Лист до студентів Київського університету імені Бориса Грінченка

Шановні студенти Київського університету імені Бориса Грінченка! 

У ці нелегкі часи, усвідомлюючи всі ризики і складності реального життя, та з огляду на перспективи мирної відбудови Держави у майбутньому, ректорат Київського університету імені Бориса Грінченка прийняв рішення про відновлення освітнього процесу з 17 березня 2022 року.

Ми усвідомлюємо всі виклики, пов’язані з воєнним станом, обстрілами та бомбардуваннями рідних міст і сіл ворожими ракетами та іншими видами зброї, вимушеним виїздом частини викладацького складу і здобувачів освіти за кордон, трагічними обставинами перебування в тимчасовій окупації. Ми бачимо, що ворог, руйнуючи інфраструктуру українських міст, прагне позбавити молоде покоління українців можливості здобувати освіту. Тому сьогодні нашим фронтом і внеском у перемогу є зосередження зусиль на навчанні.

Ухваленню такого складного, але вкрай необхідного рішення передував моніторинг наявних можливостей для участі в освітньому процесі як у викладачів, так і у здобувачів освіти. Освітній процес буде відновлено в дистанційній формі в синхронному (при можливості) та асинхронному режимах.

Наявна в Університеті система електронного навчання дозволяє забезпечити вивчення всіх дисциплін у будь-який зручний час для студента. Змістовне наповнення курсів (матеріали лекцій, завдання для практичних та семінарських занять, навчально-методичні комплекси) покликане максимально ефективно та динамічно забезпечити освітній процес.

З метою створення найбільш сприятливих умов для здобувачів освіти науково-педагогічні працівники забезпечують освітній процес одночасно комбінуючи технології відеозв’язку (відповідно до розкладу в режимі реального часу), платформу електронного навчання, електронну пошту, надаючи можливість студентам обрати максимально зручний спосіб опанування матеріалу та виконання завдань, залежно від умов та можливостей у конкретний період часу.

Навчальні відділи інститутів та факультетів, перебуваючи постійно на зв’язку із студентами, надають своєчасні консультації та координують освітню діяльність.

Важливим аспектом відновлення освітнього процесу є врахування гарантій студентам, які перебувають на військовій службі, захищаючи Україну від російських загарбників. Відповідно до статті 46 Закону України «Про вищу освіту» здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, гарантується збереження місця навчання та стипендії.

Студенти, які перебувають на службі в Збройних Силах України, зокрема у підрозділах Сил територіальної оборони за контрактом, можуть скористатися правом на академічну відпустку. Академічна відпустка – це форма реалізації права здобувачів фахової передвищої та вищої освіти на перерву у навчанні, яка надається у зв’язку з виникненням обставин, які унеможливлюють виконання освітньо-професійної, освітньої чи наукової програми. Університет готовий всебічно сприяти поєднанню студентами військової служби з навчанням.

Враховуючи ситуацію, Університет надає можливості реструктуризації або відтермінування оплати за навчання. Так, листом Торговельно-промислової палати від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1 засвідчено факт настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 24 лютого 2022 року до припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Договорами про навчання у закладі вищої освіти передбачено, що сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за договором, якщо порушення стали наслідком обставин непереборної сили. Враховуючи зазначене, здобувачі освіти, які протягом дії воєнного стану не зможуть виконати свої зобов’язання щодо сплати за навчання, мають повідомити про це навчальний відділ свого інституту/факультету з метою врегулювання питання щодо реструктуризації або відтермінування оплати за навчання.

Залежно від специфіки освітньої програми будуть внесені зміни як до графіків освітнього процесу, так і до робочих навчальних планів. Гнучкість в організації навчання, індивідуальні графіки навчання здобувачів, а також високий рівень забезпечення освітнього процесу якісним електронним контентом дозволять відновити якісну підготовку студентів, а також вчасно провести випуск студентів.

Викладачі й студенти сьогодні разом долають труднощі, викликані війною. Разом ми переможемо російсько-нацистських загарбників! Разом ми здобудемо перемогу! Слава Україні!

 

З повагою
ректорат Київського університету імені Бориса Грінченка