Images-loading

Апробація результатів дослідження

Співробітники науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка беруть активну участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, методологічних семінарів, круглих столів

 

Участь у Міжнародних науково-практичних конференціях:

 

 • ХХХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (м. Переяслав-Хмельницький, 29 серпня 2018 р.).
 • ІІ Міжнародна конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: Трансформації та інновації в освіті у глобалізаційному світі». (м. Київ, 7-8 червня 2018 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи» (м. Київ, 02-03 листопада 2017 р.).

 • Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій» (30 листопада 2016 р.). Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка.
  • Доповіді:
   «Освітологічний контекст міждисциплінарних досліджень у галузі професійної педагогіки» (Сисоєва С. О.)
   «Педагогічна інноватика як міждисциплінарна галузь професійної педагогіки» (Козак Л. В.)
   «Розвиток магістратури в Україні на засадах міждисциплінарност» (Батечко Н. Г., Титаренко І. О.)
   «Педагогічна освіта в республіці Польща як об’єкт міждисциплінарних досліджень» (Грищук Ю. В.)
   «Досвід підготовки експертів у галузі освіти у країнах Балтії» (Тригуб І. І.)
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Акмеологія: наука ХХІ століття» (28 жовтня 2016 р.). Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка.
  • Доповіді:
   «Акме-педагогіка: інтерактивне навчання дорослих» (Сисоєва С. О.)
   «Акме-синергетичний підхід до підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури» (Батечко Н. Г.)
   «Інноваційна професійна діяльність викладача як засіб руху до професійного «Акме» (Козак Л. В.)
   «Акмеологічний контекст експертизи та консультування у галузі освіти» (Тригуб І. І.)
   «Акмеологічний підхід до розвитку творчої обдарованості учнів» (Грищук Ю. В.)
 • Міжнародна (заочна) науково-практична конференція «Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій» (26-27 вересня 2016 р.). Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
  • Доповідь: «Застосування інноваційних технологій у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти» (Козак Л. В.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваціного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» (27-29 квітня 2016 р.)
  • Доповідь: «Підготовка докторів філософії в галузі освіти: зарубіжний досвід і напрями його впровадження в Україні» (Сисоєва С.О.).
 • Науково-практичний семінар «Методологія та методи наукового дослідження» (27 квітня 2016 року). Місце проведення: м. Прага, Чеська Республіка.
  • Доповідь: «Теоретико-методологічні аспекти експертизи у галузі освіти» (Тригуб І.І.)
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» (14 - 15 квітня 2016 р.). Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка.
  • Доповідь: (Сисоєва С.О.).
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування державної освітньої політики: філософські, теоретичні та прикладні аспекти» (27-28 лютого 2016 р.). Місце проведення: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, м. Київ.
  • Доповіді:
   «Формування державної овітньої політики: синергетичний аспект» (Батечко Н.Г.).
   «Тенденції професійної підготовки експертів у галузі освіти у країнах Балтії» (Тригуб І. І.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія» (18-21 січня 2016 року). Місце проведення: Словаччина, Братислава.
  • Доповідь:
   «Сутність і зміст експертної діяльності в освіті: аналіз міждисциплінарної програми» (Тригуб І. І.)
   «Освітні реформи у Республіці Польща та їх вплив на систему професійної підготовки вчителів» (Грищук Ю. В.)
 • Другий щорічний міжнародний круглий стіл «Видатні поляки на Поділлі» (8 листопада 2015 року, ). Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
  • Доповідь: «До проблеми професійної підготовки експертів у галузі освіти у Республіці Польща: ретроспективний аналіз» (Тригуб І. І.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для сталого розвитку: міжконтинентальний діалог інтелектуалів» (до Міжнародного дня толерантності) (12 листопада 2015 року). Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка.
  • Доповіді: «До проблеми формування творчої толерантної особистості майбутнього фахівця» (Галицька М. М.); «Значення експертної діяльності для розвитку сфери освіти в Україні» (Тригуб І. І.).
 • Міжнародна (заочна) науково-практична конференція «Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій» (02 жовтня 2015 року). Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
  • Доповідь: «Освітологічні засади професійної підготовки фахівців дошкільної освіти до інноваційної діяльності в умовах багатопрофільного університету» (Козак Л. В.).
 • V Міжнародна науково-методична конференція «Освітні вимірювання – 2015. Реформування зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні складові» (30 вересня-2 жовтня 2015 року). Місце проведення: Одеський Національний Університет ім. Мечнікова, м. Одеса.
  • Доповідь: «Освітометрія (освітні вимірювання): навчальна дисципліна з підготовки експертів у галузі освіти» (Тригуб І. І.).
 • XI Міжнародна науково-практична конференція «Освіта як фактор формування людського капіталу та економічного розвитку» (26 червня – 8 липня 2015 року). Місце проведення: м. Черкаси – Добрич (Болгарія).
  • Доповіді: «Освіта як складова категорії «виробництво людини»» (Рябенко В. О.); «Інноваційні технології навчання у підготовці майбутніх викладачів до інноваційної професійної діяльності» (Козак Л. В.); «Складові міжкультурної компетентності майбутніх фахівців» (Галицька М. М.); «Роль інноваційних університетів в економічному розвитку регіону» (Кузьменко О. М.); «Значення експертної діяльності у забезпеченні якості сфери освіти» (Тригуб І. І.); «Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів у Республіці Польщa» (Грищук Ю. В.).
