Images-loading

Наукова школа

НАУКОВА ШКОЛА З РОЗВИТКУ НАУК ПРО ОСВІТУ, ТВОРЧОСТІ І ТЕХНОЛОГІЙ У НЕПЕРЕРВНІЙ ОСВІТІ, ВИВЧЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСВІТНІХ СИСТЕМ

Рік заснування наукової школи: 2002

Керівник наукової школи –
Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України. На сьогодні персональний склад наукової школи налічує понад 65 науковців, серед яких 20 докторів і 45 кандидатів педагогічних наук.

Регіони діяльності осередків наукової школи

Київ, Львів, Маріуполь, Мелітополь, Рівне, Запоріжжя, Харків, Хмельницький, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Вінниця, Дніпродзержинськ, Сімферополь, Донецьк.

Основні напрями досліджень

 • Освітологічні засади розвитку неперервної професійної освіти в інформаційному суспільстві.
 • Теоретико-методологічні проблеми неперервної професійної освіти.
 • Проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі як цілісний процес їх особистісного й професійного розвитку та саморозвитку.
 • Проблеми виховання, творчого та інноваційного розвитку молодої людини в усіх ланках неперервної освіти.
 • Дослідження проблем профільного навчання учнів та свідомого вибору майбутньої професійної діяльності.
 • Сучасні інформаційні технології у педагогічному просторі неперервної професійної освіти.

Основні напрями науково-організаційної діяльності:

 • Ініціювання і координація проведення наукових досліджень у галузі неперервної професійної освіти.
 • Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
 • Упровадження сучасних технологій неперервної професійної освіти у практичну діяльність навчальних закладів.
 • Проведення презентаційних заходів наукової школи, майстер-класів, наукових сесій, семінарів тощо для учителів, викладачів, магістрантів, аспірантів.
 • Проведення та участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах тощо.
 • Сприяння розвитку наукових осередків школи у вищих навчальних закладах України.
 • Рецензування монографій, підручників, посібників.
 • Участь у роботі експертних, спеціалізованих учених рад, робочих груп Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та НАПН України.
 • Участь у реалізації наукових, освітніх, видавничих проектів в Україні та за кордоном.

Щорічно проводяться відкриті сесії наукової школи у вищих навчальних закладах різних регіонів України.

2008 р.

Запорізький національний університет.
Виїзне засідання наукової школи.
Тема: «Наукові дослідження з підготовки фахівців до реалізації здоров'язберігальних функцій в контексті забезпечення здоров'я української нації».

2009 р.

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
Сесія молодих вчених.
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
Виїзне засідання наукової школи.
Тема: «Неперервна педагогічна освіта: сучасні парадигми та технології їх реалізації».

2010 р.

Маріупольський державний гуманітарний університет.
Виїзне засідання наукової школи.
Тема: «Проблема полікультурності у неперервній професійній освіті».

2011 р.

Рівненський Національний університет водного господарства та природокористування.
Виїзне засідання наукової школи.
Тема: «Компетентнісний підхід у сучасній університетській освіті».

2012 р.

10-років 
на науково-педагогічних теренах України

Відкрита ювілейна сесія наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті
«ОСВІТА ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА»

14-15 березня 2012 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ) відбулася відкрита ювілейна сесія наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті «Освіта для інформаційного суспільства» (Відповідно до плану роботи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Національної академії педагогічних наук України).

Науковий керівник школи: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, завідувач лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка Сисоєва Світлана Олександрівна.

П’ятий рік наукова школа з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті проводить свої щорічні відкриті сесії у вищих навчальних закладах різних регіонів України. На сьогодні її персональний склад налічує понад 60 науковців, серед яких 11 докторів і 36 кандидати педагогічних наук. Географія діяльності надзвичайно широка: Київ, Львів, Маріуполь, Мелітополь, Рівне, Запоріжжя, Харків, Хмельницький, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Вінниця, Дніпродзержинськ, Сімферополь, Донецьк.

Виїзні засідання є інноваційною формою роботи наукової школи. Такі засідання були проведені у Запорізькому національному університеті, Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, Маріупольському державному гуманітарному університеті, Рівненському Національному університеті водного господарства та природокористування.

14 березня відбулося пленарне засідання ювілейної сесії наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті.
З вітальним словом до учасників сесії звернулися ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України Огнев'юк Віктор Олександрович та проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор Хоружа Людмила Леонідівна.

Діяльність наукової школи презентувала завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, керівник наукової школи Сисоєва Світлана Олександрівна.

З науковими доповідями виступили:
Коваль Тамара Іванівна, завідувач кафедри інформатики та комп’ютерних технологій Київського національного лінгвістичного університету, доктор педагогічних наук, професор («Виклики інформаційного суспільства сучасній освіті»).
Клопов Роман Юрійович, завідувач кафедри спортивних ігор Запорозького національного  університету, доктор педагогічних наук, доцент («Інформаційно-технологічне забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі»).
Осадчий В’ячеслав Володимирович, доцент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат педагогічних наук («Професійна підготовка викладачів тьюторів у контексті розбудови інформаційної дидактики»).
Щербина Олександр Андрійович, доцент кафедри інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури, кандидат технічних наук, доцент («Використання платформи MOODLE у навчальному процесі вищої школи»)

У науковій сесії взяли участь польські дослідники - Джозеф Беднарек, доктор наук хабілітований, професор Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Грегоревської та Анна Анджеєвська, доктор наук, Академія спеціальної педагогіки ім. Марії Грегоревської (м. Варшава, Республіка Польща).
Цього ж дня польські дослідники провели науковий семінар на тему «Педагогічна терапія сучасних інформаційних технологій».

15 березня 2012 року були проведені круглі столи за професійними і науковими інтересами, консультаційні вітальні для молодих дослідників за проблематикою досліджень.

2013 р.

22 лютого 2013 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка відбулося одинадцяте засідання наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті – науковий семінар на тему «Методологія міждисциплінарних досліджень у сфері освіти». Учасники з різних міст вкотре зібралися, щоб обговорити актуальні питання сучасної освіти, обмінятися досвідом і озвучити свої думки щодо зазначеної теми семінару.

2016 р.

7 квітня 2016 року на базі науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка відбулося 12-те засідання наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній освіті на тему: «Якість вищої освіти: національний та університетський виміри».

На засідання приїхали члени наукової школи з різних міст України – Львова, Маріуполя, Мелітополя, Дніпропетровська, Запоріжжя, Миколаєва.

З вітальним словом до учасників заходу звернулася завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, керівник наукової школи Сисоєва Світлана Олександрівна.

З програмною доповіддю «Імплементація європейських стандартів якості вищої освіти у національну систему вищої освіти» виступила учений секретар наукової школи, декан факультету іноземних мов Маріупольського державного університету, доктор педагогічних наук, професор Ірина Володимирівна Соколова.

Співдоповідачі представили іноземний досвід і власні напрацювання. У процесі обговорення доповідей учасники заходу зосередили свою увагу на підходах, принципах, умовах, засобах формування системи внутрішнього забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі. У цьому контексті відбувся обмін інформацією щодо досвіду вищих навчальних закладів з розробки освітніх і наукових програм за новим переліком галузей знань і спеціальностей.

 

 

 

 

Неперервна проф...
Педагогічний пр...

 

 

 

 

 

Детальніше про наукову школу за посиланням.