Images-loading

Наукова школа

НАУКОВА ШКОЛА З ПРОБЛЕМ ТВОРЧОСТІ І ТЕХНОЛОГІЙ 
У НЕПЕРЕРВНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

Рік заснування наукової школи: 2002

Керівник наукової школи –
Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.
На сьогодні персональний склад наукової школи налічує понад 60 науковців, серед яких 10 докторів і 34 кандидати педагогічних наук.

Регіони діяльності осередків наукової школи

Київ, Львів, Маріуполь, Мелітополь, Рівне, Запоріжжя, Харків, Хмельницький, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Вінниця, Дніпродзержинськ, Сімферополь, Донецьк.

Основні напрями досліджень

 • Освітологічні засади розвитку неперервної професійної освіти в інформаційному суспільстві.
 • Теоретико-методологічні проблеми неперервної професійної освіти.
 • Проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі як цілісний процес їх особистісного й професійного розвитку та саморозвитку.
 • Проблеми виховання, творчого та інноваційного розвитку молодої людини в усіх ланках неперервної освіти.
 • Дослідження проблем профільного навчання учнів та свідомого вибору майбутньої професійної діяльності.
 • Сучасні інформаційні технології у педагогічному просторі неперервної професійної освіти.

Основні напрями науково-організаційної діяльності:

 • Ініціювання і координація проведення наукових досліджень у галузі неперервної професійної освіти.
 • Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
 • Упровадження сучасних технологій неперервної професійної освіти у практичну діяльність навчальних закладів.
 • Проведення презентаційних заходів наукової школи, майстер-класів, наукових сесій, семінарів тощо для учителів, викладачів, магістрантів, аспірантів.
 • Проведення та участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах тощо.
 • Сприяння розвитку наукових осередків школи у вищих навчальних закладах України.
 • Рецензування монографій, підручників, посібників.
 • Участь у роботі експертних, спеціалізованих учених рад, робочих груп Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та НАПН України.
 • Участь у реалізації наукових, освітніх, видавничих проектів в Україні та за кордоном.

Щорічно проводяться відкриті сесії наукової школи у вищих навчальних закладах різних регіонів України.

2008 р.

Запорізький національний університет.
Виїзне засідання наукової школи.
Тема: «Наукові дослідження з підготовки фахівців до реалізації здоров'язберігальних функцій в контексті забезпечення здоров'я української нації».

2009 р.

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
Сесія молодих вчених.
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
Виїзне засідання наукової школи.
Тема: «Неперервна педагогічна освіта: сучасні парадигми та технології їх реалізації».

2010 р.

Маріупольський державний гуманітарний університет.
Виїзне засідання наукової школи.
Тема: «Проблема полікультурності у неперервній професійній освіті».

2011 р.

Рівненський Національний університет водного господарства та природокористування.
Виїзне засідання наукової школи.
Тема: «Компетентнісний підхід у сучасній університетській освіті».

2012 р.

10-років 
на науково-педагогічних теренах України

Відкрита ювілейна сесія наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті
«ОСВІТА ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА»

14-15 березня 2012 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ) відбулася відкрита ювілейна сесія наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті «Освіта для інформаційного суспільства» (Відповідно до плану роботи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Національної академії педагогічних наук України).

Науковий керівник школи: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, завідувач лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка Сисоєва Світлана Олександрівна.

П’ятий рік наукова школа з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті проводить свої щорічні відкриті сесії у вищих навчальних закладах різних регіонів України. На сьогодні її персональний склад налічує понад 60 науковців, серед яких 11 докторів і 36 кандидати педагогічних наук. Географія діяльності надзвичайно широка: Київ, Львів, Маріуполь, Мелітополь, Рівне, Запоріжжя, Харків, Хмельницький, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Вінниця, Дніпродзержинськ, Сімферополь, Донецьк.

Виїзні засідання є інноваційною формою роботи наукової школи. Такі засідання були проведені у Запорізькому національному університеті, Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, Маріупольському державному гуманітарному університеті, Рівненському Національному університеті водного господарства та природокористування.

