Ви тут: Головна Структура Підрозділи Університету НДЛ освітології Діяльність Наукові заходи

Наукові заходи

Розвиток дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників Університету

12 та 19 квітня 2017 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулися заняття за освітньою програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету (дослідницький модуль; достатній рівень).

Слухачам було запропоновано для розгляду наступні теми: «Дослідницька компетентність викладача вищого навчального закладу: зміст, структура, критерії сформованості»; «Методологія педагогічного дослідження»; «Методи педагогічного дослідження»; «Обробка та оформлення результатів педагогічного дослідження»; «Організації дослідницької роботи студентів».

Заняття пройшли в жвавій дискусії та були пов’язані з нагальними проблемами вищої школи України.

На завершення заходу учасники презентували свій науковий досвід та перспективні напрями проведення науково-дослідної роботи зі студентами.

У підготовці та проведенні дослідницького модулю взяли участь завідувач НДЛ освітології, доктор педагогічних наук, доцент – Батечко Ніна Григорівна та старший науковий співробітник НДЛ освітології, доктор педагогічних наук, доцент – Козак Людмила Василівна.


 

07 грудня 2016 року в рамках Грінченківської декади у Київському університеті імені Бориса Грінченка НДЛ освітології було проведено засідання Дискусійного клубу«Освітологічні дебати» з магістрантами Педагогічного інституту та Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. Тема дебатів ‒ «Нова українська школа».

Захід проводився як підсумок вивчення магістрантами навчальної дисципліни «Освітологія», викладання якої забезпечується кафедрою теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту.

Мета заходу: обговорення магістрантами проекту МОН України ‒ Концептуальні засади реформування середньої освіти «Нова українська школа», обмін думками й ідеями з актуальних питань вітчизняної та світової освіти.

Керівник дискусійного клубу – провідний науковий співробітник НДЛ освітології, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії педагогіки Батечко Ніна Григорівна.

У засіданні взяли участь співробітники НДЛ освітології, викладачі кафедри теорії та історії педагогіки, кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту, магістранти спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Музичне мистецтво».
Засідання дискусійного клубу розпочалося музичним привітанням у виконанні ансамблю барочної музики La fresca: 1. Si dolche e il tormento (італійською мовою, композитор Клаудіо Монтеверді) магістрантів спеціальності «Музичне мистецтво».

Ведуча заходу – магістранта спеціальності «Початкова освіта» Лященко Катерина обґрунтувала актуальність теми дискусії, зосередила увагу учасників на проблемах сучасної української школи та представила команди-учасниці освітологічних дебатів. Першу команду – «Міцні горішки» – склали магістранти спеціальності «Дошкільна освіта». До другої команди – «Інший погляд» – увійшли магістранти спеціальності «Початкова освіта».

Модератори заходу зорієнтували учасників команд у ключових питаннях, які представлені в Концепції «Нова українська школа», а саме: вмотивований вчитель, орієнтація на учня, педагогіка партнерства.
Учасники дебатів зосередили свою увагу на обговоренні таких питань:

 • Хто він – вчитель Нової школи?
 • Чи відповідає підготовка нинішнього вчителя проекту концепції Нової школи?
 • Чи може Нова школа сформувати вільну особистість?
 • Як буде вирішуватися питання впровадження інклюзивної освіти в Новій школі?
 • Чи може педагог бути партнером для дитини?
 • Як відбуватиметься взаємодія між учнями, вчителями та батьками?

У перерві засідання учасникам заходу було подаровано французьку народну пісню «En montant La riviere», виконану магістрантами спеціальності «Музичне мистецтво».

Другою частиною дебатів стало обговорення зарубіжного досвіду розбудови нової школи.

Експерт заходу ‒ кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту Музика Олена Оксентівна дала позитивну оцінку освітологічним дебатам та побажала учасникам заходу втілення їхніх поглядів та ідей у розбудову нової української школи.

