Додатковий конкурсний відбір

Відповідно до п.5.4 Правил прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка в 2023 році,

оголошується додатковий конкурсний відбір на навчання

для здобуття ступеня бакалавра, магістра

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Етапи проведення додаткового конкурсного відбору

Ступінь бакалавра

Етапи додаткового конкурсного відбору

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

01 вересня

Закінчення прийому заяв та документів

18.00, 08 вересня

Строки проведення вступних випробувань (співбесід, творчих конкурсів)

11 вересня

Термін оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб

до 18.00, 12 вересня

Термін виконання вимог для зарахування рекомендованих на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб

До 17.00 14 вересня

Терміни зарахування вступників на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб

15 вересня

 

Ступінь магістра

Етапи додаткового конкурсного відбору

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

01 вересня

Закінчення прийому заяв та документів

18.00, 08 вересня

Строки проведення співбесіди з іноземної мови*, фахового іспиту для вступників на місця за кошти фізичних та\або юридичних осіб

11 вересня

Термін оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб

до 18.00, 12 вересня

Термін виконання вимог для зарахування рекомендованих на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб

До 17.00 14 вересня

Терміни зарахування вступників на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб

15 вересня

 

*Для осіб, які вступають на основі освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

 

Перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується додатковий набір: