Проведення Атестації студентів в режимі онлайн

Для проведення Атестації студентів випускних курсів в Університеті Грінченка рекомендованою формою проведення іспиту є комбінована (тестування та усне опитування/співбесіда/ демонстрація практичних навичок), для проведення іспитів під час заліково-екзаменаційної сесії (для студентів всіх курсів і форм навчання) з урахуванням специфіки дисципліни може бути обрана форма як тестування, так і тестування + співбесіда, співбесіда.

Запропоновані фрагменти іспиту відображають ці можливості: студенти складають тест, перебуваючи безпосередньо на зв'язку з викладачем, після цього проходять співбесіду (опитування, демонстрація практичних навичок тощо).

 

Проведення комбінованого іспиту онлайн з використанням Webex Meetings

Проведення комбінованого іспиту онлайн з використанням Google (Hangouts) Meet