На завершення заходу дует гітаристів магістрантів спеціальності «Музичне мистецтво» виконав для учасників дискусійного клубу музичний твір Se l′aura spira (Дж.Фрескобальді).

 

 

 

21 вересня 2016 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся методологічний семінар«Актуальні проблеми порівняльної педагогіки: передовий зарубіжний досвід».

У заході взяли участь: відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, кафедра теорія та історії педагогіки, науково-дослідна лабораторія освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.

З науковою доповіддю «Актуальні питання порівняльної педагогіки як науки та досвід викладання курсів «Порівняльна педагогіка»» виступив Шарл Уолгутер (C.C. Wolhuter) − д. н., проф., професор з порівняльної педагогіки та міжнародної освіти Північно-Західного університету (North-West University) Потчефструм Кампус (Potchefstroom Campus), Південна Африка (South Africa). Президент південноафриканської спільноти порівняльної педагогіки та історії педагогіки (SACHES), член виконавчого комітету Південноафриканського центру наукових досліджень (SAERA), член спільноти порівняльної педагогіки та міжнародної освіти (CIES), почесний член Болгарської спільноти порівняльної педагогіки, член Освітньої Асоціації Південної Африки.

Після доповіді відбулася дискусія.

 

27 травня 2016 року в рамках Фестивалю науки у Київському університеті імені Бориса Грінченка НДЛ освітології було проведено друге засідання Дискусійного клубу. Тема диспуту: «Навчання на дослідницькій основі: яким воно має бути?».

Мета заходу: обмін думками й ідеями представників науково-педагогічної спільноти з актуальних питань вітчизняної та світової освіти.

Учасники дискусії зосередили свою увагу на обговоренні сутності, цілей, принципів навчання на основі досліджень, методів ефективного поєднання викладання і досліджень, моделей інтеграції досліджень у навчальний процес, особливостей форм дослідницької роботи студентів різних курсів. На завершення заходу учасники запропонували своє бачення моделі навчання на основі досліджень.

У засіданні взяли участь представники наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка, студенти Інституту суспільства, викладачі Гуманітарного й Педагогічного інститутів, проректори з наукової роботи, з науково-методичної та навчальної роботи, вчений секретар Університету.

 

 

25 травня 2016 року в рамках Фестивалю науки у Київському університеті імені Бориса Грінченка співробітники науково-дослідної лабораторії освітології провели науковий семінар «Апробація наукових досліджень: публікації у наукометричних журналах».

Учасникам заходу було представлено інформацію про:

 • особливості підготовки наукових статей до публікації;

 • пошук наукових видань, включених у міжнародні та вітчизняні бази даних;

 • можливість публікації у фахових та наукометричних виданнях Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

 

 

У перший день Фестивалю науки ‒ 2016 у Київському університеті імені Бориса Грінченка НДЛ освітології було проведено методологічний семінар на тему: «Середня шкільна освіта: європейські тенденції розвитку» для викладачів Інституту післядипломної педагогічної освіти.

 

 

 

18 квітня 2016 року на базі науково-дослідної лабораторії освітології відбулося перше засідання Дискусійного клубу з актуальних питань освіти.

 

Тема диспуту: «Система забезпечення якості вищої освіти: сутність, стан, напрями вдосконалення».

Учасники дискусії зосередили свою увагу на обговоренні сутності, критеріїв, стандартів якості вітчизняної освіти, напрямів, механізмів і принципів її забезпечення та вдосконалення. У засіданні взяли участь представники наукових товариств студентів, молодих вчених, аспірантів, докторантів Київського університету імені Бориса Грінченка (КУБГ) і Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студенти університетського коледжу, викладачі та вчені Гуманітарного й Педагогічного інститутів, Інституту суспільства та Інституту мистецтв КУБГ, провідні вчені Національного інституту стратегічних досліджень, а також представники громадських об’єднань, які ставлять за мету підтримку розвитку освіти і знань в Україні.

