Images-loading

Про підрозділ

Динаміка змін у розумінні поняття «освіта», розширення соціального і суспільного контексту цього поняття передусім пов’язано зі зростанням ролі освіти в життєдіяльності сучасного суспільства. Освіта реально стає продуктивною силою й гарантом національної безпеки держави. Все більш залежною від знань кожного індивіда стає сучасна економіка.

Інтегрований характер сучасної освіти, складність її як суспільного феномену, зумовленість розвитку освітньої галузі не тільки зовнішніми чинниками, а й власним саморухом, спрямованим на забезпечення відповідності вимогам конкретної історичної доби, потребують якісно іншого дослідницького підходу до проблем системного функціонування й розвитку сфери освіти.

Ідея створення та реалізації науково-дослідної лабораторії освітології належить фундатору нового наукового напряму – освітологія – доктору філософських наук, професору, академіку Національної академії педагогічних наук України - Віктору Олександровичу Огнев’юку. У 1996 році ним вперше було використано поняття «освітологія». Освітологія покликана зосередитися на дослідженні сучасної освіти як цілісного суспільного феномену, чинниках, що впливають на її розвиток та зумовлюють вплив освіти на розвиток сучасної цивілізації як цивілізації освіти й науки, цивілізації людини нового еволюційного рівня – людини освіченої [Огнев’юк В.О., «Шлях освіти». – 2009. – №4(54). – С.2-6].

З довідкою про науковий напрям - освітологію, Ви можете ознайомитись у Вікіпедії

У науково-дослідній лабораторії освітології працює 8 співробітників, з них: 1 доктор педагогічних наук, доцент, завідувач; 1 провідний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України; 1 провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, доктор юридичних наук, професор; 1 старший науковий співробітник, доктор педагогічних наук, доцент; 1 старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, доцент; 2 наукових співробітника; 1 молодший науковий співробітник.

Мета діяльності науково-дослідної лабораторії освітології полягає у проведенні цілісного наукового аналізу та моніторингу закономірностей, тенденцій та пріоритетів сучасної освіти; розвитку методології інтегрованого дослідження сфери освіти на різних рівнях: міждисциплінарному, мультидисциплінарному, трансдисциплінарному; обґрунтуванні освітологічних засад забезпечення якості освіти в університеті.

Діяльність науково-дослідної лабораторії освітології ґрунтується на таких принципах: цілісності; системності; аналітичності; наступності; інтегративності; прогностичності; інноваційної технологічності; практичної спрямованості; результативності; вірогідності наукових результатів.

До функцій діяльності науково-дослідної лабораторії освітології відносяться: науково-дослідницька; науково-методична; науково-організаційна; науково-інтегративна; науково-інформаційна.

Напрями діяльності науково-дослідної лабораторії освітології включають: науково-дослідницьку діяльність; науково-методичну діяльність; науково-організаційну діяльність; науково-інтегративну діяльність; науково-інформаційну діяльність.

Ознайомитись зі змістом наукової продукції лабораторії, навчальними програмами, підготовленими науковцями, Ви можете на інтернет-сторінці: http://e-learning.kubg.edu.ua/osvitologiya/.

Також на цій сторінці можна знайти наукову інформацію для магістрів та молодих науковців.