Ви тут: Головна Структура Підрозділи Університету НДЛ культури лідерства Діяльність Психологічні дослідження

Психологічні дослідження

Дослідно-експериментальна робота полягає у реалізації завдань  відповідно таких напрямів:

 

 • «Розкриття та розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного середовища як інструмент індивідуалізації, соціалізації та професіоналізації старшокласників»
 • «Розвиток потенціалу особистості студента на етапі професійного становлення»
 • «Розвиток та реалізація лідерського потенціалу персоналу вищої школи»
 • «Розвиток професійної компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації»

Результати дослідження представлені в публікаціях співробітників відділу:

 • Міляєва В.Р. Теоретико-методологічний аналіз поняття потенціалу особистості / В.Р. Міляєва, Н.К. Лебідь, Ю.В. Бреус // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – Вип. 15. – С. 405 – 415.
 • Міляєва В.Р. Розвиток потенціалу особистості в умовах сучасного освітнього середовища / В.Р. Міляєва, Н.К. Лебідь, Ю.В. Бреус // Вісник Одеського національного університету. – Одеса, 2013. – Т. 18, Вип. 3: Психологія. – С. 117 – 126.
 • Бреус Ю.В. Вплив розвитку емоційного інтелекту на збереження емоційного здоров’я людини / Ю.В. Бреус // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р. / За заг. ред. В.О. Огнев’юка– К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. – С. 162-167.
 • Лебідь Н.К. Базисні переконання як індивідуальний вектор цілеспрямованої активності особистості / Н.К. Лебідь, Ю.В. Бреус // Вісник  Національної академії Державної прикордонної служби [Електронне наукове фахове видання] /  Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2013. – Вип. 5. – Режим доступу до статті: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/index.html
 • Міляєва В.Р. Особистісно компетентнісний підхід як інструмент модернізації системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців / В. Р. Міляєва // Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог: матер. Міжнар. науково-практ. конф., 15-16 травня 2013р. – К.: Київ. ун-т м.. Б.Грінченка, 2013.
 • Миляева В.Р. Ценностные ориентации в структуре образа будущего (на основе результатов психодиагностического исследования студентов Киевского университета имени Бориса Гринченко)» / В.Р. Миляева, Н.К. Лебедь,        Ю.В. Бреус // Психология переходов: Слово. Образ. Действие»: сборник рецензируемых научных статей. – Рига, 2013. – № 28. – С. 89 – 94.
 • Міляєва В.Р. Саморозвиток особистості студента як основа становлення майбутнього професіонала / В.Р. Міляєва // Zbior raportow naukowych. «Aktualne problemy w wspołczesnej nauki». (28.06.2013 – 30.06.2013) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – 88 str. – С. 17 – 21.
 • Миляева В.Р. Формирование компетентности студента как субъекта учебной деятельности / В.Р. Миляева // Zbior raportow naukowych. «Naukowe prace, praktyka, opracowania, innowacje 2013 roku». (30.12.2013 – 31.12.2013). – Zakopane: Wydawca: Sp.z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – t.3 – s.24 – 29.
 • Бреус Ю. Эмоциональный интеллект как личностный ресурс профессионального становления представителей социономических профессий / Ю. Бреус  // SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceedings of the International Scientifical Conference. May 23th - 24th, 2014. – Rezekne, 2014. – Volume I. – 65-74 стр.
 • Лебедь Н. Психологические основы образовательного лидерства. Подход к проблеме / Н. Лебедь // SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceedings of the International Scientifical Conference. May 23th - 24th, 2014. – Rezekne, 2014. – Volume I. –  152-161 стр.
 • Міляєва В.Р. Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування управлінської компетентності керівників навчальних закладів / В.Р. Міляєва // Вісник  Національної академії Державної прикордонної служби [Електронне наукове фахове видання] /  Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – Режим доступу до збірника: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/index.html
 • Міляєва В.Р. Психологічні закономірності та механізми розвитку професійної компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації / В.Р. Міляєва // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія : Зб. наук. пр. / Ред. кол.: Огнев’юк В.О., Хоружа Л.Л. та ін. – К. : Університет, 2014. – № 21.
 • Лебідь Н.К.  Рівень домагань як психологічна детермінанта формування цілеспрямованої активності особистості / Н.К. Лебідь // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: В.О.Огнев’юк, Л.Л. Хоружа та ін. – К. : Університет, 2014. – № 21.

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Підрозділи Університету НДЛ культури лідерства Діяльність Психологічні дослідження