Правила прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра

 

Правила прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка в 2021 році 

 

Додаток 1 - Перелік ступенів, спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

Додаток 2 - Визначення обсягів Квоти-1 та Квоти-3 в розрізі спеціальностей та освітніх програм для вступу на основі повної загальної середньої освіти*

Додаток 3 - Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 4 - Перелік спеціальностей для прийому на другий курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, осіб відповідно пункту 2.1.5 Правил прийому для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю

Додаток 5 - Перелік спеціальностей для прийому на перший курс (за скороченим строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Додаток 6 - Перелік спеціальностей для прийому на третій курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднену спеціальність

Додаток 7 - Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття ступеня магістра

Додаток 8 - Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

Додаток 9 - Таблиця відповідності середнього бала документа про вищу освіту, обрахованого за значенням 100-бальної шкали

Додаток 10 - Перелік особливих досягнень в навчанні, що можуть враховуватись як конкурсний показник для вступу на спеціальності другого (магістерського) освітнього рівня (крім спеціальності 081 Право)