Images-loading

Колектив ЮК «АСТРЕЯ» взяв участь у роботі науково-практичного круглого столу «Публічний вимір права: виклики сьогодення»

18 жовтня 2016 року

Юридичний інститут Національного авіаційного університету України, м.Київ

 

Колектив ЮК «АСТРЕЯ» Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка взяв участь у роботі науково-практичного круглого столу «Публічний вимір права: виклики сьогодення», що був проведений кафедрою конституційного та адміністративного права Юридичного інституту Національного авіаційного університету України. 

Учасники круглого науково-практичного столу : колектив ЮК «Астрея» – Андрій Чернега – завідувач юридичної клініки, Юлія Цирельчук та Ірина Полякова – студенти юридичного факультету КУБГ; керівники кафедр та професорсько-викладацький склад Юридичного інституту НАУ, зокрема: Ростислав Калюжний – д.ю.н., професор; Юрій Пивовар – к.ю.н., доцент; Степан Гончарук – к.ю.н., професор та студенти правознавці старших курсів.

У ході проведеного заходу обговорювалися найбільш дискусійні аспекти сучасного стану публічно-правових інститутів, зокрема: формування державної інформаційної політики в Україні; правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні; зміст і порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів; публічно-правове регулювання діяльності фінансових посередників, а також особливості запровадження інституту конституційної скарги в Україні як нового правозахисного інструменту в системі правосуддя; соціально-правові стандарти на безоплатну правову допомогу – публічний вимір, тощо.

Розповідаючи про сучасний правовий простір безоплатної правової допомоги в Україні, Андрій Чернега звернув увагу усіх присутніх на публічному вимірі такої правової допомоги. А саме, право на безоплатну правову допомогу безумовно є особистою справою кожного і носить індивідуальний та приватний характер. Проте, воно випливає із цілого ряду міжнародних і національних нормативних актів, які визначають правові засади формування та застосування державних соціальних стандартів і нормативів; комплекс соціальних прав та державних соціальних гарантій громадян; надання особливого правового статусу певним категоріями громадян України, іноземцям та осіб без громадянства; закладені у бюджетному та податковому законодавстві видатки та пільги для розвитку соціальної сфери, і є головною підставою для реалізації та захисту соціальних, економічних, культурних та інших прав на безоплатній основі.

Іншими словами, встановлюючи мінімальні розміри оплати праці; доходів громадян; пенсійного забезпечення; соціальної допомоги; розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму є спробою держави реалізувати усім, без виключення громадянам, їхніх основних соціальних прав, що гарантують їм достатній і високий рівень життя. Держава створює не тільки стандарти та гарантії, з 2014 року почали діяти від її імені центри з надання безоплатної правової допомоги – все це говорить про публічний простір безоплатної правової допомоги.

Науково-практичний круглий стіл об’єднав усіх учасників навколо широкої наукової дискусії, надав можливість усім бажаючим висловити власні думки та міркування з приводу сучасного стану публічно-правових інститутів держави, окреслив актуальні проблемні аспекти публічного виміру права та намітив шляхи їх розв’язання.