Images-loading

Фахові видання

Запрошуємо до подання наукових статей до наукових фахових журналів

Київського університету імені Бориса Грінченка

 

«Освітологія» – фахове видання з філософії та педагогіки (Наказ МОН Ураїни № 793 від 04.07.2014).
«Педагогічний процес: теорія і практика» – фахове видання з педагогіки (Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015) та психології (Наказ МОН № 820 від 11.07.2016).
«Неперервна професійна освіта: теорія і практика» – фахове видання з педагогіки та філософії за спеціальністю 09.00.10 «Філософія освіти» (Наказ МОН Ураїни № 261 від 06.03.2015).  
«Освітологічний дискурс» – фахове видання з педагогіки (Наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015).  

 

Запрошуємо до подання наукових статей в англомовний міжнародний журнал

«The Modern Higher Education Review»

The Modern Higher Education Review