ННЦ розвитку персоналу та лідерства

 

 

 

Фестиваль освітнього лідерства «Clever»

Фестиваль освітнього лідерства « Clever»

Мета: актуалізація проблем у сфері вищої освіти, вироблення спільного бачення та розвиток компетентностей викладачів як агентів змін у закладах вищої освіти.

Цільова аудиторія: науково-педагогічні та наукові співробітники закладів вищої освіти

Час проведення : щовересня (слідкуйте за анонсами)

В межах фестивалю проводиться:

 • панельна дискусія на актуальні проблеми із залученням представників влади, адміністрації закладів вищої освіти, викладачів та студентів;
 • лінійки майстер-класів від тренерів-практиків;
 • виставкова зона простору можливостей: презентація грантових програм, послуг по підвищенню кваліфікації для викладачів.

 

Відеоролик CLEVER- 2019 рік

Відеоролик CLEVER- 2018 рік

Відеоролик CLEVER- 2017 рік

Зустріч з лідером

Мета: обмін думками та передача досвіду щодо інноваційних освітніх та управлінських технологій у різних сферах.

Цільова аудиторія: студенти та викладачі закладів вищої освіти.

2020 рік

17 лютого 2020 р. Майстер-клас «Гендерна рівність - виграш для всіх?» Костіної Тетяни, спеціаліста у сфері ґендерних питань, доцента кафедри психології та педагогіки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, кандидата психологічних наук (Ph.D) 

 

2019 рік

23 жовтня 2019 р. Майстер-клас «Формат тренінгу навичок 21 століття» Андрія Ніколова (Софія, Болгарія) міжнародного експерта в галузі розвитку та навчання, директора Європейського сертифікаційного центру.

 

23 травня 2019 р. Майстер – клас «Соматика. Мої ресурси сили і свободи!» старшого викладача кафедри спорту та фітнесу Університету Грінченка Волощенко Юрія який є асистуючим тренером The Ingle Institute for Somatic Movement Education, співпрацює з провідними майстрами Ірландії та Швеції по проведенню занять з соматики.

 

20 травня 2019 р. Майстер – клас «Підготовка проектної заявки освітнього проекту» Ксенії Тюхменьової, МВА, керівника відділу міжнародних проектів НТУ «Дніпровська політехніка».

 

25 квітня 2019 р. Диспут, майстер клас «Освіта – релігія майбутнього. Шляхами Едмандрів до Малого Тібету та зустрічі з Далай Ламою » від Олени Кухаревської, експерта у сфері сучасної освіти, прогресивного керівника авторської школи Технологічний ліцей «Ліко» лауреата премії “Жінка ІІІ тисячоліття 2018”.

 

25 березня 2019 р. Воркшоп «Фасилітаційний калейдоскоп» Ольги Гулої - Master TOP-facilitator, Голови правління Національної асоціації фасилітаторів України, членкині Міжнародної асоціації фасилітаторів (IAF).

 

21 лютого 2019р. Лекція Станіслава Федорчука «Відомі та забуті: письменники, журналісти та вчені української діаспори ХХ століття», українського політолога, публіциста та громадсько-політичний діяча, автора книги «Демонтаж лицемірства», лауреата премії ім. Якова Гальчевського «За публіцистичну діяльність» 2014 р.

 

31 січня 2019 р. Лекція експертів «Українського інституту майбутнього» про експериментальне дослідження «Еволюція університетів. На порозі невідомого майбутнього» - Микола Скиба, Михайло Крікунов та Ксенія Семенова-Шелевицька.

 

2018 рік

21 січня 2018 р. Лекція Тамари Сухенко "Нові підходи до профорієнтації: як допомагати молодим людям в XXI ст. визначитися з професією?", автора методики та книги- тренінгу "Як обрати професію майбутнього. Посібник з профорієнтації для молоді віком від 13 до 80".

 

21 листопада 2018 р. Майстер-клас Анни Брайковської "Коучинг: від управління освітнім проектом до усвідомленості життя"- професійного коуча, кандидата економічних наук, доцента кафедри менеджменту, тренера програми «Майстерність коучингу» Академії WPG.

15 березня 2018 р . Лекція «Спорт для тіла і розуму: здоров’я, довголіття, нейропластичність» Олександра Скорохода - кандидата біологічних наук, наукового співробітника Інституту Молекулярної Біології та Генетики НАН України, Голови Ради молодих вчених НАН України.

 

9 лютого 2018 р. Майстер-клас «Комунікація в навчанні: невидимі інструменти» Олександра Сударкіна -  кандидата економічних наук, бізнес-тренера та партнера Pucelik Consulting Group. автор великої кількості публікацій у наукових та бізнес-виданнях, спеціаліста у сфері переговорів та організаційного розвитку.

 

15 січня 2018 р. Гостьова лекція "Євроремонт української держави" Володимира Удовиченка - голови Координаційної ради Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України, Президента Всеукраїнського громадського об'єднання "Клуб мерів", представника України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, доктора економічних наук, професора. 

19 грудня 2017 р. Майстер-клас "Медіація - секрети успіху" Галини Єременко - керівника та викладача Українського Центру Медіації [kmbs], к.ю.н., яка є медіатором, акредитованим у CEDR (Великобританія) та членом міжнародної мережі тренерів з медіації (CEDR traners-network).

 

 

 

Наукова тема на 2017-2021 рр.:
«Розвиток лідерських якостей працівників освіти в умовах реформування галузі»

 

Мета: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити особливості розвитку лідерських якостей працівників в умовах реформування освіти; розробити та апробувати програми оцінки та розвитку лідерських якостей науково-педагогічних співробітників та керівників навчальних закладів.