 

 

21 грудня 2015 року відбувся захист дисертації Козак Людмили Василівни, старшого наукового співробітника НДЛ освітології на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему «Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності».  

 zakhyst kozak

3 грудня 2015 року співробітники НДЛ освітології презентували проект міжнародного журналу «The Modern Higher Education Review» та обговорили вимоги щодо публікацій у наукових виданнях з учасниками заходу.

Співзасновниками журналу «The Modern Higher Education Review» стали Київський університет імені Бориса Грінченка, Група досліджень вищої освіти Університету Тампере (Фінляндська Республіка) та Вища педагогічна школа Спілки польських вчителів (Республіка Польща).

Презентація

 

12 березня 2014 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка були проведені Докторські студії науково-дослідної лабораторії освітології. З вступним словом до учасників докторських студій звернулася доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка Сисоєва Світлана Олександрівна,

З науковими доповідями виступили:

Фруктова Яна Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Київського університету імені Бориса Грінченка («Міждисциплінарний характер сучасних наукових досліджень соціальної комунікації»).

Линьов Костянтин Олександрович, кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління та управління освітою, директор Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка («Аналіз сучасних моделей підвищення кваліфікації керівника ЗНЗ»).

Стеблецький Анатолій Леонідович, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка («Педагогічна спільність вищого навчального закладу як об’єкт дослідження»).

Терентьєва Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту вищої освіти НАПН України («Еволюція підходів в освіті: університетський сектор (друга пол. ХХ поч. ХХІ століття)»).

Козак Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка («Моделювання підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності»).

Докторські студії

 

22 лютого 2013 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка відбулося одинадцяте засідання наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті – науковий семінар на тему «Методологія міждисциплінарних досліджень у сфері освіти» (відповідно до плану роботи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Національної академії педагогічних наук України на 2013 рік).
Учасники з різних міст вкотре зібралися, щоб обговорити актуальні питання сучасної освіти, обмінятися досвідом та озвучити свої думки щодо зазначеної теми семінару.
Науковий керівник школи: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка – Сисоєва Світлана Олександрівна.
З вітальним словом до учасників наукового семінару звернулися ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України Огнев'юк Віктор Олександрович та проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор Хоружа Людмила Леонідівна.
З науковими доповідями виступили:
Сисоєва Світлана Олександрівна, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, керівник наукової школи з проблем творчості і технологій в неперервній освіті («Методологія міждисциплінарних досліджень у сфері освіти» та «Розвиток наукових шкіл докторів наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній освіті»).
Соколова Ірина Володимирівна, декан факультету іноземних мов Маріупольського державного університету, доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар наукової школи («Методи міждисциплінарного дослідження»).
Клопов Роман Юрійович, завідувач кафедри спортивних ігор Запорозького національного  університету, доктор педагогічних наук, професор («Інформаційне забезпечення міждисциплінарних досліджень»).
Осадчий В’ячеслав Володимирович, доцент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат педагогічних наук («Порядок оформлення авторського права на результати наукового дослідження»).

 

25 грудня 2012 року на базі НДЛ освітології відбулася презентація колективної монографії “Освітологія: витоки наукового напряму”

 

7 грудня 2012 року в рамках святкування 149-річчя університету відбувся спільний захід науково-дослідної лабораторії освітології та кафедри теорії та історії педагогіки «Презентація аудиторії освітології та наукового доробку НДЛ освітології». У заході взяли участь співробітники НДЛ освітології, викладачі кафедри теорії та історії педагогіки та студенти І-го та ІІ-го року навчання у магістратурі за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». У ході презентації завідувачем лабораторії С. О. Сисоєвою було розкрито історію виникнення та особливості розвитку наукового напряму освітологія, фундатором якого є ректор Київського університету імені Бориса Грінченка В.О. Огнев'юк. Також було окреслено перспективи розвитку нового напряму інтегрованого дослідження сфери освіти. Учасники заходу ознайомились з науковим доробком співробітників НДЛ освітології – монографіями, фаховими виданнями, навчально-методичними посібниками.

