Images-loading

«Військова юстиція в сучасних умовах: перспективи розвитку та реформування»: круглий стіл що відбувся в Інституті законодавства Верховної Ради України 24 листопада 2015 р. за участі ЮК «АСТРЕЯ»

24 листопада 2015 р. в Інституті законодавства Верховної Ради України відбувся круглий стіл – «Військова юстиція в сучасних умовах: перспективи розвитку та реформування» за участю представників військової прокуратури України, радників юстиції, уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, представників з надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги вищих навчальних закладів та центрів надання безоплатної допомоги тощо.

В рамках круглого столу були обговорені питання: реформування військово-правоохоронної діяльності у Збройних Силах України та інших військових формуваннях – Максим Якубовський, військовий прокурор Південного регіону України, генерал-майор юстиції; військова правоохоронна система: проблема законодавчого визначення – Павло Богуцький, державний радник юстиції 3 класу, заслужений юрист України; військова прокуратура та виконання рішень Європейського суду з прав людини – Борис Бабін, урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини; положення європейського законодавства щодо функцій військової прокуратури поза кримінальною юстицією – Едуард Плешко, начальник відділу військової прокуратури Південного регіону України, полковник юстиції; актуальні проблеми доступу до правової допомоги в аспекті реформування військової юстиції – Богдан Кушнір; інститут безоплатної правової допомоги – невід’ємна складова військової юстиції України – Андрій Чернега, завідувач ЮК «Астрея» Київського університету імені Бориса Грінченка; реформування правоохоронних органів в умовах створення та розвитку військової юстиції України – Анатолій Мацко, професор кафедри міжнародного права Юридичного факультету Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі; система військової прокуратуи за кордоном – Олексій Плотніков; воєнні злочини в контексті збройного конфлікту в окремих районах Донецької та Луганської областей – Антон Кориневич, член Міжвідомчої комісії з імплементації міжнародного гуманітарного права; розслідування та переслідування порушень міжнародного гуманітарного права – Скотт Мартін та інші.

У ході дискусії учасники обмінялися думками стосовно перспектив відновлення системи військових судів, необхідності реформування Військової служби правопорядку, можливостей розслідування військових злочинів у рамках роботи Державного бюро розслідувань, створення військової поліції та основних проблем комплексного реформування органів прокуратури у відповідності з європейськими стандартами в цій сфері.

За результатами круглого столу були обґрунтовані причини створення та розвитку військової юстиції в Україні, сформовані напрями та етапи створення військових судів, прокуратури та поліції; вироблені пропозиції щодо повноважень органів військової юстиції, що мають бути чітко визначені законом та максимально позбавлені дублювання; пропозиції та рекомендації щодо шляхів оптимізації законодавства України в контексті удосконалення механізмів розслідування військових злочинів. Причини створення військової юстиції: зріст правопорушень та злочинів серед військовослужбовців; військовий конфлікт на сході України сприяє доступу до зброї, що вивозиться за межі зони АТО, як військовослужбовцями, добровільними найманцями та іншими категоріями населення; особливість військової сфери – статутних відносин між військовослужбовцями, завдань та функцій покладених на захисників держави щодо забезпечення військової безпеки суспільства; некомпетентність цивільних судів та прокуратури ефективно та швидко розглядати та вирішувати військові справи; відсутність професійних органів дізнання та розслідування, а отже і ефективного механізму попередження, виявлення та розслідування військових злочинів тощо. Напрями та етапи створення військової юстиції, мають формуватися і відбуватися з урахуванням уже існуючого національного та зарубіжного досвіду. У Франції, Італії, Іспанії, Великобританії, Німеччині, США існують не тільки військові суди, а й спеціальні військові органи дізнання та слідства, що становлять єдину систему військової юстиції. Тому створення військової поліції та прокуратури є необхідною умовою розбудови ефективної військової юстиції України. Мають бути створені військові поліція та прокуратура з чітко окресленими завданнями та функціями у відповідних відомствах. Військова поліція і прокуратура повинні підпорядковуватись лише своїм відомчим керівникам, тобто міністру поліції та генеральному прокурору України. Таким чином забезпечується принцип незалежності і незаангажованості військової юстиції від зацікавлених сторін, власне, самого міністерства оборони. Неможна забувати про кадрове питання, оскільки від якості підготовки військових суддів, прокурорів та поліцейських залежить ефективність військової юстиції України. А це говорить про те, що відповідні фахівці мають мати знання, досвід і володіти воєнними навиками, в обсязі необхідному, для здійснення на належному рівні своєї професійної діяльності.