 • Міжнародний науково-практичний семінар «Експерти, консультанти, управлінці сфери освіти: міждисциплінарні підходи до підготовки» (28-29 травня 2015 року). Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Становлення та розвиток акмеології: теоретичні і прикладні аспекти» (29 травня 2015 року). Місце проведення: Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир.
  • Доповіді: «Освітологічні засади створення акме-середовища університету» (Сисоєва С. О.); «Теоретико-методологічні засади сучасних акмеологічних досліджень» (Рябенко В. О.); «Акмеологічний підхід у підготовці майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності» (Козак Л. В.); «Сутність педагогічної акмеології» (Галицька М. М.); «Якість, досконалість та ефективність – як акме-орієнтації сучасного університету» (Кузьменко О. М.); «Консультування у галузі освіти: освітологічний контекст» (Тригуб І. І.); «Зміст професійної підготовки майбутніх вчителів у Республіці Польща: акмеологічний аспект» (Грищук Ю. В.).
 • Міжнародна наукова конференція: «Компетентнісно-зорієнтована освіта: якісні виміри» (14 травня 2015 року). Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка.
  • Доповіді: «Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри» (Сисоєва С. О.); «Компетентності майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології у сфері інноваційної професійної діяльності» (Козак Л. В.); «Реалізація компетентнісного підходу у формуванні комунікативної культури майбутніх фахівців» (Галицька М. М.); «Розвиток комунікативної компетентності студентів при вивченні дисципліни «Філософія освіти» (Кузьменко О. М.); «Професійна компетентність експерта у галузі освіти» (Тригуб І. І.); «Компетентнісно орієнтована професійна підготовка майбутніх учителів у Республіці Польщі» (Грищук Ю. В.).
 • ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції і перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (2-3 травня 2015 року). Місце проведення: м. Переяслав-Хмельницький
  • Доповідь: «Професійна підготовка експертів у галузі освіти: зарубіжний досвід» (Тригуб І. І.).
 • ХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки» (8-9 квітня 2015 року). Місце проведення: Національний авіаційний університет.
  • Доповідь: «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у Республіці Польщі» (Грищук Ю. В.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Університет і лідерство» (3 грудня 2014 року, м. Київ).
 • Тренінг-марафон "Навчання - Якість - Моніторинг", (21-22 листопада, 2014), р., м. Київ: Східно-Європейський Інститут Психології, Міжнародна Експертна Агенція "Консалтинг і Тренінг".
 • Міжнародна науково-практична конференція "Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього", (14-15 листопада, 2014), м. Одеса. Доповідь (О.М. Кузьменко).
 • Міжнародний круглий стіл «Незалежність Республіки Польща, незалежність України – шлях до євроінтеграції» (10 листопада 2014 року, м. Хмельницький). Доповідь: «Експертна діяльність у галузі освіти: українсько-польське співробітництво» (І. І. Тригуб).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» (7-9 листопада 2014 р., м. Київ). Доповідь: «Інформаційний розвиток особистості» (Л.В. Козак).
 • Десята мiжнародна наукова конференцiя «Освiтнiй менеджмент: ефективнi практики» (24 вересня 2014 р., м. Добріч, Болгарія, м. Київ, Україна). Доповідь: «Проблема експертно-консультативної підготовки фахівців інституту управління освітою». (І.І. Тригуб).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Акмеологія – наука ХХІ століття» (30 травня 2014 р., м. Київ).
  • Доповіді: «Європейські вимоги до критеріїв ефективності професійної підготовки фахівців» (С. О. Сисоєва); «Соціальне та психологічне консультування як складові професійної діяльності в галузі освіт» ( І. І. Тригуб).
 • Міжнародна науково-практична конференція «1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи» (22 травня 2014 р., м. Київ).
  • Доповіді: «Культурологія освіти як складова освітології» ( С. О. Сисоєва, М. М. Галицька); «Особливості інноваційної професійної діяльності викладача дошкільної педагогіки і психології» (Л. В. Козак); «До дослідження ідеї університету: освітологічні аспекти (О. М.Кузьменко); «Управлінське консультування в галузі освіти: освітологічний контекст» ( І. І.Тригуб).
 • VI Міжнародна Польсько-українська конференція «Освіта для полікультурного суспільства» (12-17 травня 2014 р., м. Варшава (Вища педагогічна школа Спілки польських вчителів) та м. Шльонськ (Шльонський університет).
  • Доповідь: «Консультаційні моделі спілкування вчителя з учнями в освітологічному просторі» (Н. А. Побірченко).
 • V Міжнародний освітній Форум «Особистість в єдиному освітньому просторі» (7-18 квітня 2014 р., м. Запоріжжя).
 • ХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів (2-3 квітня 2014 р., м. Київ, Національний авіаційний університет).
  • Доповідь: «Соціально-психологічні особливості учасників підліткових субкультур» (Ю. В.Грищук).
 • VІIІ-а Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (28 – 30 листопада 2013 р., м. Київ).
 • X Міжнародна наукова конференція «Вища освіта для XXI століття» (14 – 16 листопада 2013 р., Московський гуманітарний університет, м. Москва).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Дошкільна освіта у сучасних вимірах» (24 – 25 вересня 2013 р., Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький).
 • XІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» (30 – 31 серпня 2013 р.).
 • Наукова та професійна конференція «Сучаснанаука: тенденції розвитку» (5– 7липня 2013 р., м. Будапешт)
 • «Людина в освіті: право на освіту й обов’язок вчитися» (21 червня 2013 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ)
 • «Суспільно-політичні та соціокультурні процеси в Україні та світі» (31 травня – 1 червня 2013 р., м. Київ)
 • «Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог» (15 – 16 травня 2013 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ).