 

14-15 березня 2012 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ) відбулася відкрита ювілейна сесія наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті «Освіта для інформаційного суспільства» (Відповідно до плану роботи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Національної академії педагогічних наук України).

Науковий керівник школи: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, завідувач лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка Сисоєва Світлана Олександрівна.

14 березня відбулося пленарне засідання ювілейної сесії наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті.

З вітальним словом до учасників сесії звернулися ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України Огнев'юк Віктор Олександрович та проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор Хоружа Людмила Леонідівна.

Діяльність наукової школи презентувала завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, керівник наукової школи Сисоєва Світлана Олександрівна.

З науковими доповідями виступили:

Коваль Тамара Іванівна, завідувач кафедри інформатики та комп’ютерних технологій Київського національного лінгвістичного університету, доктор педагогічних наук, професор («Виклики інформаційного суспільства сучасній освіті»).

Клопов Роман Юрійович, завідувач кафедри спортивних ігор Запорозького національного університету, доктор педагогічних наук, доцент («Інформаційно-технологічне забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі»).

Осадчий В’ячеслав Володимирович, доцент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат педагогічних наук («Професійна підготовка викладачів тьюторів у контексті розбудови інформаційної дидактики»).

Щербина Олександр Андрійович, доцент кафедри інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури, кандидат технічних наук, доцент («Використання платформи MOODLE у навчальному процесі вищої школи»)

У науковій сесії взяли участь польські дослідники - Джозеф Беднарек, доктор наук хабілітований, професор Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Грегоревської та Анна Анджеєвська, доктор наук, Академія спеціальної педагогіки ім. Марії Грегоревської (м. Варшава, Республіка Польща).

Цього ж дня польські дослідники провели науковий семінар на тему «Педагогічна терапія сучасних інформаційних технологій».

15 березня 2012 року були проведені круглі столи за професійними і науковими інтересами, консультаційні вітальні для молодих дослідників за проблематикою досліджень.

 

15 грудня 2011 року в Гуманітарному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася спільна науково-практична конференція магістрантів першого року навчання (спеціальність: «Педагогіка вищої школи») та співробітників науково-дослідної лабораторії «Освітологічні контексти розвитку сучасної вищої освіти».
Конференція проводилася як підсумок вивчення магістрантами навчальної дисципліни «Теорія та практика вищої освіти».
Організатор науково-практичної конференції – науково-дослідна лабораторія освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.
З вітальним словом до учасників конференції звернулася завідувач науково-дослідної лабораторії освітології, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Сисоєва Світлана Олександрівна.
Доповіді учасників конференції були присвячені таким актуальним проблемам сучасної вищої освіти:

 • «Освітологія – новий науковий напрям інтегрованого пізнання освіти» (С.О.Сисоєва, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України ).
 • «Філософія освіти як складова освітологічної підготовки» (О.М. Кузьменко, молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології).
 • «Освіта як соціокультурний феномен» (Т.С. Осадча, Г.С. Литвин, Д.Ю. Семенчук - магістранти спеціальності «Педагогіка вищої школи»).
 • «Освіта як соціокультурна технологія» (Ю.В. Авраменко, В.М. Балецький, Ю.В.Дударець - магістранти спеціальності «Педагогіка вищої школи»).
 • «Інновації у розвитку сучасної вищої освіти» (Л.В. Козак, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології, кандидат педагогічних наук).
 • «Економіка вищої освіти» (Н.І. Ушакова, магістрантка).
 • «Соціологія освіти як складова підготовки з освітології» (А.М. Жилінська, магістрантка).
 • «Управління вищою освітою» (К.В. Жданов, магістрант).
 • «Медіа у сучасній вищій освіті» (О.О. Мороз, молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології).
 • «Культурологія освіти» (М.С. Махаєва, магістрантка).
 • «Освітня політика вищого навчального закладу» (Н.Ю. Мерко, магістрантка).
 • «Освітнє право» (Т.С. Рубан, магістрантка).