14 березня відбулося пленарне засідання ювілейної сесії наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті.
З вітальним словом до учасників сесії звернулися ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України Огнев'юк Віктор Олександрович та проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор Хоружа Людмила Леонідівна.

Діяльність наукової школи презентувала завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, керівник наукової школи Сисоєва Світлана Олександрівна.

З науковими доповідями виступили:
Коваль Тамара Іванівна, завідувач кафедри інформатики та комп’ютерних технологій Київського національного лінгвістичного університету, доктор педагогічних наук, професор («Виклики інформаційного суспільства сучасній освіті»).
Клопов Роман Юрійович, завідувач кафедри спортивних ігор Запорозького національного  університету, доктор педагогічних наук, доцент («Інформаційно-технологічне забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі»).
Осадчий В’ячеслав Володимирович, доцент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат педагогічних наук («Професійна підготовка викладачів тьюторів у контексті розбудови інформаційної дидактики»).
Щербина Олександр Андрійович, доцент кафедри інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури, кандидат технічних наук, доцент («Використання платформи MOODLE у навчальному процесі вищої школи»)

У науковій сесії взяли участь польські дослідники - Джозеф Беднарек, доктор наук хабілітований, професор Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Грегоревської та Анна Анджеєвська, доктор наук, Академія спеціальної педагогіки ім. Марії Грегоревської (м. Варшава, Республіка Польща).
Цього ж дня польські дослідники провели науковий семінар на тему «Педагогічна терапія сучасних інформаційних технологій».

15 березня 2012 року були проведені круглі столи за професійними і науковими інтересами, консультаційні вітальні для молодих дослідників за проблематикою досліджень.

2013 р.

22 лютого 2013 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка відбулося одинадцяте засідання наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті – науковий семінар на тему «Методологія міждисциплінарних досліджень у сфері освіти». Учасники з різних міст вкотре зібралися, щоб обговорити актуальні питання сучасної освіти, обмінятися досвідом і озвучити свої думки щодо зазначеної теми семінару.

2016 р.

7 квітня 2016 року на базі науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка відбулося 12-те засідання наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній освіті на тему: «Якість вищої освіти: національний та університетський виміри».

На засідання приїхали члени наукової школи з різних міст України – Львова, Маріуполя, Мелітополя, Дніпропетровська, Запоріжжя, Миколаєва.

З вітальним словом до учасників заходу звернулася завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, керівник наукової школи Сисоєва Світлана Олександрівна.

З програмною доповіддю «Імплементація європейських стандартів якості вищої освіти у національну систему вищої освіти» виступила учений секретар наукової школи, декан факультету іноземних мов Маріупольського державного університету, доктор педагогічних наук, професор Ірина Володимирівна Соколова.

Співдоповідачі представили іноземний досвід і власні напрацювання. У процесі обговорення доповідей учасники заходу зосередили свою увагу на підходах, принципах, умовах, засобах формування системи внутрішнього забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі. У цьому контексті відбувся обмін інформацією щодо досвіду вищих навчальних закладів з розробки освітніх і наукових програм за новим переліком галузей знань і спеціальностей.

 

Напрями розвитку наукової школи, а також доробок науковців школи систематично висвітлюється на сторінках фахових видань

 • Педагогічний процес: теорія і практика.
 • Неперервна професійна освіта: теорія і практика.

Неперервна проф...
Педагогічний пр...

