Перелік ліцензованих напрямів та спеціальностей

 

Підготовка молодших спеціалістів


1. 0101 Педагогічна освіта 5.01010101 Дошкільна освіта
2. 0101 Педагогічна освіта 5.01010201 Початкова освіта
3. 0101 Педагогічна освіта 5.01010601 Соціальна педагогіка
4. 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 5.01020101 Фізичне виховання
5. 0201 Культура 5.02010201 Бібліотечна справа
6. 0201 Культура 5.02010501 Діловодство
7. 0202 Мистецтво 5.02020401 Музичне мистецтво
8. 0202 Мистецтво 5.02020501 Образотворче мистецтво
9. 0202 Мистецтво 5.02020701 Дизайн
10. 0202 Мистецтво 5.02020201 Хореографія
11. 0303 Журналістика та інформація 5.03030301 Видавнича справа та редагування
12. 0304 Право 5.03040101 Правознавство
13. 0305 Економіка та підприємництво 5.03050801 Фінанси і кредит
14. 0306 Менеджмент і адміністрування 5.03060101 Організація виробництва

 

Підготовка бакалаврів


1. 0101 Педагогічна освіта 6.010101 Дошкільна освіта
2. 0101 Педагогічна освіта 6.010102 Початкова освіта
3. 0101 Педагогічна освіта 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія)
4. 0101 Педагогічна освіта 6.010106 Соціальна педагогіка
5. 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 6.010201 Фізичне виховання
6. 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 6.010203 Здоров’я людини
7. 0201 Культура 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія
8. 0202 Мистецтво 6.020202 Хореографія
9. 0202 Мистецтво 6.020204 Музичне мистецтво
10. 0202 Мистецтво 6.020204 Музичне мистецтво*
11. 0202 Мистецтво 6.020205 Образотворче мистецтво
12. 0202 Мистецтво 6.020205 Образотворче мистецтво*
13. 0202 Мистецтво 6.020207 Дизайн
14. 0203 Гуманітарні науки 6.020301 Філософія
15. 0203 Гуманітарні науки 6.020302 Історія*
16. 0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія (мова і література українська)*
17. 0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія (мова і література англійська)
18. 0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія (мова і література іспанська)*
19. 0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія (мова і література італійська)*
20. 0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія (мова і література німецька)*
21. 0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія (мова і література французька)
22. 0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія (мова і література китайська)
23. 0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія (мова і література японська)
24. 0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія (переклад)
25. 0301 Соціально-політичні науки 6.030102 Психологія
26. 0301 Соціально-політичні науки 6.030103 Практична психологія
27. 0302 Міжнародні відносини 6.030204 Міжнародна інформація
28. 0302 Міжнародні відносини 6.030205 Країнознавство
29. 0303 Журналістика та інформація 6.030301 Журналістика
30. 0303 Журналістика та інформація 6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю
31. 0303 Журналістика та інформація 6.030303 Видавнича справа та редагування
32. 0304 Право 6.030401 Правознавство
33. 0305 Економіка та підприємництво 6.030508 Фінанси і кредит
34. 0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент
35. 0402 Фізико-математичні науки 6.040201 Математика*
36. 0403 Системні науки і кібернетика 6.040302 Інформатика*
37. 1301 Соціальне забезпечення 6.130102 Соціальна робота

 

Підготовка спеціалістів


1. 0101 Педагогічна освіта 7.01010101 Дошкільна освіта
2. 0101 Педагогічна освіта 7.01010201 Початкова освіта
3. 0101 Педагогічна освіта 7.01010601 Соціальна педагогіка
4. 0202 Мистецтво 7.02020401 Музичне мистецтво (за видами)*
5. 0202 Мистецтво 7.02020501 Образотворче мистецтво (за видами)*
6. 0203 Гуманітарні науки 7.02030301 Українська мова і література*
7. 0203 Гуманітарні науки 7.02030302 Мова і література (англійська)
8. 0301 Соціально-політичні науки 7.03010301 Практична психологія (за видами)

 

Підготовка магістрів


1. 02 Культура і мистецтво 024 Хореографія
2. 02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
3. 03 Гуманітарні науки 033 Філософія
4. 03 Гуманітарні науки 035 Філологія
5. 05 Соціальні та поведінкові науки 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
6. 06 Журналістика 061 Журналістика
7. 0101 Педагогічна освіта 8.01010101 Дошкільна освіта
8. 0101 Педагогічна освіта 8.01010201 Початкова освіта
9. 0101 Педагогічна освіта 8.01010501 Корекційна освіта (Логопедія)
10. 0101 Педагогічна освіта 8.01010601 Соціальна педагогіка
11. 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 8.01020101 Фізичне виховання
12. 0202 Мистецтво 8.02020401 Музичне мистецтво (за видами)
13. 0202 Мистецтво 8.02020501 Образотворче мистецтво (за видами)*
14. 0202 Мистецтво 8.02020701 Дизайн (за видами)
15. 0203 Гуманітарні науки 8.02030201 Історія*
16. 0301 Соціально-політичні науки 8.03010201 Психологія
17. 0301 Соціально-політичні науки 8.03010301 Практична психологія (за видами)
18. 0304 Право 8.03040101 Правознавство
19. 0305 Економіка та підприємництво 8.03050801 Фінанси і кредит
20. 0306 Менеджмент і адміністрування 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
21. 0402 Фізико-математичні науки 8.04020101 Математика (за напрямами)*
22. 0403 Системні науки та кібернетика 8.04030201 Інформатика
23. 0403 Системні науки та кібернетика 8.04030203 Соціальна інформатика
24. 1301 Соціальне забезпечення 8.13010201 Соціальна робота
25. 1501 Державне управління 8.15010001 Державне управління
26. 1801 Специфічні категорії 8.18010020 Управління навчальним закладом (за типом)****
27. 1801 Специфічні категорії 8.18010021 Педагогіка вищої школи

 

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України

 

Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями)

 

Підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями)