У рамках Школи проектного менеджменту Університету запрошуємо підвищити кваліфікацію за варіативним е-модулем з проектного менеджменту

Шановні колеги-грінченківці!

У рамках Школи проектного менеджменту Університету Грінченка запрошуємо підвищити кваліфікацію з проектного менеджменту за варіативним е-модулем «Розвиток освітньої, наукової колаборації та проектного менеджменту через ІК-інструменти», який був розроблений у рамках міжнародного проекту «Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRNet)» Сьомої рамкової програми (FP7) Європейської Комісії в рамках програми дії Марії Кюрі IRSES (International Research Staff Exchange Scheme).

Навчання за цим модулем буде спрямоване на підвищення рівня компетентності науково-педагогічних працівників Університету в галузі освітньої й наукової комунікації, колаборації та управління проектами шляхом упровадження у професійну діяльність ІК-інструментів.

В основу концепції курсу покладено практико-орієнтований підхід – 80% навчального матеріалу спрямовано на тренування практичних навичок та компетентностей шляхом виконання прикладних завдань та самостійної роботи з організації освітньої та наукової співпраці.

Програмні компетентності курсу включають:

 • володіння основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, розповсюдження інформації, навичками роботи з цифровими технологіями як засобом організації наукової колаборації та комунікації;
 • здатність працювати в команді та організовувати командну роботу з інформаційними даними у глобальних комп’ютерних мережах;
 • проектування навчальних завдань з організації співпраці студентів та для вирішення навчальних задач;
 • використання різних типів ІК-інструментів для організації онлайн-навчання, взаємодії, співпраці;
 • створення і використання різних моделей співпраці відповідно до мети за допомогою ІК-інструментів;
 • оцінювання ефективності організації співпраці;
 • здатність здійснювати збір, аналіз і опрацювання даних, необхідних для вирішення поставлених дослідницьких завдань;
 • розробку освітніх та наукових проектів;
 • готовність виявляти та використовувати у ході наукової колаборації найбільш ефективні ІК-інструменти, добирати ефективні шляхи і рішення, спиратися на коректні оцінки й раціонально надавати перевагу кращим із можливих альтернатив;
 • моніторинг та оцінку проектів;
 • організацію і координацію наукового партнерства та взаємодії.

У результаті проходження варіативного е-модуля слухачі зможуть:

 • розвинути загальні уявлення про напрями і перспективи застосування колаборації в освітній діяльності;
 • опанувати добір, оцінку, застосування інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій в освітній і науковій співпраці;
 • розвинути навички організації навчальної співпраці за допомогою ІК-інструментів;
 • розвинути навички організації наукової колаборації та проектного менеджменту засобами ІК-інструментів;
 • підвищити компетентність із моделювання та впровадження навчальних та наукових проектів.

 

Кількість кредитів : 4

Кількість годин : 120

Період навчання: з 6 червня 2017 до 26 червня 2017 р.

Максимальна кількість учасників: 30

Програма курсу

 

Автори курсу:

Н.В.Морзе, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Університету Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;

Т.Л.Лях, заступник директора з наукової роботи Інституту людини Університету Грінченка, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент;

Р.К. Махачашвілі, завідувач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Університету Грінченка, доктор філологічних наук, доцент;

О.Г. Кузьмінська, зав. кафедри інформаційних і дистанційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування, кандидат педагогічних наук, доцент;

І.П. Воротникова, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

 

Для проходження варіативного е-модуля з проектного менеджменту потрібно заповнити реєстраційну форму до 12.00 06 червня (вівторок).