 

Науковий доробок школи

 • Динаміка захищених докторських та кандидатських дисертацій за 2008-2014 рр.:

 

Доктори педагогічних наук, які захистилися

під керівництвом доктора педагогічних наук, професора,

члена-кореспондента НАПН України,

Сисоєвої Світлани Олександрівни:

 

 № п/п

ПІБ

Спеціальність

Тема дисертації

Рік захисту

1

 

Сущенко Людмила Петрівна

13.00.04

Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах

 2003

2

Поясок Тамара Борисівна

13.00.04

Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю у вищих навчальних закладах

 2004

3

Конох Анатолій Петрович

13.00.04

Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах

 2007

4

Чобітько Микола Григорович

13.00.04

Теоретико-методологічні засади особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів

2007

5

Коваль Тамара Іванівна

13.00.04

Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

2008

6

Соколова Ірина Володимирівна

13.00.04

Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями на філологічних факультетах вищих навчальних закладів

 2008

7

Вайнола Ренате Хейкіївна

 13.00.04

Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки

2009

8

Сігаєва Лариса Євгеніївна

13.00.01

Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

2010

9

Наказний Микола Олексійович

 13.00.07

Теорія і практика проектування діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

2011

10

Клопов Роман Вікторович

13.00.04

Теоретичні та методичні засади професійної підготовки фізичного виховання і спорту із застосуванням інформаційних технологій

2012

11

Осадчий Вячеслав Володимирович

13.00.04

Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету

2013 

12

Мачинська Наталія Ігорівна

13.00.04

Теоретичні і методичні засади педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю

2013

13

Демінська Лариса Олексіївна

13.00.04

Аксіологічні засади професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання

2014

14

Кристопчук Тетяна Євгеніївна

13.00.04

Тенденції розвитку педагогічної освіти в країнах Європейського Союзу

2014

15

Регейло Ірина Юріївна

13.00.04

Тенденції підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ-на початку ХХІ століття

2015

16

Заскалєта Світлана Григорівна

13.00.04

Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу

2015

17

Козак Людмила Василівна

13.00.04

Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності

2015

18

Овчаренко Наталія Анатоліївна

13.00.04

Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності

2016

 

Кандидати педагогічних наук, які захистилися

під керівництвом доктора педагогічних наук, професора,

члена-кореспондента НАПН України,

Сисоєвої Світлани Олександрівни:

 

п/п

ПІБ

Спеціальність

Тема дисертації

Рік захисту

1

Вайнола Ренате Хейкіївна

 13.00.01

Формування творчої особистості школяра в системі виховної роботи

1998

2

Онищук Людмила Анатоліївна

13.00.04

Психолого-педагогічні умови підвищення професійної активності вчителя початкової школи

1998

3

Соколова Ірина Володимирівна

13.00.04

Організація виховної роботи на філологічних факультетах вищих закладів освіти

1999

4

Балашова Світлана Пилипівна

13.00.04

Формування дослідницьких умінь у студентів педагогічного коледжу в процесі вивчення природознавчих дисциплін.

2000

5

Волошенко Олена Валентинівна

13.00.04

Формування готовності майбутнього вчителя до педагогічної творчості в умовах коледжу

2000

6

Полякова (Євець) Єлєна Валентинівна

13.00.04

Формування готовності до читання іноземної фахової літератури у студентів педагогічного коледжу

2000

7

Сергеєва Лариса Миколаївна

13.00.04

Формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ не виробничої сфери

2000

8

Андрусь Ольга

Іванівна

13.00.04

Організація модульного навчання економічних дисциплін у технічних університетах

 2010

9

Кекух Лариса Володимирівна

13.00.04

Формування стимулів до педагогічної творчості у майбутніх учителів початкових класів

2001

10

 

Красікова Тетяна Іванівна

13.00.04

Організація навчального процесу у коледжі економічного профілю

2002

11

Тимчик Олена Анатоліївна

13.00.04

Релігієзнавство в професійній підготовці студентів педагогічного коледжу

2002

12

Прокопова Олена Соломонівна

13.00.04

Система професійного самовдосконалення вчителя хімії середньої школи

2003

13

Носовець Наталя Михайлівна

 13.00.01

Гуманістична спрямованість системи трудового виховання молоді в педагогічній спадщині А.С.Макаренка

 2004

14

Поясок Тамара Борисівна

13.00.04

Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю у вищих навчальних закладах

 2004

15

Казакова Наталія Вікторівна

13.00.04

Організаційно-методичні засади педагогічної практики майбутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої підготовки

