Контактна інформація

0931591657
ivkolinko.pi19@kubg.edu.ua
вул. Маршала Тимошенка, 13б, 2 поверх. 214 авд.

Колінько Ілона Віталіївна

Член івент-комітету Педагогічний інститут