Images-loading

Участь у VII Наукової конференції студентів та молодих учених «Права людини: історія та сучасність»

Керівництво Юридичної клініки та студенти-консультанти взяли безпосередню участь у роботі пленарного та секційного засідання конференції та виступили із доповідями та презентаціями на теми: «Державний суверенітет України в сучасних умовах розбудови незалежної держави» - Чернега А.П.; «Крим – невід’ємна частина України» – Полякова І.М., Лизогуб К.О.; «Правове становище Автономної Республіки Крим за умов окупації» - Стребкова Н.В., Храпко С.О.; «Європейський досвід правового регулювання природних зібрань» - Тарко А.С.; «Правове регулювання мирних зібрань в Україні» - Цирельчук Ю.Ю., Ковбаса Т.М.