Робочі програми

 

011 Науки про освіту/Освітні педагогічні науки (ОНП “Освітні, педагогічні науки”)

Філософія і методологія наукової діяльності

Стратегії наукових досліджень

Стратегії наукових досліджень (вступ 2020)

Наукова комунікація англійською мовою

Розвиток наукової галузі

Розвиток наукової галузі (вступ 2020)

Науково-дослідна інфраструктура в галузі

Науково-викладацька практика

Дослідницька практика

Теоретичні засади історико-педагогічного знання

Науковий семінар із загальної педагогіки та історії педагогіки

Теорія та методика професійної освіти

Науковий семінар з теорії та методики професійної освіти

Теорія і методика виховання

Науковий семінар з теорії і методики виховання

Теорія і методика навчання музики

Науковий семінар з теорії та методики навчання музики

Теорія та методика навчання української мови

Науковий семінар з теорії і методики навчання української мови

ІКТ в освіті

Науковий семінар з використання ІКТ в освіті

Наукова комунікація іноземною мовою (вступ 2020)

 

035 Філологія (ОНП “Філологія”)

Філософія і методологія наукової діяльності

Стратегії наукових досліджень

Стратегії наукових досліджень (вступ 2020)

Наукова комунікація англійською мовою

Розвиток філології як наукової галузі

Академічне письмо англійською мовою

Науково-дослідна інфраструктура в галузі філології

Науково-викладацька практика

Науковий семінар із загального мовознавства

Науковий семінар з германських мов

Науковий семінар з теорії літератури

Науковий семінар з української літератури

Науковий семінар з української мови

Науковий семінар з порівняльного літературознавства

Наукова комунікація іноземною мовою (вступ 2020)

 

051 Економіка (ОНП “Економіка”)

Філософія і методологія наукової діяльності

Стратегії наукових досліджень

Стратегії наукових досліджень (вступ 2020)

Наукова комунікація іноземною мовою

Розвиток економічної наукової галузі

Методологія та методи економічних досліджень

Економічні знання в статистично-інформаційній презентації

Математичне моделювання в економічних дослідженнях

Економічна безпека національної економіки

Наукова комунікація іноземною мовою (вступ 2020)