У ході конференції відбулося обговорення учасниками оприлюднених доповідей.

Виступ С.О. Сисоєвої
Доповідь учасника конференції
Доповідь учасника конференції

 

 

30 листопада 2011 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся методологічний семінар «Реалізація компетентнісного підходу в багатопрофільній університетській освіті».
Учасниками семінару були завідувачі кафедр і заступники директорів з наукової роботи навчально-наукових структурних підрозділів Університету.
З доповідями і презентаціями виступили:

 • С.О.Сисоєва, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології , доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (тема доповіді «Технологія реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах багатопрофільного університету»)
 • Н.А.Побірченко, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології, доктор психологічних наук, професор («Компетентнісний підхід в управлінській діяльності завідувача кафедри»).

У ході семінару відбулося активне обговорення учасниками оприлюднених доповідей.

Доповідь Н.А. Побірченко на ме...
Методологічний семінар «Реаліз...
Обговорення учасниками семінар...

 

 

07 листопада року в Гуманітарному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся методологічний семінар для молодих вчених «Особистісно-професійні компетенції у науковому дослідженні».

Організатор методологічного семінару – науково-дослідна лабораторія освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.
Ведуча методологічного семінару - Побірченко Неоніла Антонівна, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології, доктор психологічних наук, професор.
Учасники семінару ознайомилися із ключовими поняттями наукової проблеми, сучасними підходами щодо визначення понять «компетентність», «компетенція», «особистісно-професійні компетенції»; розглянули етапи наукового дослідження та проаналізували експериментальні ситуації.
Підсумком семінару стало проведення анкетування «Я – компетентний», «Мої компетенції».

Ведуча методологічного семінар...
Учасники методологічного семін...
Анкетування учасників методоло...

 

 

26 жовтня 2011 року в Інституті лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся науково-методологічний семінар «Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців у вищій школі»
Організатор науково-методологічного семінару – науково-дослідна лабораторія освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.
У проведенні заходу взяли участь: співробітники науково-дослідної лабораторії освітології, завідувачі та викладачі кафедри інформатики та кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Інституту лідерства та соціальних наук.
З вітальним словом до учасників конференції звернувся проректор з науково-методичної та навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент Жильцов Олексій Борисович.
З головною доповіддю «Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців у вищій школі» виступила завідувач науково-дослідної лабораторії освітології, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Сисоєва Світлана Олександрівна.
Під час семінару було обговорено актуальні проблеми компетентнісного підходу у сучасній вищій освіті, зокрема: реалізація компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн, найважливіші компетенції викладача вищого навчального закладу, перспективи запровадження компетентнісного підходу до вітчизняного змісту вищої педагогічної освіти, науковий підхід до визначення понять «інформаційно-комунікаційна компетентність», «ІКТ – компетентність», «інформатична компетентність», модулі матриці ЮНЕСКО по нормам компетентності вчителів у використанні ІКТ, компетенції у галузі ІКТ у провідних країнах Європи, компоненти інформаційно-технологічної компетентності педагога, ІКТ – компетенції, рівні ІКТ – компетентності та інші.
Тема науково-методологічного семінару викликала у присутніх велику зацікавленість. В обговорені актуальних проблем компетентнісного підходу у підготовці майбутніх фахівців у вищій школі взяли участь завідувачі та викладачі кафедр.

Вступне слово проректора О.Б.Ж...
Учасники науково-методологічно...
Виступ завідувача НДЛ освітоло...
Виступ С.О. Сисоєвої з презент...
Обговорення актуальних проблем...
Науковий диспут

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Підрозділи Університету НДЛ освітології Діяльність Наукові заходи