Конкурс на заміщення вакантних посад

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

 

Конкурс на заміщення вакантних посад

 ОГОЛОШЕННЯ

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

відповідно до Законів України «Про вищу освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: 

 • Кафедра педагогіки і психології

доцент

старший викладач

 • Кафедра дошкільної освіти

професор

старший викладач

викладач

 • Кафедра початкової освіти

професор

доцент

старший викладач

 • Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра теорії та історії педагогіки

професор

доцент

старший викладач

 • Кафедра психології особистості та соціальних практик

доцент

 • Кафедра практичної психології

доцент

старший викладач

 • Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

професор

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

професор

старший викладач

викладач

 • Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій

старший викладач

 • Кафедра методики мов та літератури

старший викладач

викладач

 • Кафедра історичної та громадської освіти

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра освітнього лідерства

завідувач кафедри

     доцент

 • Кафедра музикознавства та музичної освіти

професор

викладач

 • Кафедра образотворчого мистецтва

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра дизайну

доцент

викладач

 • Кафедра інструментально-виконавської майстерності

професор

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра академічного та естрадного вокалу

професор

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра хореографії

професор

доцент

викладач

 • Кафедра фізичного виховання та педагогіки спорту

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології

професор

доцент

старший викладач

 • Кафедра спорту та фітнесу

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра іноземних мов

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра публічного та приватного права

професор

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права

доцент

 • Кафедра історії України

доцент

 • Кафедра всесвітньої історії

професор

доцент

 • Кафедра філософії

професор

доцент

 • Кафедра управління

професор

доцент

 • Кафедра фінансів та економіки

професор

доцент

викладач

 • Кафедра комп'ютерних наук і математики

професор

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки

професор

доцент

 • Кафедра української мови

професор

старший викладач

 • Кафедра української літератури і компаративістики

професор

доцент

старший викладач

 • Кафедра англійської філології та перекладу

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

професор

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра східних мов і перекладу

старший викладач

викладач

 • Кафедра світової літератури

завідувач кафедри

доцент

старший викладач   

 • Кафедра германської філології

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра журналістики та нових медіа

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра видавничої справи

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра бібліотекознавства та інформології

доцент

 • Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю

доцент

старший викладач

 

НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ:

 • Бібліотека

молодший науковий співробітник

 • НДЛ інформатизації освіти

     молодший науковий співробітник

 • НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій

     молодший науковий співробітник

 • НДЛ археології

завідувач                   

старший науковий співробітник

молодший науковий співробітник

 • Навчально-науковий центр розвитку персоналу та лідерства

молодший науковий співробітник

На посади завідувачів кафедр можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та технологіями дистанційного навчання.

На посаду завідувача науково-дослідної лабораторії можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю лабораторії, стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та технологіями дистанційного навчання.

На посади професорів можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора  (почесне звання «народний»), стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та технологіями дистанційного навчання.

На посади доцентів кафедр, старших наукових співробітників можуть претендувати особи, які мають науковий ступінь кандидата наук та/або вчене звання доцента  (почесне звання «заслужений»), стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 3 років, вільно володіють українською мовою та технологіями дистанційного навчання.

На посади старших викладачів кафедр можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, науковий ступінь кандидата наук або стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та технологіями дистанційного навчання.

На посади викладачів, молодших наукових співробітників можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, вільно володіють українською мовою та технологіями дистанційного навчання.

Під час конкурсного обрання на посади наукових і науково-педагогічних працівників, крім зазначених вище вимог, буде враховано знання претендентом англійської або іншої іноземної мови (крім регіональних мов і мов меншин) та наявність публікацій у виданнях, що індексуються в провідних міжнародних наукометричних базах.

 

Термін подання документів до 15 травня 2020 року (до 15.00).

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають: заяву, особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою, копії паспорта, документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені (почесні) звання, завірені в установленому порядку, а також список наукових праць (винаходів), опублікованих за останні п’ять років.

 

Співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка, які бажають взяти участь у конкурсі подають лише заяву.

 

Документи надсилати на адресу: вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, к.103, м. Київ, 04053 або на e-mail: vk@kubg.edu.ua.

Додаткова інформація про умови проведення конкурсу за тел. (044) 272-19-32 або e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Конкурс на заміщення вакантних посад для ІППО

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України

від 22 серпня 2018 р. № 617 оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: 

 • завідувача кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти;
 • завідувача кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій.

 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

 • завідувача Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти.

 

На посади завідувачів кафедр можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше п’яти років, вільно володіють українською мовою та технологіями дистанційного навчання.

На посаду завідувача Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти можуть претендувати особи, які мають вищу освіту ступеня магістра за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”), стаж роботи не менше п’яти років за фахом та вільно володіють українською мовою.

Під час конкурсного обрання на посади науково-педагогічних працівників, крім зазначених вище вимог, буде враховано знання претендентом англійської або іншої іноземної мови (крім регіональних мов і мов меншин) та наявність публікацій у виданнях, що індексуються в провідних міжнародних наукометричних базах.

 

Термін подання документів до 15 травня 2020 року (до 15.00).

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають: заявуособовий листок з обліку кадрів із фотокарткою, копії паспорта, документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені (почесні) звання, завірені в установленому порядку, а також список наукових праць (винаходів), опублікованих за останні п’ять років.

 

Співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка, які бажають взяти участь у конкурсі подають лише заяву

 

Документи надсилати на адресу: вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, к.103, м. Київ, 04053 або на e-mail: vk@kubg.edu.ua.

Додаткова інформація про умови проведення конкурсу за тел. (044) 272-19-32 або e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..