Ресурси для створення е-контенту та критерії його оцінювання.

Тема 3. Навички 21 століття. Інтернет-сервіси та ІК технології ефективної комунікації.

Тема 4. Інтернет-сервіси та ІК технології ефективної співпраці.

Тема 5. Інтернет-сервіси та ІК технології для формувального оцінювання.

Учасники підвищення кваліфікації за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології» мали можливість ознайомитися зі світовими освітніми трендами, серед яких 3D друк, вбудовані системи та робототехніка, що запроваджуються в нашому Університеті. Огляд ресурсів створення е-контенту включав: можливості віртуальних дошок, сервісів створення інфографіки, ментальних карт, підготовки дидактичних матеріалів, презентацій та публікацій тощо. У темі Інтернет-сервіси та ІК технології ефективної комунікації та співпраці було розглянуто ресурси Blogger, Skype, Hangouts, Google класи, Google, Google документи, Вебінари, Вікі технології, Соціальні мережі та інші, які сьогодні є дуже популярними. Особливої уваги було приділено діагностиці навчання, що є обов'язковим компонентом освітнього процесу, а саме формувальному оцінюванню. Учасникам було запропоновано сучасні інструменти оцінювання, які допомагають викладачу чітко сформулювати освітній результат, який підлягає формуванню та оцінці в кожному конкретному випадку, організувати відповідно до цього свою роботу, а також зробити студента суб'єктом освітньої та оцінювальної діяльності.

Запропоновані інноваційні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології цілком доцільні в освітньому процесі нашого Університету при впровадженні формального, неформального та інформального навчання. Слухачі набули практичних навичок щодо:

  • застосування інноваційних педагогічні та ІК технологій у навчальному процесі;
  • організації ефективної самостійної роботи студентів, зокрема на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій та сервісів Веб 2.0 та проектної методики;
  • добору Інтернет сервісів та ІК технології для формування у студентів навичок 21 століття;
  • створення навчальних е-ресурсів різного формату: текстових, мультимедійних, аудіо, відео;
  • інтегрування інформаційно-комунікаційних технології в навчальний процес.

Підсумкове опитування слухачів показало, що проведений модуль був корисним, цікавим і дуже інформативним. Найбільший інтерес викликали матеріали щодо ресурсів створення е-контенту, ефективної співпраці та комунікації, а також інструментів для створення інфографіки.

Підвищення кваліфікації за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології» для науково-педагогічних співробітників Університету Грінченка Підвищення кваліфікації за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології» для науково-педагогічних співробітників Університету Грінченка

Слухачі курсів з підвищення кваліфікації за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології» відмітили актуальність та доцільність модуля, залишили позитивні враження від проходження курсу та сподівання для подальшого співробітництва за даним напрямком, а також виявили пропозиції щодо збільшення часу для опанування матеріалами модуля.