Images-loading

Відбувся майстер-клас за участю Директора Київського міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Міністерства юстиції України – Богдана Кушніра

В рамках зустрічі колективу ЮК «Астрея» з керівником Київського міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги – Кушніром Богданом був проведений майстер клас на тему: «Правові та організаційні аспекти здійснення первинної та вторинної безоплатної правової допомоги».

Частина перша ст. 59 Конституції України проголошує право кожного на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Здійснення безоплатної правової допомоги, сьогодні, врегульовано Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон), від 9 липня 2011 р. Закон передбачає надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг, як забезпечення доступу до правової інформації; надання консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. Отримати таку допомогу має право кожен: звернутися за наданням зазначеної допомоги мають право не лише громадяни України, а й іноземні громадяни, особи без громадянства, біженці, тобто усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Безоплатну первинну правову допомогу здійснюють – міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; їх територіальні органи в областях, районах та містах; обласні та районні державні адміністрації; міські державні адміністрації у містах Києві та Севастополі; сільські, селищні та міські ради; обласні та районні ради. Громадські приймальні, консультативні пункти, що діють при місцевих державних адміністраціях; центри соціальних служб для сімей, дітей та молоді; органи юстиції; центри правової інформації та консультацій, створені при благодійних фондах, громадських організаціях, а також юридичних клініках, що створюються при юридичних факультетах вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Вона включає такі види правових послуг: 1) захист від обвинувачення; 2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 3) складення документів процесуального характеру.

Безоплатну вторинну правову допомогу можуть отримати:

1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, - на всі види правових послуг;

2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;

3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання;

4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт;

5) підозрювані у вчиненні злочину особи, які затримані органами дізнання та слідства;

6) особи, до яких як запобіжний захід обрано взяття під варту. Така допомога надається протягом 72 годин з моменту затримання.

7) особи, у справах яких відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України участь захисника є обов'язковою;

8) особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців";

9) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;

10) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

11) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

12) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України.

Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі договори зобов'язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу.

Суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є: центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги; адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом; адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги утворюються Міністерством юстиції України при головних управліннях юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Вони є неприбутковими організаціями, користуються правами юридичної особи, мають власні бланки, печатку із своїм найменуванням. Центри фінансуються з Державного бюджету України та інших не заборонених законодавством джерел. Організація та діяльність Центрів встановлюється Положенням про них і затверджується Міністерством юстиції України.

Підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної правової допомоги: особа не належить до жодної з категорій осіб, які відповідно до Закону мають право на безоплатну вторинну правову допомогу; особа подала неправдиві відомості або фальшиві документи з метою віднесення її до однієї з категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу; вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними; особі раніше надавалася безоплатна вторинна правова допомога з одного і того ж питання; особа використала всі національні засоби правового захисту у справі, з якої звертається за наданням безоплатної вторинної правової допомоги (у цьому випадку додається письмове роз’яснення про порядок звернення до відповідних міжнародних судових установ чи відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна). У разі прийняття рішення про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги особі роз’яснюватимуть порядок оскарження рішення про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги.

Прожитковий мінімум на 2015 рік в Україні для всіх категорій населення встановлюється Законом України «Про Державний бюджет нa 2015 рік» за поданням Міністерства фінансів України.

 

Міcяць

на працездатну особу

для непрацездатних

на 1 особу на місяць

січень

1218 гp.

949гp.

1176 грн.

лютий

1218 гp.

949гp.

1176 грн.

березень

1218 гp.

949гp.

1176 грн.

квітень

1218 гp.

949гp.

1176 грн.

травень

1218 гp.

949гp.

1176 грн.

червень

1218 гp.

949гp.

1176 грн.

липень

1218 гp.

949гp.

1176 грн.

серпень

1218 гp.

949гp.

1176 грн.

вересень

1378 гp.

1074гp.

1330 грн.

жовтень

1378 гp.

1074гp.

1330 грн.

листопад

1378 гp.

1074гp.

1330 грн.

грудень

1378 гp.

1074гp.

1330 грн.

 

Прожитковий мінімум на дитину в Україні протягом 2015 р.

Пeріод дії

з 1 січня пo 31 серпня

з 1 вересня пo 31 грудня

для дитини вiкoм до 6 років

1032 гpн.

1167 гpн.

для дітей вікoм вiд 6 дo 18 рокiв

1286 гpн.

1455 гpн.

 

Мінімальна заробітна плата в Україні протягом 2015 р.

Мiсяць

Розмір

Місяць

Розмір

січень

1218 грн.

липень

1218 грн.

лютий

1218 грн.

серпень

1218 грн.

березень

1218 грн.

вересень

1378 грн.

квітень

1218 грн.

жовтень

1378 грн.

травень

1218 грн.

листопад

1378 грн.

червень

1218 грн.

грудень

1378 грн.