КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА відповідно до Закону України «Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

- Інститут людини

директор

- Педагогічний інститут

директор

- Кафедра початкової освіти

завідувач кафедри

- Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

завідувач кафедри

- Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

завідувач кафедри

- Кафедра інструментально-виконавської майстерності

завідувач кафедри

- Кафедра академічного та естрадного вокалу

завідувач кафедри

- Кафедра публічного та приватного права

завідувач кафедри

- Кафедра управління

завідувач кафедри

- Кафедра фінансів та економіки

завідувач кафедри

- Кафедра української літератури і компаративістики

професор (2 посади)

- Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю

доцент (1 посада)

У конкурсі на посади директорів інститутів можуть брати участь особи, які вільно володіють українською мовою, мають вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю інституту, стаж науково-педагогічної (наукової) діяльності не менше 5 років, поділяють цінності корпоративної культури університету, вміють працювати в команді та готові постійно підвищувати рівень професійної компетентності й управлінської культури.

На посади завідувачів кафедр: соціальної педагогіки та соціальної роботи; публічного та приватного права; управління; фінансів та економіки можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

На посади завідувачів кафедр: початкової освіти; іноземних мов і методик їх навчання; інструментально-виконавської майстерності; академічного та естрадного вокалу; можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене звання (почесне звання) відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

На посади професорів кафедр можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора (почесне звання «народний»), стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

На посаду доцента кафедри можуть претендувати особи, які мають науковий ступінь кандидата наук та/або вчене звання доцента (почесне звання «заслужений»), стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 3 років, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

Під час конкурсного обрання на посади науково-педагогічних працівників, крім зазначених вище вимог, буде враховано знання претендентом англійської або іншої іноземної мови (крім регіональних мов і мов меншин) та наявність публікацій у виданнях, що індексуються в провідних міжнародних наукометричних базах.

Термін подання документів до 31.08.2017 року.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають: заяву, особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою, копії паспорта, документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені (почесні) звання, завірені в установленому порядку, а також список наукових праць (винаходів), опублікованих за останні п’ять років.

Співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка, які бажають взяти участь у конкурсі подають лише заяву.

 

Документи надсилати на адресу: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, к. 103

телефон для довідок: 272-19-32, e-mail: vk@kubg.edu.ua