Контактна інформація

n.morze@kubg.edu.ua

Морзе Наталія Вікторівна

Провідний науковий співробітник Центру вебометрії та інформаційних систем

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Біографія

  • Закінчила Київський педагогічний університет імені М.Горького, здобула кваліфікацію вчителя математики.
  • Має досвід роботи на посадах доцента та професора кафедри інформатики, заст. декана фізико-математичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, зав. кафедри інформатики, проректора з наукової роботи Академії праці та соціальних відносин ФПУ, проректора з навчально-наукових питань інформатизації та телекомунікаційних систем Національного університету біоресурсів і природокористування України, директора Українського навчально-наукового інституту інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки НУБіП України. Науковий керівник, автор адаптації і головний тренер освітньої програми «Інтел ÓНавчання для майбутнього», науковий керівник проекту «Альфанетшкола».
  • Автор понад 170 наукових праць, з них понад 50 підручників та посібників, зокрема «Методика навчання інформатики» в 4-х частинах, підручники «Інформатика-9», «Інформатика-10», Інформатика-11».

Професійний і науковий інтерес

Дистанційні технології навчання, освіта дорослих, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес середніх та вищих навчальних закладів, створення навчально-наукового електронного освітнього середовища, методика навчання інформатики в середніх та вищих навчальних закладах, формування інформатичної компетентності вчителя.

Е-ПОРТФОЛІО