 2005

16

Наказний Микола Олексійович

13.00.04

Організація діяльності ліцею технічного профілю в системі неперервної професійної освіти

 2005

17

Осадчий В’ячеслав Володимирович

13.00.04

Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами Інтернет

 2005

18

Титаренко Інна Oлегівна

13.00.04

Післядипломна освіта вчителя початкових класів в системі методичної роботи загальноосвітньої школи

 2005

19

Баловсяк Надія Василівна

 13.00.04

Формування інформаційної компетентності майбутнього економіста в процесі професійної підготовки

2006

20

Бондарєва Любов Іванівна

13.00.04

Навчальний тренінг як засіб професійної підготовки майбутніх менеджерів організацій в економічних університетах

2006

21

Козак Людмила Василівна

13.00.04

Особистісно орієнтоване навчання природознавства майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у педагогічному коледжі

2006

22

Мачинська Наталя Ігорівна

13.00.04

Модульна організація загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів в умовах коледжу

2006

23

Смілянець Олена Геннадіївна

 13.00.04

Підготовка майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю до розв’язування творчих фахових задач засобами інформаційних технологій

 2006

24

Лакоза Наталя Василівна

13.00.02

Формування наукових понять з біології в учнів класів медико-біологічного профілю

2007

25

Піщалковська Марина Костянтинівна

 13.00.01

Система роботи загальноосвітнього навчального закладу з профільного навчання старшокласників

2007

26

 

Уфімцева Світлана Василівна

13.00.01

Організаційно-педагогічні умови творчого розвитку дитини в умовах навчально-виховного комплексу: дошкільний навчальний заклад – початкова школа

2007

27

Коваленко Юлія

Олексіївна

13.00.04

Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання дітей дошкільного віку у вищих навчальних закладах

2008

28

Кристопчук Тетяна Євгеніївна

 13.00.04

Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі

 2008

29

Путров Сергій Юрійович

13.00.07

Педагогічні умови формування позитивного ставлення до фізичного виховання студентів технічного університету

 2008

30

Проценко Олена

Борисівна

13.00.04

Система післядипломної педагогічної освіти в Греції

2009

31

Смірнова Валентина Олександрівна

 13.00.04

Інтегрований підхід до структурування змісту правових знань у професійно-педагогічному коледжі

 2009

32

 

Артеменко Інна Едуардівна

 13.00.04

Психолого-педагогічна підготовка майбутніх податкових інспекторів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

 2010

33

Осадча Катерина

Петрівна

13.00.04

Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін

 2010

34

Литвин Лілія Володимирівна

13.00.01

Ідеї вальдорфської педагогіки у вітчизняній освіті

2011

35

Борщ Ірина Павлівна

13.00.04

Формування умінь комп’ютерного моделювання зачісок та макіяжу

2012

36

Івашко Олена Анатоліївна

13.00.01

Проблема полікультурної освіти у Республіці Польща

2012

37

Ткаченко Лідія Іванівна

13.00.01

Проблема розвитку особистості в педагогічній спадщині Григорія Савича Сковороди

2012

38

Марчук Алла                         Володимирівна

13.00.01

Розвиток вищої освіти у Російській Федерації в контексті європейських інтеграційних процесів

2013

39

Біницька Катерина Миколаївна

13.00.01

Розвиток вищих педагогічних шкіл у Республіці Польща (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)

2013

40

Ромашенко Вікторія Євгенівна

13.00.04

Формування інформаційно-комунікаційної компетенції бакалаврів філології

2014

41

Сергеєва Ольга Степанівна

13.00.01

Пріоритетні тенденції розвитку освіти дорослих в освітній політиці Європейського Союзу

2015

42

Корнят Віра Степанівна

13.00.04

Формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки в педагогічних коледжах

2015

 

13 докторських, 40 кандидатських дисертацій.

  • Видано: монографії – 47, підручники – 11, навчально-методичні посібники – 76, навчальні плани та програми – 56, методичні рекомендації – 67, статті у збірниках наукових праць – понад 1450; патенти на авторські свідоцтва – 10.