 

Виступ завідувача НДЛ освітології С. О. Сисоєвої з доповіддю: «Освітологічний контекст освітніх реформ».

 • «ІІ Міжнародні психолого-педагогічні Челпанівські читання» (16-17 квітня 2013 року, м. Київ).
 • «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (15 березня 2013 р., НАПН України, відділення психології, вікової фізіології та дефектології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України; лабораторія соціальної психології Київського національного університету іменіТараса Шевченка).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства» (13 грудня 2012 року, м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка).

Виступ завідувача НДЛ освітології С.О.Сисоєвої з доповіддю: «Суспільство і особистість: гармонізація розвитку».

 • VII Міжнародна науково-практична конференція «Психолінгвістика в сучасному світі»(19-20 жовтня 2012 року, м. Переяслав-Хмельницький, «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).

Виступ провідного наукового співробітника НДЛ освітології Н. А. Побірченко «Психолінгвістична компетентність в наукових дослідженнях: прикладний аспект».

 • ХIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (4-5 квітня 2012 р., м. Київ, Національний авіаційний університет).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір» (28-29 березня 2012 р. м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка).

Виступ молодшого наукового співробітника НДЛ освітології О.М. Кузьменко з доповіддю: «Часові трансформації ідеї університету: спроба філософського осмислення».

 • Тренінг-марафон «Навчання-якість-моніторинг» в рамках VІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (25-26 листопада 2011 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка).
 • IV-та Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (24-26 листопада 2011 р., м. Київ, Київський Міжнародний Університет).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів» у рамках святкування Міжнародного дня толерантності, запровадженого 1995 року рішенням ЮНЕСКО (16 листопада 2011 р., м. Київ, організатори - Київський університет імені Бориса Грінченка та Платформа “Діалог Євразії” в Україні).
 • VI Міжнародна науково-практична конференція «Психолінгвістика в сучасному світі» (21-22 жовтня 2011 року, м. Переяслав-Хмельницький).
 • Міжнародна конференція «Освіта дорослих в Україні» (вересень 2011 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка).
 • Міжнародна конференція «Ефективна школа: фактори успіху» у межах Року освіти та інформаційного суспільства (4 червня 2011 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка).
 • Міжнародна конференція «Ідея університету: сучасний дискурс» (26-27 травня 2011 р., м. Київ, Київський національний Університет імені Тараса Шевченка).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва» (23-25 травня 2011 р., м.Маріуполь).

Виступ завідувача НДЛ освітології С.О.Сисоєвої з доповіддю: «Інтерактивність як риса модернізації освіти дорослих у період кризи».

 • Міжнародна науково-практична конференція «Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти» (13-15 квітня 2011 р., м. Хмельницький).

Виступ завідувача НДЛ освітології С.О.Сисоєвої з доповіддю: «Освіта в умовах глобалізованого полікультурного світу».

