Наші програми та проекти

 

Програма освітнього лідерства для викладачів закладів вищої освіти

Програма підвищення кваліфікації для освітян з сертифікатом.

Цільова аудиторія: науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти України.

Програма включає чотири змістові модулі:

 1. Лідерство як нова освітня парадигма
 2. Сучасна вища освіт а – територія змін. Психологія прийняття нововведень.
 3. Реалізація партнерської взаємодії в роботі викладача.
 4. Інноваційні комунікативні технології в освітньому процесі.

 

Програма освітнього лідерства для керівників закладів середньої освіти

Програма підвищення кваліфікації для освітян з сертифікатом.

Цільова аудиторія: керівники закладів середньої освіти м. Києва.

Програма включає шість зустрічей:

1. Реалізація партнерської взаємодії у роботі керівника ЗСО

2. Емоційна компетентність керівників ЗСО.

3. Мотивація інших як одна з ключових компетенцій керівника ЗСО.

4. Краса. Здоров’я. Кар’єра.

5. Сучасна освіта – територія змін. Психологія прийняття нововведень.

6. Інноваційні комунікативні технології в роботі керівника ЗСО.

Змістовий модуль «Лідерство» програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників Університету Грінченка

Мета: розвиток лідерських компетентностей, що сприяють ефективній самореалізації особистості   викладача як фахівця.

Цільова аудиторія: науково-педагогічні співробітники Університету Грінченка.

У результаті проходження тренінгу учасники зможуть:

 • розглянути психологічні основи феномену лідерства;
 • визначити ключові лідерські компетенції викладача;
 • визначити власну траєкторію розвитку лідерського потенціалу;
 • вивчити професійні досягнення, ресурси та професійні цілі;
 • проаналізувати прояв ресурсів у взаємодії з іншими людьми;
 • сформувати навички постановки цілей;
 • дослідити та розширити індивідуальний поведінковий репертуар лідера.
 • панельна дискусія на актуальні проблеми із залученням представників влади, адміністрації закладів вищої освіти, викладачів та студентів;
 • лінійки майстер-класів від тренерів-практиків;
 • виставкова зона простору можливостей: презентація грантових програм, послуг по підвищенню кваліфікації для викладачів.

Фестиваль освітнього лідерства “CLEVER”

Мета: актуалізація проблем у сфері вищої освіти, вироблення спільного бачення та розвиток компетентностей викладачів як агентів змін у закладах вищої освіти

Цільова аудиторія: науково-педагогічні та наукові співробітники закладів вищої освіти

Час проведення: щовересня (слідкуйте за анонсами)

В межах фестивалю проводиться:

 • панельна дискусія на актуальні проблеми із залученням представників влади, адміністрації закладів вищої освіти, викладачів та студентів;
 • лінійки майстер-класів від тренерів-практиків;
 • виставкова зона простору можливостей: презентація грантових програм, послуг по підвищенню кваліфікації для викладачів.

Командний аудит в закладах освіти

Мета: оцінка потенціалу співробітників та надання рекомендацій щодо оптимізації роботи окремого підрозділу закладу освіти відповідно до визначених ролей, сильних та слабких сторін членів команди.

Цільова аудиторія: команди співробітників закладів середньої та вищої освіти

Командний аудит проводиться з використанням оцінки 360°, сучасних методів психодіагностики, оціночного тренінгу тощо.

Адаптація персоналу

Мета: познайомити з особливостями корпоративної культури, вимогами та очікуваннями від співробітників, можливостями та шляхами самореалізації в Університеті.

Цільова аудиторія: нові співробітники Університету Грінченка

Зустріч з лідером

Мета: обмін думками та передача досвіду щодо інноваційних освітніх та управлінських технологій у різних сферах.

Цільова аудиторія: студенти та викладачі закладів вищої освіти.

Проект TEMPUS

Київський університет імені Бориса Грінченка – партнер проекту TEMPUS «EducationforLeadership, IntelligenceandTalentEncouraging (ELITE)», що тривав з 1 грудня 2013 р. по 31 серпня 2017 р.

Мета проекту: Посилити роль українських ВНЗ в імплементації державної політики з розвитку людських ресурсів (HRD) як генераторів соціального прогресу шляхом реалізації послуг з розвитку лідерського та організаційного потенціалу (L&OD).

Цільова група: ВНЗ – студенти, викладачі, тренери; адміністративний персонал; клієнти.

Учасники проекту – 4 партнери з країн ЄС та 9 партнерів з України.

Модератор проекту – Каунаський технологічний університет, Каунас, Литва.

Дослідно-експериментальна робота в школі

База дослідження: школа І-ІІІ №286 м.Києва

Мета: сформувати активну життєву позицію старшокласника як основу для розвитку потенціалу особистості.

Терміни проведення експерименту: квітень 2013 р. – грудень 2017 р.