Наукова діяльність

Наукова тема на 2017-2021 рр.:
«Розвиток лідерських якостей працівників освіти в умовах реформування галузі»

Мета: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити особливості розвитку лідерських якостей працівників в умовах реформування освіти; розробити та апробувати програми оцінки та розвитку лідерських якостей науково-педагогічних співробітників та керівників навчальних закладів.

 

Завдання дослідження:

 1. Здійснити теоретико-методологічний аналіз поняття лідерських якостей особистості лідера в освіті.
 2. Експериментально дослідити лідерські якості працівника освіти в умовах реформування галузі.
 3. Визначити умови, чинники та механізми розвитку лідерських якостей співробітників закладів освіти.
 4. Розробити і запровадити програму психологічного супроводу (психодіагностичні комплекси, тренінгові програми, коучинг, управлінський консалтинг) оцінки та розвитку лідерських якостей працівників освіти.
 5. Узагальнити одержані результати, підготувати та опублікувати посібники з оцінки та розвитку особистості лідера в умовах реформування освіти.

Теоретичне значення розробки зазначеної наукової теми полягає у:

 • здійсненні теоретико-методологічного аналізу проблеми дослідження лідерських якостей та компетенцій особистості лідера в освіті;
 • уточненні, визначені та обґрунтуванні основних термінологічних понять: компетентність, освітнє лідерство, лідерські якості, лідерські компетенції, освітнє середовище, освітній простір та інші;
 • розробці та запроваджені змістовно-структурної моделі психологічного забезпечення розвитку лідерських компетенцій працівників освіти.
 • розробці профіля особистості лідера в освіті як набору необхідних лідерських якостей та компетенцій для ефективної діяльності особистості в умовах реформування освіти;
 • розробці та запровадженні системи управлінського консалтингу для керівників закладів освіти;
 • розробці та запровадженні системи оцінки лідерських якостей та компетенцій науково-педагогічних співробітників та керівників закладів освіти;
 • створенні та запровадженні системи психологічного супроводу розвитку лідерських якостей науково-педагогічних співробітників та керівників закладів освіти;
 • підготовці та виданні колективної монографії «Особистість лідера в умовах реформування освіти»; друці статей у фахових виданнях відповідно до зазначеної теми дослідження; підготовці та виданні методичних матеріалів щодо розвитку особистості лідера в умовах реформування освіти.

Практичне значення дослідження полягає у:

 • розробці профіля особистості лідера в освіті як набору необхідних лідерських якостей та компетенцій для ефективної діяльності особистості в умовах реформування освіти;розробці та запровадженні системи управлінського консалтингу для керівників закладів освіти;розробці та запровадженні системи оцінки лідерських якостей та компетенцій науково-педагогічних співробітників та керівників закладів освіти;створенні та запровадженні системи психологічного супроводу розвитку лідерських якостей науково-педагогічних співробітників та керівників закладів освіти;
 • підготовці та виданні колективної монографії «Особистість лідера в умовах реформування освіти»; друці статей у фахових виданнях відповідно до зазначеної теми дослідження; підготовці та виданні методичних матеріалів щодо розвитку особистості лідера в умовах реформування освіти.