 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Акмеологія – наука ХХІ століття» (17-18 лютого 2011 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка).
 • Міжнародна конференція «Навчання дорослих у Європі – розуміння, різні смисли та контексти» (23-26 вересня 2010 р. Швеція, Лінщопінський Університет).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Андрагогіка і ціложиттєве навчання: освітні ідеали людини і суспільства» (13-14 вересня 2010 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка).

Виступ завідувача НДЛ освітології С.О.Сисоєвої з доповіддю: «Інтерактивні технології навчання дорослих».

 

Участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» (м. Київ, 16 березня 2018 р.).
 • ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад» (м. Київ, 18 квітня 2018 р.).
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» (м. Київ, 14 червня 2018 р.).
 • ХІХ Всеукраїнська науково-методична конференція «Могилянські читання – 2016: досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» (14-18 листопада 2016 р.). Місце проведення: Чорноморський національний університет імені Перта Могили.
  • Доповіді:
   «Міждисциплінарний контекст професійної педагогіки» (Сисоєва С.О.)
   «Менеджмент якості освіти в університеті: реалії та перспективи» (Батечко Н.Г.)
   «Інноваційні освітні проекти у вищій школі» (Козак Л. В.)
   «Соціальні чинники забезпечення якості освіти в університеті» (Титаренко І. О.)
   «Аналіз тенденцій професійної підготовки експертів у галузі освіти у країнах Східної Європи» (Тригуб І. І.)
   «Вплив Болонського процесу на модернізацію педагогічної освіти» (Грищук Ю. В.)
 • ХХVІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (17 листопада 2016 р.). Місце проведення: Переяслав-Хмельницький.
  • Доповідь: «Забезпечення якості вищої освіти у Республіці Польща» (Грищук Ю. В.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Акмеологічні засади інноваційного розвитку закладу освіти» (м. Київ, Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 18 лютого 2016 р.)
  • Доповіді:
   «Соціальні виміри акмеологічного підходу до проблеми забезпечення якості освіти в університеті» (Рябенко В.О.)
   «Освітньо-інноваційний проект як форма забезпечення якості університетської освіти» (Козак Л. В.)
   «Культурологічні чинники формування взаємовідносин в педагогічному колективі» (Галицька М. М.)
   «Акмеологічні засади розвитку і саморозвитку в системі «викладач-студент»» (Кузьменко О. М.)
   «Акмеологічні засади професійної підготовки експертів у галузі освіти» (Тригуб І. І.)
   «Реалізація принципів полікультурності у педагогічній освіті республіки Польща» (Грищук Ю. В.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів та молодих учених «Сучасні історико-педагогічні дослідження в Україні» (20 жовтня 2015 року). Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія м. Хмельницький.
  • Доповідь: «Проблема підготовки соціальних педагогів в Україні на початку ХХ ст.» (Тригуб І. І.).
 • ХVІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (17-18 жовтня 2015 р.). Місце проведення: Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
  • Доповідь: «Розвиток сучасної вищої освіти в Україні: євроінтеграційний контекст» (Грищук Ю.В.).
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовні витоки Поділля: науковці в історії краю» (23 квітня 2015 року). Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія м. Хмельницький.
  • Доповідь: «Діяльність польських наукових осередків на терені Поділля у ХХ ст.» (Тригуб І. І.).
 • V щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки» (9 квітня 2015 року). Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.
  • Доповідь: «Теоретичні засади професійної підготовки експертів у галузі освіти: досвід країн Східної Європи» (Тригуб І. І.).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів та молодих учених «Сучасні історико-педагогічні дослідження в Україні» (3 березня 2015 року). Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія м. Хмельницький.
  • Доповідь: «Порівняльний аналіз сучасних підходів до економічного управління вищими навчальними закладами у Хмельницькій та Київській областях» (Тригуб І. І.).
 • Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Громадські ініціативи молоді – основа соціально-економічної перебудови України» ( у якості судді). 25 березня, 2015 року Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.
 • Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Розвиток студентської науки – найкраща інвестиція в майбутнє» (13 березня 2015 року). Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.
 • Всеукраїнська наукова конференція присвячена 10-річчю створення психолого-педагогічного факультету «П’яті Сіверянські психолого-педагогічні читання» (29 жовтня 2014 року, м. Чернігів). Доповіді: «Професійний розвиток експертів у галузі освіти в Україні» (І.І. Тригуб); «Розвиток інноваційних якостей особистості майбутнього викладача засобами тренінгу» (Л.В. Козак).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація змісту дошкільної освіти в контексті сучасних вимірів» (29 вересня 2014 року, м. Хмельницький). Доповідь: «Підготовка провідних консультантів з питань розвитку системи дошкільної освіти у провідних країнах світу» (І.І. Тригуб).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Дев’яті педагогічні читання пам’яті М. М. Дарманського: Соціально-педагогічні основи розвитку освіти в регіоні» (11 вересня 2014 року, м. Хмельницький). Доповідь: «Становлення соціології освіти як галузі наукового знання в Росії та Україні» (І. І. Тригуб).
 • Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Б. О. «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку» (29 травня, 2014 р.)
  • Доповідь: «Витоки неперервності профорієнтації» (Н. А. Побірченко).
 • Регіональний науково-практичний семінар на тему: «Школа педагогічної майстерності керівника загальноосвітнього навчального закладу» (11 квітня  2014 р., Васенівський р-н, м. Дніпрорудний, гімназія «Софія»).
  • Доповідь: «Формування партнерських взаємин гімназії та сім’ї». (Н. А. Побірченко).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція (IV Грінченківські читання) «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річя від дня народження Б. Грінченка; 22 січня 2014 року, м. Київ).
 • Всеукраїнський круглий стіл «Інноваційний розвиток освіти і науки: проблеми та перспективи». Організатор Міжрегіональна Академія управління персоналом (23 травня 2013 р., МАУП, м. Київ).
 • Всеукраїнський фестиваль інноваційних педагогічних ідей (10-11 квітня 2013 р.). Місце проведення гімназія «Софія», м. Дніпробуд, Запоріжська обл. Організатор: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.
 • «Інтегроване пізнання професійно-орієнтованої освіти в школі» (10-11 квітня 2013 р.). Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Дніпрорудненська гімназія «Софія».
 • «Механізми управління розвитком організаційної культури загального навчального закладу» (04-05 квітня 2013 р.). Організатор: МОН України, гімназія ім. Лесі Українки №117 м. Київ, Київський міський будинок вчителя.
 • «Організаційно-розвивальний потенціал професійної культури вчителя у самовизначенні учнів» (20 березня 2013 р., Київський міський будинок вчителя). Організатор: МОН України, НАПН України, Департамент освіти і науки виконавчий орган Київської міської ради.
 • Обласний науково-практичний семінар методистів районного методичного кабінету та керівників ЗНЗ «Організаційно-педагогічні основи професійної орієнтації учнів в умовах професійного навчання» (27 лютого, 2013 р., м. Запоріжжя).
 • «Сьомі Богданівські читання» (З нагоди 417-річчя від дня народження гетьмана Богдана Хмельницького), (6 грудня, 2012 року, м. Черкаси).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Неперервна професійна орієнтація: досягнення науково-практичних досліджень» у рамках всеукраїнського наукового психолого-педагогічного проекту «Вибір успішної професії» (22-23 листопада 2012 року, м. Київ, Гімназія «Потенціал»).