 

Завдання дослідження:

 1. Здійснити теоретико-методологічний аналіз поняття лідерських якостей особистості лідера в освіті.
 2. Експериментально дослідити лідерські якості працівника освіти в умовах реформування галузі.
 3. Визначити умови, чинники та механізми розвитку лідерських якостей співробітників закладів освіти.
 4. Розробити і запровадити програму психологічного супроводу (психодіагностичні комплекси, тренінгові програми, коучинг, управлінський консалтинг) оцінки та розвитку лідерських якостей працівників освіти.
 5. Узагальнити одержані результати, підготувати та опублікувати посібники з оцінки та розвитку особистості лідера в умовах реформування освіти. 

Теоретичне значення розробки зазначеної наукової теми полягає у:

 • здійсненні теоретико-методологічного аналізу проблеми дослідження лідерських якостей та компетенцій особистості лідера в освіті;
 • уточненні, визначені та обґрунтуванні основних термінологічних понять: компетентність, освітнє лідерство, лідерські якості, лідерські компетенції, освітнє середовище, освітній простір та інші;
 • розробці та запроваджені змістовно-структурної моделі психологічного забезпечення розвитку лідерських компетенцій працівників освіти.
 • розробці профіля особистості лідера в освіті як набору необхідних лідерських якостей та компетенцій для ефективної діяльності особистості в умовах реформування освіти;
 • розробці та запровадженні системи управлінського консалтингу для керівників закладів освіти;
 • розробці та запровадженні системи оцінки лідерських якостей та компетенцій науково-педагогічних співробітників та керівників закладів освіти;
 • створенні та запровадженні системи психологічного супроводу розвитку лідерських якостей науково-педагогічних співробітників та керівників закладів освіти;
 • підготовці та виданні колективної монографії «Особистість лідера в умовах реформування освіти»; друці статей у фахових виданнях відповідно до зазначеної теми дослідження; підготовці та виданні методичних матеріалів щодо розвитку особистості лідера в умовах реформування освіти.

Практичне значення дослідження полягає у:

 • розробці профіля особистості лідера в освіті як набору необхідних лідерських якостей та компетенцій для ефективної діяльності особистості в умовах реформування освіти;розробці та запровадженні системи управлінського консалтингу для керівників закладів освіти;розробці та запровадженні системи оцінки лідерських якостей та компетенцій науково-педагогічних співробітників та керівників закладів освіти;створенні та запровадженні системи психологічного супроводу розвитку лідерських якостей науково-педагогічних співробітників та керівників закладів освіти;
 • підготовці та виданні колективної монографії «Особистість лідера в умовах реформування освіти»; друці статей у фахових виданнях відповідно до зазначеної теми дослідження; підготовці та виданні методичних матеріалів щодо розвитку особистості лідера в умовах реформування освіти.

 

 

Дослідно-експериментальна робота в школі

«Розвиток управлінської компетентності лідерів закладів загальної середньої освіти» 2019-2022 рр.

Мета: емпірично дослідити психологічні умови формування управлінської компетентності лідерів закладів загальної середньої освіти; розробити та запровадити програму психологічного супроводу розвитку управлінської компетентності лідерів закладів загальної середньої освіти.

 

Про дослідження

Основна гіпотеза

Встановлення психологічних складових та педагогічних умов формування управлінської компетентності лідерів дозволить підняти на якісно новий рівень управління закладами загальної середньої освіти: оптимізувати кадровий відбір, вдосконалити професійне навчання та розвиток, прискорити формування команди керівників-лідерів ЗЗСО.

 

Актуальність дослідження зумовлена:

 • Необхідністю зміни парадигми підготовки управлінців у сфері середньої освіти.
 • Потребою формування управлінської компетентності лідерів ЗЗСО для прийняття ефективних управлінських рішень в ситуації освітніх змін.
 • Актуалізацією потреби керівників ЗЗСО що до розвитку їхньої особистості - формування поведінкових компетенцій, які складають його загальну управлінську компетентність.

 

Етапи дослідження

 • Підготовчий етап (2019р.)
 • Практичний етап ( 2020-2022р.)
 • Узагальнюючий етап ( 2022-2023рр.)

 

Основні завдання

Основні завдання дослідження 

 • Здійснення психологічного дослідження на рівні діагностики особистісних якостей лідерів закладів загальної середньої освіти та визначення їхнього психологічно профілю (відповідальні: Пристай О.В., психологи ЗЗСО)
 • Здійснення цілеспрямованого психолого-педагогічного впливу та проведення практичного навчання керівників закладів загальної середньої освіти для набуття ними нових умінь і навичок та отримання нових знань, пов’язаних з їхньою професійною діяльністю (відповідальні: В.Міляєва, директори шкіл )
 • Формування методології розвитку ( вдосконалення) управлінської компетентності керівників ЗЗСО протягом реалізації професійної кар'єри (відповідальні: В. Р. Міляєва, дослідницька команда)

 

Учасники експерименту

В експерименті беруть участь:

Школа І-ІІІ ступенів № 29 м. Києва

Школа І-ІІІ ступенів № 130 м. Києва

Школа І-ІІІ ступенів № 186 м. Києва

Школа І-ІІІ ступенів № 275 імені Кравчука Володимира м. Києва

Школа І-ІІІ ступенів № 286 м. Києва

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 110 імені К. Гапоненка з поглибленим вивченням французької мови м. Києва

Гімназія № 257 «Синьоозерна» м. Києва

Ліцей № 227 імені М.М.Громова м. Києва

Ліцей «Престиж» міста Києва