Програми вступних екзаменів, творчих конкурсів, співбесід (Вступ на основі ПЗСО)

Вступні екзамени 

Співбесіди 

Творчі конкурси 

Програми фахових випробувань (Вступ на основі ОКР Молодший спеціаліст за спорідненою спеціальністю)

Програми фахових випробувань (Вступ но основі ОКР Молодший спеціаліст, Спеціаліст, Магістр за неспорідненою спеціальністю)