Виступ провідного наукового співробітника НДЛ освітології Н. А. Побірченко (голови оргкомітету) «Теорія і практика вибору успішної професії».

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта, наука і культура на Хмельниччині» (до 75-річчя утворення Хмельницької області; 27 вересня 2012 р., м. Хмельницький).
 • Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті доктора педагогічних наук, професора Бориса Олексійовича Федоришина «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку» (31 травня 2012 року, м. Київ, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України).

Виступ провідного наукового співробітника НДЛ Н. А. Побірченко «Наукові досягнення Б. О. Федоришина і теорія раціогуманізму в сучасній психології».

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Компетентнісний вимір особистісного зростаня учнівської молоді: теорія, практика, досвід» (10-11 квітня 2012 року, м. Запоріжжя, Дніпрорудненська гімназія «Софія» Василівської районної ради Запорізької області). Виступ провідного наукового співробітника НДЛ Н. А. Побірченко «Наука і практика компетентнісного виміру особистісного зростання учнівської молоді».
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління дослідно-експериментальною роботою загальноосвітніх навчальних закладів: реалії і перспективи» (1-2 грудня 2011 р., м. Черкаси).
 • Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та аспірантів «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки» (20 квітня 2011 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти» (15 грудня 2010 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка). Виступ завідувача НДЛ освітології С.О. Сисоєвої з доповіддю: «Освітологія: методологічний концепт».
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Механізми впровадження компетентнісного підходу до формування змісту освіти та організації навчально-виховного процесу» (10 листопада 2010 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка). Виступ завідувача НДЛ освітології С.О. Сисоєвої з доповіддю: «Компетентнісний підхід у підготовці магістрів напряму «Педагогіка вищої школи».

 

Участь в організації та проведенні відкритих сесій наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті:

 • 12-те засідання Наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній освіті на тему: «Якість вищої освіти: національний та університетський виміри» (07.04.2016, НДЛ освітології, Київський університет імені Бориса Грінченка).
 • Одинадцяте засідання наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті – науковий семінар на тему «Методологія міждисциплінарних досліджень у сфері освіти» (22 лютого 2013 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ).
 • Відкрита ювілейна сесія наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті «Освіта для інформаційного суспільства» (Відповідно до плану роботи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Національної академії педагогічних наук України; 14-15 березня 2012 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ).
 • Відкрита сесія наукової школи «Компетентнісний підхід у сучасній університетській освіті» (31 березня – 1 квітня 2011 року, м. Рівне). Виступ завідувача НДЛ освітології С.О. Сисоєвої з доповіддю: «Компетентнісний підхід у сучасній університетській освіті».

 

Участь у всеакадемічних науково-практичних конференціях:

 • Всеакадемічна науково-практична конференція «Історія становлення навчального закладу» (03 грудня 2015 року). Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
  • Доповідь: Інноваційний освітній проект як форма забезпечення якості університетської освіти (Козак Л.В.)

 

Участь у методологічних семінарах та конференціях: 

 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика - 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі» (6 червня 2016 р., м. Київ, Україна). Доповідь Сисоєвої С. О.

 • Міжнародний науково-практичний семінар «Методологія та методи наукового дослідження» (27 квітня 2016 р.). Місце проведення: м. Прага, Чеська Республіка.

  • Доповідь: «Теоретико-методологічні аспекти експертизи у галузі освіти» (Тригуб І. І.).
 • Семінар «Наукові журнали. Базові вимоги, формат сайту, реєстрація у профільних та наукометричних базах даних, doi (ISSN, doi, Scopus, ESCI (WoS Core collection) impact factor, Індекс Гірша, elibrary, Index Copernicus, Google Scholar)» (01 березня 2016 р.). Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка.

 • Вебінар з питань використання інформаційних ресурсів наукометричної бази даних Web of Science (13.05.16). Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка).

 • Перше засідання Дискусійного клубу з актуальних проблем освіти на тему: «Система забезпечення якості вищої освіти: сутність, стан, напрями вдосконалення» (18.04.2016). Місце проведення: НДЛ освітології, Київський університет імені Бориса Грінченка.

 • Університетський фестиваль методик (11.02.2016). Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка.

 • Тренінг «Я – медіаграмотний» (02.02.2016). Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка.

 • Лекція О. Я. Савченко «Основні стратегії розвитку сучасних науково-педагогічних досліджень» у рамках Грінченківської наукової зимової школи для аспірантів і докторантів у галузі педагогіки (09.02.2016). Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка.

 • Лекція американського фахівця з якості освіти та питань акредитації вищих навчальних закладів, доктора педагогічних та юридичних наук пані Керол Андерсен на тему: «Проблеми забезпечення якості освіти в Сполучених Штатах Америки» (14 грудня 2015 року). Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.
 • Науково-методична конференція науково-педагогічних і педагогічних працівників «Перехід до нової якості освіти як необхідний чинник розвитку конкурентоспроможності Університету» (1 жовтня 2015 року). Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.
 • «Аналіз та використання статистики Moodle. Відкритість наукових публікацій через інституційний репозиторій та перевірка на якість системою антиплагіат» (25 лютого 2015 року). Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.
 • Вступ до ІТ Академії. Використання корпоративної пошти. Налаштування. Супутні сервіси, отримані з корпоративним е-акаунтом. Створення е-портфоліо на ВІКІ Університету» (24 лютого 2015 року). Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.
 • Науково-методологічний семінар «Міжнародні стандарти наукових публікацій» (25 лютого 2015 року). Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.
 • Науково-методологічний семінар «Сучасні методичні підходи до навчання студентів» (24 лютого 2015 року). Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.
 • Науково-методологічний семінар «Студентоцентроване навчання – нова парадигма вищої освіти» (2 січня 2015 року). Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.
 • Науково-методологічна конференція для науково-педагогічних та педагогічних працівників Київського університету імені Бориса Грінченка (27 серпня 2014 року, м. Київ).
 • Звітно-наукова конференція студентів "Освіта та наука у вимірах ХХІ століття" (15 квітня 2014р.). Доповідь: «Міжнародна академічна мобільність як фактор інтеграції України у світовий науково-освітній простір» (Ю.В. Грищук).
 • Міжвузівська (заочна) науково-практична конференція «Актуальні проблеми позакласної виховної роботи з дітьми у сучасній початковій школі» (25 лютого 2014 року, м. Хмельницький). Доповідь: «Нормативне забезпечення позакласної виховної роботи у початкових школах Росії» (І.І. Тригуб).
 • Докторські студії науково-дослідної лабораторії освітології (12 березня 2014 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка).
 • Семінар по наукометричним базам «Практичне використання системи EBSCO» (04 березня 2014 року, м. Київ).
 • Науково-методологічна конференція професорсько-викладацького складу «Якість освіти, оцінювання компетентностей студентів та стандарти Університету в контексті розвитку корпоративної культури» (15 січня 2014 року, м. Київ).
 • Методологічний семінар на тему: «Формування профілю наукового журналу в науко метричних базах даних Scopus, Web of Science» (12 грудня 2013 р., Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ).
 • Методологічний семінар на тему «Використання міжнародних наукометричних баз даних в навчальній та науковій діяльності університету» (20 листопада 2013 р., Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ).
 • Гостьові лекції експертів Альянсу USETI – проф. Марка Зельмана та проф. Жарко Вукміровича в рамках реалізації проекту у партнерстві з Альянсом Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (Альянс USETI) (27 вересня 2013 р., Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ).
 • Гостьові лекції експертів Альянсу USETI – ппроф. Марка Зельмана та проф. Жарко Вукміровича в рамках реалізації проекту у партнерстві з Альянсом Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (Альянс USETI) (25 вересня 2013 р., Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ).
 • Лекції–презентації експерта Альянсу USETI – проф. Христини Пенджоли-Вітович в рамках реалізації проекту у партнерстві з Альянсом Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (Альянс USETI) (17 вересня 2013 р., Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ).
 • Науковий семінар «Методологія міждисциплінарних досліджень у сфері освіти» (22 лютого 2013 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ).
 • Бар-кемп «Електронне навчально-наукове середовище сучасного університету» (6 лютого 2013 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ) 
 • Методологічний семінар «Новий підхід до організації навчання у ВНЗ» (20 грудня 2012 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ).
 • Експрес-конференція «Професійна соціалізація особистості в педагогічній освіті» (24 лютого 2012 р., Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ). 
 • Практичний семінар для науково-педагогічних працівників Київського університету імені Бориса Грінченка у вигляді бар-кемпу на тему: «Електронне навчально-наукове середовище сучасного університету» (02 лютого 2012 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка). 
 • Науково-методичний семінар «Електронне навчально-наукове середовище сучасного університету» (17 січня 2012 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка).
 • Круглий стіл «Київський університет імені Бориса Грінченка: від історії до сьогодення» (07 грудня 2011 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка). 
 • Методологічний семінар «Реалізація компетентнісного підходу в багатопрофільній університетській освіті» (30 листопада 2011 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка).

Виступ завідувача НДЛ освітології С.О. Сисоєвої з доповіддю «Технологія реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах багатопрофільного університету».

Виступ провідного наукового співробітника НДЛ освітології Н.А. Побірченко з доповіддю «Компетентнісний підхід в управлінській діяльності завідувача кафедри». •

 • Методологічний семінар «Особистісно-професійні компетенції у науковому дослідженні» (07 листопада 2011 р., м. Київ, Гуманітарний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка).

Організатор методологічного семінару - науково-дослідна лабораторія освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.

 • Методологічний семінар «Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців у вищій школі» (26 жовтня 2011 р., м. Київ, Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка).

Організатор методологічного семінару - науково-дослідна лабораторія освітології Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 • Методологічний семінар «Актуальні проблеми дитячої психології в руслі наукової спадщини В.К. Котирло» (19 вересня 2011 р., м. Київ, Київський міський будинок вчителя). 
 • Науково-методична конференція на тему: «Стратегія розвитку Університету на 2011-2012 н.р.» (30 серпня 2011 року, м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка). 
 • Методологічний семінар «Компетентнісна парадигма у сучасній вищій освіті» (02 лютого 2011 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка).

Виступ завідувача НДЛ освітології С.О. Сисоєвої з доповіддю: «Інтерактивні технології навчання та їх роль у реалізації компетентнісної освіти».

 

Участь в організації і проведенні масових науково-практичних заходів:

 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Акмеологія – наука ХХІ століття» (30 травня 2014 р.). Місце проведення: м. Київ (модератор конференції Сисоєва Світлана Олександрівна, завідувач НДЛ освітології, академік УААН, віце-презедент УААН).
 • VI Міжнародна Польсько-українська конференція «Освіта для полікультурного суспільства» (12-17 травня 2014 р.). Місце проведення: Республіка Польща, м. Варшава (Вища педагогічна школа Спілки польських вчителів) та м. Шльонськ (Шльонський університет). Співорганізатор НДЛ освітології (С.О. Сисоєва, завідувач НДЛ освітологі).
 • Докторські студії науково-дослідної лабораторії освітології (12 березня 2014 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка).
 • Науково-практична конференція для магістрів (напрям підготовки «Педагогіка вищої школи») з дисципліни «Педагогічна творчість» (26 грудня 2012 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ).
 • Презентація колективної монографії «Освітологія: витоки наукового напряму» за редакцією доктора філософських наук, професора, дійсного члена НАПН України В. О. Огнев'юка (25 грудня 2012 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ).
 • Презентація українського та російського видання книжки Василя Сухомлинського «Серце віддаю дітям» за участі: доньки автора – академіка НАПН України Ольги Василівни Сухомлинської; академіка НАПН України, голови Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського Олександри Яківни Савченко, що проходила у рамках ІІІ Київської міжнародної Книжкової виставки «Книжкові контракти 2012» (18 грудня 2012 року, Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», м. Київ). •
 • Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасний університет очима студентів» (15 березня 2012 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка).

Виступ молодшого наукового співробітника НДЛ освітології О.М. Кузьменко з доповіддю: «Роль студентства у формуванні та розвитку ідеї Університету». 

 • Круглий стіл на тему: «Філософія освіти», що проходив у рамках Третьої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» (01 березня 2012 р., м. Київ). 
 • Науково-практична конференція магістрантів (спеціальність: «Педагогіка вищої школи») «Освітологічні контексти розвитку сучасної вищої освіти» (15 грудня 2011 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка).

Організатор науково-практичної конференції - науково-дослідна лабораторія освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.

 • Щорічні грінченківські читання «Борис Грінченко: відомий і невідомий» у рамках святкування Дня Київського університету імені Бориса Грінченка (8 грудня 2011 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка).
 • Загальноуніверситетський захід до Фестивалю науки - 2011: «Наука об’єднує: зв’язок поколінь» (лекція академіка НАПН України, почесного професора Київського університету імені Бориса Грінченка О. Я. Савченко), 25.05.2011 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка.
 • Науковий семінар для молодих учених та аспірантів до Фестивалю науки - 2011: «Стипендійні програми: поради з підготовки» (16.05. 2011 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка).

Організатор заходу - НДЛ освітології.

На семінарі були представлені основні види стипендійних програм за кордоном для українських студентів та науковців – стипендії на здобуття освіти (бакалавра, магістра, кандидата наук), стипендії на літні школи та дослідницькі стипендії.

Під час семінару учасники мали можливість обговорити актуальні для них питання.

Семінар був проведений Сергієм Ємельяненком, аспірантом Національної академії педагогічних наук України, стипендіатом програм DAAD(німецька програма обміну), Erasmus Mundus (європейська стипендійна програма) та Swedish Institute (стипендійна програма шведського інституту). 

 • Науково-практична конференція магістрантів (спеціальність: «Педагогіка вищої школи») «Сучасна вища освіта: теорія та практика» (10 грудня 2010 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка).

Організатор науково-практичної конференції - науково-дослідна лабораторія освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.

У проведенні заходу взяли участь: співробітники НДЛ освітології, викладачі кафедри теорії та історії педагогіки, магістранти спеціальності «Педагогіка вищої школи», студенти ІV курсу Гуманітарного інституту, директор Гуманітарного інституту О.Є. Бондарева та заступник директора Гуманітарного інституту з наукової роботи А.Л. Стеблецький.

 • Круглий стіл для студентів та магістрантів «Сучасна університетська освіта: цілі, цінності та пріоритети розвитку» (09 грудня 2010 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка - у рамках святкування Дня Університету).

Організатор круглого столу - науково-дослідна лабораторія освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.

У проведенні заходу взяли участь: викладачі кафедр Університету, магістранти спеціальності «Педагогіка вищої школи», гості Університету.

З доповіддю «Сучасні моделі університетської освіти» виступив Перший проректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, доктор педагогічних наук, професор О.П. Мєщанінов.

 

Вступна доповід...
Учасники Міжнар...
Доповідь м.н.с....
Всеукраїнська с...
Всеукраїнська с...
Виступ Кузьменк...
Виступ гостя з ...

Учасники читань
Виступ ректора ...
Учасники конфер...
Зустріч із поль...
Учасники міжнар...
Міжнародна наук...
Вітальне слово ...
Виступ академік...
Загальноуніверс...
Науковий семіна...
Ведучий семінар...
Учасники науков...
Вступне слово р...
Всеукраїнська н...
Всеукраїнська н...
Виступ В.Г. Кре...
Презентація кни...
Учасники міжнар...
Співробітники Н...
Виступ Ректора ...
Всеукраїнська н...
Методологічний ...
Виступ Ректора ...
Міжнародна наук...
Виступ Ректора ...
Всеукраїнська н...
Науково-практич...
Виступ професор...
Круглий стіл дл...
Учасники науков...
Виступ магістра...
Учасники кругло...

Академік НАПН У...
Учасники презен...
Зимова школа 20...
Зимова школа 20...
Зимова школа 20...